Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden - Grønt Råd - 14. november 2013 1.Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Lars Clement, Favrskov Kommune 1.Emner til drøftelse a.Opfølgning fra.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden - Grønt Råd - 14. november 2013 1.Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Lars Clement, Favrskov Kommune 1.Emner til drøftelse a.Opfølgning fra."— Præsentationens transcript:

1 Dagsorden - Grønt Råd - 14. november 2013 1.Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Lars Clement, Favrskov Kommune 1.Emner til drøftelse a.Opfølgning fra turen til Tarup Davinde v/Eva Christensen, Favrskov Kommune b.BNBO, Boringsnære beskyttelsesområder v/Lene Højlund, Favrskov Kommune c.Mountainbikebaner i Favrskov Kommune v/Flemming Poulsen, Favrskov Kommune d.Fundraising i Favrskov Kommune v/Jesper Skytt Hvid, Favrskov Kommune e.Afslutning af rådet for denne byrådsperiode v/Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune 2.Emner til orientering a.Vissing Enge effekt og økonomi b.Vejerslev skov c.P-plads ved Kjællinghøl d.Trapper ved Busbjerg 1.Eventuelt a.Næste møde konstituerende møde torsdag den 3. april 2014.

2 Opfølgning Tarup Davinde Stier –Rullestols venlige, jagt sti til kursusbrug, vandrestier, cyklende, Ridende Støjende aktiviteter –Motorcross, skydebane, landroger – 4-hjulstræk, amfiteater –Festivalplads – med busforbindelse og p-anlæg Stille aktiviteter –fuglekigning, drageflyvning, picnic, grillpladser/bålpladser, shelters, cross-løb, område med ”ingenting”

3 Opfølgning Tarup Davinde Bade sø – uforstyrret sø – aktivitets sø –Vinterbadning, kajak, jetski, vandski. Aktivitetsbakke –Ski, kælk, cykel, klatre, Ureguleret terræn –Sydvendte uforstyrrede stejle skråninger, for fugle og insekter –Råjord i overfladen, med varierende flader med våde lavninger

4 Opfølgning Tarup Davinde Skov, tilplantes mod veje og bymæssig bebyggelse Naturskole, samlingssted, omklædning, toilet. Ingen –MTB-baner –Specielle forhold for hunde, de skal i snor –Landbrug, arealet er ikke velegnet til opdyrkning efter grusgravning –Støjende aktiviteter

5 Emner til orientering

6 Vissing Enge - Projektets forløb Favrskov kommune har været bygherre og projektleder. Kommunen har indsendt et for projekt til godkendelse hos Naturstyrelsen og efterfølgende fået accept og fået tildelt midler til realisering af projektet. NaturErhverv har opkøbt og stået for jordfordeling. Kommunen har i et sideløbende projekt, søgt om midler til rekreative formål, i form af trampesti, fugletårn, bordbænkesæt og p-pladser. De rekreative elementer tinglyses på området, så offentligheden sikres adgang når NaturErhverv efterfølgende sælger området. Favrskov kommune sørger for den efterfølgende vedligeholdelse af de rekreative elementer.

7 Vissing Enge – effekt og økonomi Vissing Enge Budget / udgift netto efter realisering2.870.000 N-reduktion 21,2 ha3,6 t N / år pr. ha170 kg N / år Nøgletal for N-indsats Randers Fjord: Den økonomiske ramme er kr.66.300.000 Samlet N-reduktionskrav (ton)77 t N / år mimimumskrav pr. ha.113 kg N / år

8 Vissing Enge

9

10

11

12 Vejerslev Skov Nye gangbroer ved Trækstien langs med Gudenå Gangbroerne blev indviet på Store Gudenå Dag 17. august 2013 Gangbroerne af træ med en samlet længde på cirka 470 meter ligger cirka 0,5 meter over terræn og erstatter de nuværende broer i jordhøjde, der ofte står under vand.

13 Vejerslev Skov Projektet er et såkaldt GudenaaPartnerskab, og udover Favrskov Kommune har også Ormstrup Gods, Sahl Friskole, Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Ornitologiske Forening deltaget. I partnerskabet indgår en stor frivillig indsats, som er meget vigtig både i forbindelse med udførelsen og i forhold til driften fremover. Favrskov Kommune har bidraget økonomisk til projektet, og derudover har også Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Nordea- fonden støttet gangbroerne med henholdsvis 200.000, 250.000 og 780.000 kr.

14 Vejerslev Skov

15

16

17 Parkeringsplads med sti-adgang til Kjællinghøl-broen Kjællinghøl-broen, forbinder Viborg og Favrskov Kommuner med en gang- og cykelrute, Kjællinghøl-ruten. Siden Kjællinghøl-broen ved Bjerringbro blev indviet i 2012 har en parkeringsplads i nærheden stået højt på ønskelisten. Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Charlotte Green, drøftede sidste år muligheden for en parkeringsplads med lodsejer Søren Andersen, og nu er pladsen klar. Parkeringspladsen er et eksempel på, at konstruktiv dialog med lodsejere giver gode resultater for friluftslivet i det åbne land.

18 Parkeringsplads med sti-adgang til Kjællinghøl-broen

19 Trapper ved Busbjerg To ud af fire trapper på udsigtspunktet Busbjerg ved Ulstrup er blevet renoveret, så det nu er endnu lettere at komme rundt i området og nyde udsigten fra toppen over blandt andet Gudenådalen. I alt fire trapper fører til toppen af Busbjerg, hvoraf to ikke var blevet renoveret, siden det daværende Viborg Amt etablerede dem. Derfor besluttede Favrskov Byråd i maj at renovere dem.

20

21

22

23

24


Download ppt "Dagsorden - Grønt Råd - 14. november 2013 1.Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Lars Clement, Favrskov Kommune 1.Emner til drøftelse a.Opfølgning fra."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google