Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fagdidaktisk kursus i biologi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fagdidaktisk kursus i biologi"— Præsentationens transcript:

1 Fagdidaktisk kursus i biologi

2 Hvad finder du særligt interessant at få ud af kurset?
Fagdidaktik i biologi Læs studieordningen Hurtigskrivning: Hvad finder du særligt interessant at få ud af kurset?

3 Fagdidaktisk kompetence
Omsætte faglige mål til læring: Forstå læreplanernes baggrund –uddannelsespolitik, læringsteori, fagtraditioner Planlægge og tilrettelægge undervisning og forløb Vælge og mestre hensigtsmæssige undervisnings- og arbejdsformer Planlægge progression Planlægge i sammenhæng med andre fag Evaluere Indarbejde nye relevante undervisningsformer

4 Hvor finder jeg det? Hvor mange undervisningstimer er der til biologi C? Hvilke faglige mål gælder for biologi B? Hvor finder jeg sikkerhedsregler for biologiundervisningen? Hvor er de gamle eksamensspørgsmål i biologi A? Hvad må eksaminanderne have med til forberedelse af mundtlig eksamen?

5 Den formelle tilgang Love Bekendtgørelser Læreplaner Vejledninger

6 Formelle tilgang: Uddannelsesbekendtgørelser
Stx-bekendtgørelsen Hf-bekendtgørelsen Htx-bekendtgørelsen Uddannelsens formål (§1) Opbygning, indhold, timetal med meget mere Fx Stx, §135 stk 3 Htx §108, hvor der står, at eleverne skal have skriftlig karakter i biologi på B-niveau

7 Formelle tilgang: læreplanerne
Identitet og formål Faglige mål og fagligt indhold: kernestof og supplerende stof Tilrettelæggelse: didaktiske principper, arbejdsformer, it og samspil med andre fag Evaluering: løbende evaluering, prøveform og evalueringskriterier

8 Formelle tilgang: vejledningerne
Uddannelsesvejledninger Vejledninger til alle læreplaner Fx Risiko og sikkerhed - hvordan skal man forholde sig i forbindelse med genteknologiske eksperimenter i undervisningen

9 Formelle tilgang Eksamensbekendtgørelsen Karakterbekendtgørelsen

10 Fagets identitet: Fra forskningsfag til undervisningsfag
Naturvidenskabeligt fag: Kausale forklaringer Eksperimentelle metoder Kvantificering, hvor muligt Det levende <-> den fysiske verden Biologiske systemer, feedback, vækst, dynamisk ligevægt, samspil, funktion Organisationsniveauer, biokemi, celle, individ, art økosystem Biologisk information, variation, selektion Laboratorieforsøg, feltundersøgelser

11 Metoder og traditioner i faget biologi
Naturhistorie: Viden og iagttagelse Anskuelighedsundervisning: Øvelser for at forstå teori Fra videnskabsfag til undervisningsfag: Eksperimenter for at kunne fagets praksisformer Helheds- og problemorientering: Undersøgelser for at forstå problem Kritisk perspektiv: Problemorientering og projektarbejde Kernefaglighed: Kompetencer og kernestof IBSE: Afsæt i undersøgelsen Innovation: Anvendelse af fag i praksis

12 Kompetencer i biologi De fire naturfaglige delkompetencer Empiri
(FNU-rapporten, uvm) Empiri Repræsentation Modellering Perspektivering

13 Kompetencer i biologi De fire naturfaglige delkompetencer (FNU-rapporten, uvm) Empiri fx observere, undres, undersøge, laboratorieforsøg, feltundersøgelser, kvalitative og kvantitative resultater , falsificere Repræsentation Modellering Perspektivering

14 Kompetencer i biologi De fire naturfaglige delkompetencer (FNU-rapporten, uvm) Empiri fx observere, undres, undersøge, laboratorieforsøg, feltundersøgelser, kvalitative og kvantitative resultater , falsificere Repræsentation fx figurer, reaktionsligninger, databehandling, formidling – systematisk, overskueligt, skift mellem repræsentationsformer Modellering Perspektivering

15 Kompetencer i biologi De fire naturfaglige delkompetencer (FNU-rapporten, uvm) Empiri fx observere, undres, undersøge, laboratorieforsøg, feltundersøgelser, kvalitative og kvantitative resultater , falsificere Repræsentation fx figurer, reaktionsligninger, databehandling, formidling – systematisk, overskueligt, skift mellem repræsentationsformer Modellering fx illustrere logisk/overskuelig sammenhæng, matematisk modellering, kvalitativt, kvantitativt Perspektivering

16 Kompetencer i biologi De fire naturfaglige delkompetencer (FNU-rapporten, uvm) Empiri fx observere, undres, undersøge, laboratorieforsøg, feltundersøgelser, kvalitative og kvantitative resultater , falsificere Repræsentation fx figurer, reaktionsligninger, databehandling, formidling – systematisk, overskueligt, skift mellem repræsentationsformer Modellering fx illustrere logisk/overskuelig sammenhæng, matematisk modellering, kvalitativt, kvantitativt Perspektivering fx sætte konkret/aktuel viden relation til sig selv, sin omverden eller til andre fagområder/hovedområder. Globalt, lokalt, sundhed, bioetik, produktion, bæredygtighed.

17 Den røde tråd i kurset Formel introduktion til uddannelsen og faget
Forløbs- og lektionsplanlægning Eksperimentelt arbejde Udadrettede aktiviteter Skriftligt arbejde Eksamen

18 Fagdidaktik i biologi Lad os så komme i gang!


Download ppt "Fagdidaktisk kursus i biologi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google