Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Folkebibliotekernes it-læringsaktiviteter set fra staten Internat 29. november 2012 for Digitale kontaktpersoner i Roskildes CB område Jonna Holmgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Folkebibliotekernes it-læringsaktiviteter set fra staten Internat 29. november 2012 for Digitale kontaktpersoner i Roskildes CB område Jonna Holmgaard."— Præsentationens transcript:

1 1 Folkebibliotekernes it-læringsaktiviteter set fra staten Internat 29. november 2012 for Digitale kontaktpersoner i Roskildes CB område Jonna Holmgaard Larsen Kulturstyrelsen

2 2 Lovgrundlag Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 – 15 – den med bølgeplanerne (og bølge 1 d.1. december i år) Opfølgende lovgivning Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation –Heri er bibliotekerne nævnt en række steder: –Kompetenceudvikling af særlige målgrupper, primært it-svage –Hjælp og vejledning på stedet (forpligtelse) –Adgang til computere –Hjælp til mindre it-parate virksomheder Bemærk at inddragelsen i lovgivningen betyder anerkendelse!

3 3 Partnerskaber Samarbejdsaftale med Digitaliseringsstyrelsen –Ny aftale undervejs, der skal afløse tidligere aftaler med Lær mere om it og borger.dk –Hovedindhold: DIGST finansierer uddannelse og tilrettelægger kampagner Bibliotekerne har to roller: 1) Sidemandsoplæring til it-formidlere i og uden for bibliotekerne 2) Hjælp til borgerne i form af kurser og individuel vejledning

4 4 Partnerskaber 2 Særlig aftale om deltagelse i Seniorsurfkampagne Partnere: DIGST, KS (altså: bibliotekerne), Ældresagen, Ældremobiliseringen og DR –Afholdt to gange med stigende succes –Første gang udløste en EU pris. Tillykke!

5 5 Partnerskaber 3 Samarbejdsaftale mellem Kulturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen 2012 – 2014 –Fokus på: –Pilotprojekter i seks biblioteker for at udvikle, teste og tilpasse undervisningsoplæg og kampagnestrategi med henblik på et landsdækkende tilbud –Udvikling af undervisningsoplæg om virksomhedernes indberetninger –Kampagne overfor målgruppen

6 6 Organisering Bibliotekernes indsats koordineres med DIGST, ERST og KL i Koordinationsudvalget (KS sekretariat) –Jonna formand, Christine repr. for CB’ernes tovholdere Bibliotekerne er desuden part i Lær mere om it- netværket (DIGST sekretariat) –Jonna deltager for KS, Judith for CB’ernes tovholdere Tovholderne koordinerer indsatsen i bibliotekerne via jer: de digitale kontaktpersoner Årligt Digitalt landsseminar (Tovholderne arrangerer)

7 7 Aktiviteter Indsatsen over for borgerne iflg. Biblioteksbarometeret: Kurser i offentlig digital selvbetjening –Antal biblioteker: 88 –Antal kurser: 1110 –Antal deltagere: 10.295 Kurser i generel it-anvendelse –Antal biblioteker:79 –Antal kurser: 2200 –Antal deltagere: 16.292

8 8 Aktiviteter 2 Kurser i brugen af sociale medier –Antal biblioteker: 44 –Antal kurser: 296 –Antal deltagere: 2.166 Kurser i brugen af digitalt udstyr –Antal biblioteker: 47 –Antal kurser: 567 –Antal deltagere: 3.282

9 9 Aktiviteter 3 I alt: Antal kurser: 4.173 (2010: 1.712) Antal deltagere: 32.035 – og det bliver formentlig flere i 2012 + mere individuel hjælp i netcaféer, ved referencebordet og i bogbussen Det er da flot!

10 10 Lær mere om it-netværket Bibliotekerne har en central rolle i netværket –Fordi: Bibliotekerne underviser de andre parter Bibliotekerne er den stabile part (I er i alle kommuner) Bibliotekernes personale er professionelle Bibliotekerne er ofte samlende for offentlige parter og foreninger i kommunen / lokalområdet –Derfor Er der en særlig lydhørhed over for jeres ønsker til kampagnematerialer m.m. I er også (særligt) forpligtede over for dokumentation af indsatsen over for borgerne

11 11 Lær mere om it-netværket 2 Netværket vandt guld i Telecentre Europes Award Competition 2012 som ”Most outstanding member” Tillykke !

12 12 Bibliotekerne udvikler tilbuddet E-kurser.nu IT for alle (Roskilde og Køge) + flere andre projekter med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Også nye ansøgninger

13 13 It-hjælp til mindre virksomheder Status på projektet med Erhvervsstyrelsen –Pilotprojekterne afsluttet og evalueret 2. nov. –National udrulning starter med rekruttering af biblioteker medio jan. 2013 –Projektstart med undervisning 4. marts –Markedsføring som offentligt tilbud fra 8. april

14 14 It-hjælp til mindre virksomheder 2 Evaluering af pilotprojekterne –Bibliotekerne gode til at hjælpe –Stor tilfredshed ed hjælpen –Vanskelig målgruppe at nå –Usikkerhed om fremtidigt behov (endnu ingen obligatorier)

15 15 Jeres behov Stor villighed til at understøtte jer Hvad er behovene?


Download ppt "1 Folkebibliotekernes it-læringsaktiviteter set fra staten Internat 29. november 2012 for Digitale kontaktpersoner i Roskildes CB område Jonna Holmgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google