Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Noter til emnet Kultur/Max Weber v/ Knud Erik Jørgensen kej@asb.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Noter til emnet Kultur/Max Weber v/ Knud Erik Jørgensen kej@asb.dk."— Præsentationens transcript:

1 Noter til emnet Kultur/Max Weber v/ Knud Erik Jørgensen

2 Max Weber I Idealtyper for social adfærd Idealtyper for Legitimitet
Affektive handlinger Idealtyper for social adfærd Traditionelle handlinger Værdirationelle handlinger Traditionel legitimitet Idealtyper for Legitimitet Karismatisk legitimitet Værdirationel legitimitet Målrationel legitimitet p.gr.a. fælles overenskomst mellem aktørerne regler/love er skabt af en myndighed, som aktørerne anser for legitim Idealtyper for organisationer Traditionelle organisationer Karismatiske bevægelser Bureaukratiske forvaltningsstabe Idealtyper for indflydelse magt autoritet disciplin Idealtyper for klasser og statusgrupper Idealtyper for den protestantiske etik - herom senere Idealtyper for kapitalismens ånd - herom senere

3 Weber II Den bureaukratiske organisationsform er med sin legale autoritet andre former overlegen p.gr.a. dens: præcision stabilitet disciplin og pålidelighed Den bureaukratiske organisation er bl.a. kendetegnet ved: Reglerne fastsættes efter overenskomst eller påbud, og disse regler skal efterkommes af i hvert fald organisationens medlemmer Retssystemet består af et sammenhængende system af abstrakte regler, og retshåndhævelsen består af en tillempning af disse regler på de enkelte tilfælde Den typiske legale autoristetsperson er ”den overordnede” (”chefen”) som, i sin position træffer beslutninger, men som også selv må følge den upersonlige orden. Den, der retter sig efter autoriteten, gør det i sin egenskab af medlem af organisationen Medlemmerne adlyder ikke autoriteten som individ, men adlyder den upersonlige orden.

4 Skabelsen af den moderne kapitalisme
Weber III Skabelsen af den moderne kapitalisme Konstrueres ud fra Jean Calvins trosforkyndelse mennesket er gennem sin skæbne prædestineret - frelse eller fortabelse er bestemt længe inden menneskets fødsel Det gør mennesket psykologisk usikkert. Denne usikkerhed fører til ensomhed og en søgen efter tegn på frelse succes i livet anses som tegn på frelse, som igen fører til en asketisk livsførelse Idealtyper for den protestantiske etik Iflg. Weber værdi-rationel Idealtyper for kapitalismens ånd Iflg.. Weber mål- rationel Konstrueres ud fra Benjamin Frankling bog: Advice to a young tradesman, 1748. Tid er penge Kredit er penge Penge tjent ved hårdt arbejde kan avle flere penge Frankling opfordrer til et moralsk og asketisk levned Iflg.. Weber fører kapitalismens ånd og protestantismens etik til samme Type af handlinger: De rationelle handlinger Den feudale ånd (luksusforbrug) brydes. Målrationaliteten bliver en institution, og den rødder kan gå i glemmebogen. Det moderne kapitalisme er således skabt

5 Traditionen? Ja Nej Ja Regulering? Nej Traditions- styret leder
moral Kulturbestemt Bureaukratisk leder Jura, ”Manual”, forudsigelighed i forvaltningen Ja Regulering? Karismatisk leder Situationsbestemt Demokratisk Nej

6 Underord-nedes indstilling Loyalitet mod ”stammen” Beundring
Traditions- styret leder Karisma- tisk leder Bureau-kratisk leder Embedsmands- loyalitet/ Regelbunden omsorg Underord-nedes indstilling Loyalitet mod ”stammen” Beundring Fascination Relativ høj frihed: Fortolke traditionen Omfattende frihed til at følge sine lyster Relativ lav frihed: Forvalte reglerne


Download ppt "Noter til emnet Kultur/Max Weber v/ Knud Erik Jørgensen kej@asb.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google