Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DIGITAL DANNELSE I BØRNEHØJDE HELLE SKOVBJERG KAROFF, ADJUNKT, PH.D. AALBORG UNIVERSITET/KØBENHAVN.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DIGITAL DANNELSE I BØRNEHØJDE HELLE SKOVBJERG KAROFF, ADJUNKT, PH.D. AALBORG UNIVERSITET/KØBENHAVN."— Præsentationens transcript:

1 DIGITAL DANNELSE I BØRNEHØJDE HELLE SKOVBJERG KAROFF, ADJUNKT, PH.D. AALBORG UNIVERSITET/KØBENHAVN

2 Talkens centrale pointer  Det digitale skal bruges så børnene kan opleve, lege og deltage.  Med dannelsesperspektivet er forholdelsesmåden central.  Digital dannelse bør foregå i børnehøjde, dvs. med interesse for, hvad der er meningsfuldt for børnene.

3 At blive digitale deltagere  Digital samværskultur  Adgang, indgang og øvelsestid.  Alsidighed, både i brugen af digitale redskaber og indhold.  At møde det ukendte.

4 Digitale indfødte?  Alle børn har ikke lige let ved eller lige adgang til digitale medier (inspireret af Lotte Nyboe).  Den pædagogiske opgave er at sikre adgang for alle børn til at opleve, lege med og deltage i digital mediebrug.

5 Adgang, indgang og øvelsestid  Ikke alle børn har adgang til de konkrete digitale medier – hvordan sikrer vi det?  Hvordan kommer børnene i gang med de digitale medier? (at lære at bruge digitale medier)  Øvelsestid? Er der tid til det? (udøvelse –at gøre det på min måde)

6 Digital alsidighed  Hvad er det for nogen digitale medier, børnene præsenteres for?  Kamera, PC. iPad, tablets, servey, Nintendo DS, => Hvor stor er alsidigheden?  Digital alsidighed handler også om alsidig praksis?  Gå, løbe, springe, hoppe, trykke, splatte, pjatte => former for praksis og udøvelsesformer.

7 Dannelse som forholdelsesmåde

8 Dannelse: At møde det ukendte - gennem det digitale  Dannelse – er en måde at forholde sig til sig selv og andre  De etiske forhold  At opleve, lege og deltage i forhold til noget ukendt.  At ”overskride sin blotte subjektivitet og blive en del af noget større” (Lars Geer Hammershøj, 2003)  Klassiske dannelsesfigur: hjem-ud-hjem.

9 Dannelse som meningssammenhæng  ”Der ”er” strengt taget aldrig ét brugstøj. Med til brugstøjets væren hører der altid et brugstøjshele, inden for hvilket dette brugstøj kan være som det er” (Heidegger, Væren og Tid, 2007:91 )

10 Dannelse – også i børnehøjde?  ”Det er tåbeligt at gruble pedantisk over, hvordan man kan fremstille ting – illustrationsmidler, legetøj eller bøger – som egner sig for børn. Siden oplysningstiden har det været en af pædagogernes mest mugne spekulationer. Deres fortabthed i psykologi forhindrer dem i at erkende, at verden er fuld af de mest uforlignelige genstande, som børn er opmærksomme på og øver sig med” (Walter Benjamin, 1993).

11 Opsamlende pointer  VI skal sikre alle børn adgang til at opleve, lege og deltage gennem og med det digitale  Digital dannelse handler om at forholde sig til sig selv, til verden og den verden, vi omgiver os i. Dvs. at gøre ens egen forholden til genstand for samtale.  Børnenes interesser, meningsproduktion og tingsverden bør være i centrum, både for deltagelse, leg og oplevelser, og for samtalen om egen forholden.

12 Læs mere  www.videnskab.dk på Legebloggen 2.0. www.videnskab.dk  Twitter: @helle_karoff


Download ppt "DIGITAL DANNELSE I BØRNEHØJDE HELLE SKOVBJERG KAROFF, ADJUNKT, PH.D. AALBORG UNIVERSITET/KØBENHAVN."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google