Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frank Paulsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frank Paulsen."— Præsentationens transcript:

1 Frank Paulsen

2 MISSION: ’SPECIALISTERNE anvender autismens karaktertræk positivt til løsning af værdifulde opgaver for erhvervslivet på markedsmæssige vilkår.’ 1 Sociale afvigelser At tage initiativ Manglende evne til at tage kontakt til andre At kunne indgå i en dialog med andre At kunne vide hvornår man taler hvis man er sammen med flere At kunne tale om andet end det der interesserer en ( afvige fra sin særinteresse ) At være ærlig – for ærlig og ikke kende regler for hvad der er comme il faut Samvær med jævnaldrende Hvad med kærester Venner ensomhedsfølelse. Kommunikative afvigelser: At have svært ved at forstå meningen med et ord. At have svært ved at forstå hvad andre siger til en. Stemmeleje kan være meget højt eller meget lavt, samt tonen ens Ikke at kunne aflæse andres signaler, kropssprog, mimik, toneleje etc. Kognitive afvigelser (forestillingsevne) At kunne forstå hvordan andre har det (tage den andens perspektiv) Indlevelsesevne (empati) At være konkret tænkende og ikke skulle forestille sig noget ukonkret At kunne anvende det man har lært til noget. – når noget nyt skal læres skal det måske gøres mekanisk. Venner/kærester - skolealder Arbejdskolleger – voksne Familien Forstyrrelse af kommunikation Verbale sprog Konkret tænkende og bogstaveligt fortolkende Small talk Nonverbale sprog Kropssprog Øjenkontakt Ansigtsmimik 3 Forstyrrelse af forestillingsevne Empati – at forestille sig hvad en anden tænker og føler Forudse konsekvenser Eksekutiv funktion Rutiner/ritualer/systemer Særlige interesser

3 Specialisterne blev grundlagt i 2004 af Thorkil Sonne
2009 blev Århus kontoret solgt til den Sociale udviklingsfond (SUF) og hedder nu Boas Specialisterne 2009 oprettelse af Specialistpeople Foundation, som har målet at skaffe arbejdspladser til personer med en diagnose indenfor ASF August 2010 Specialisterne Glasgow Derudover forventes det at Specialisterne starter i Polen, Island og Tyskland indenfor 2-3 år 1 Sociale afvigelser At tage initiativ Manglende evne til at tage kontakt til andre At kunne indgå i en dialog med andre At kunne vide hvornår man taler hvis man er sammen med flere At kunne tale om andet end det der interesserer en ( afvige fra sin særinteresse ) At være ærlig – for ærlig og ikke kende regler for hvad der er comme il faut Samvær med jævnaldrende Hvad med kærester Venner ensomhedsfølelse. Kommunikative afvigelser: At have svært ved at forstå meningen med et ord. At have svært ved at forstå hvad andre siger til en. Stemmeleje kan være meget højt eller meget lavt, samt tonen ens Ikke at kunne aflæse andres signaler, kropssprog, mimik, toneleje etc. Kognitive afvigelser (forestillingsevne) At kunne forstå hvordan andre har det (tage den andens perspektiv) Indlevelsesevne (empati) At være konkret tænkende og ikke skulle forestille sig noget ukonkret At kunne anvende det man har lært til noget. – når noget nyt skal læres skal det måske gøres mekanisk. Venner/kærester - skolealder Arbejdskolleger – voksne Familien Forstyrrelse af kommunikation Verbale sprog Konkret tænkende og bogstaveligt fortolkende Small talk Nonverbale sprog Kropssprog Øjenkontakt Ansigtsmimik 3 Forstyrrelse af forestillingsevne Empati – at forestille sig hvad en anden tænker og føler Forudse konsekvenser Eksekutiv funktion Rutiner/ritualer/systemer Særlige interesser

4 Specialisterne Danmark: Et firma – Tre ben under samme tag
BIZ – Business 33 konsulenter med en diagnose indenfor ASF AEA – Arbejdsevneafklaring ca. 16 kandidater med en diagnose indenfor ASF STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 25 studerende med en diagnosen indenfor ASf 4

5 Specialisternes STU

6 Maj 2009 idéen om en Specialist STU fødes
Historie Maj 2009 idéen om en Specialist STU fødes September 2009 Specialisternes STU starter med 4 studerende Oktober hold 12 studerende April hold 17 studerende August hold 25 studerende Januar hold 28 studerende April 2011 nye lokaler og udvidelse til 40 studerende til august

7 Målgruppe Unge mellem 16-25 Diagnose inden for ASF
Interesse for IT ,ingen adgangskrav Unge med ADHD kan optages efter en individuel vurdering Den nuværende gruppe består af unge med forskellige forløb bag sig og og gennemsnits alderen er 20 år

8 Uddannelsen Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
⅓ faglig undervisning ⅓ praktik ⅓ social- / bo træning

9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Religion Fitness Engelsk Avis T Løb Fodbold U Frokost Selvstudie Coaching R Selvstudie FSA HF enkeltfag LEGO IT-værksted

10 Social- bo træning Vi er en arbejdsplads med ca. 50 ansatte
Vi deler kantine med 200 andre Fitness og sports aktiviteter Ture som de studerende selv er med til at planlægge Sommerhus ture 2 gange pr. semester

11 Specialisternes STU Vi er en skole i en virksomhed Vi har stor erfaring med målgruppen gennem vores andre afdelinger VI inddrager vores konsulenter som rollemodeller i undervisningen


Download ppt "Frank Paulsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google