Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Industrien som karrierevej

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Industrien som karrierevej"— Præsentationens transcript:

1 Industrien som karrierevej
Et tre-årigt tværfagligt projekt i Herning Kommune Første møde Politisk følgegruppe Her kan man skrive noter 7. april 2017

2 2. Status for projektet v. Mette Højborg
Dagsorden 1. Velkomst v. Joan Hansen 2. Status for projektet v. Mette Højborg 3. Ramme og initiativer for projektet v. Marianne Rahbek 4. Drøftelse af den politiske følgegruppes rolle v. Joan Hansen 5. Næste møde 6. Evt. Her kan man skrive noter 7. april 2017 Emne 2

3 Udfordringerne Hvad kan vi se:
Næsten 1000 ledige unge under 25 år. Halvdelen er match 1/ jobparate, halvdelen er uddannelses eller aktivitetsparate Ca. 70 % af en ungdomsårgang går gymnasievejen. Vi har måske brug for 35 % Herningsholm Erhvervsskole har rekord lavt optag i år. Ca 13 % har søgt ind Vi kommer til at mangle medarbejdere i industrien i 2020 på landsplan – det er lige om lidt 16 % af de almindelige studenter (STX), starter på en erhvervsuddannelse - 15 % læser ikke videre (Kilde: SFI, AE, HEE, Besk.) Hvad tror vi: Erhvervsskolernes status er faldet, middelklassen har svigtet – negative jobudsigter, finanskrise, udenlandsk arbejdskraft, vidensamfund, praktikpladser Ufaglærte får sværere ved at finde og holde på jobs Industrien som arbejdsplads er ukendt og ikke attraktiv Karrieremulighederne er svært gennemskuelig De unge er utrygge ved at skulle vælge allerede når de er 15 – 16 år – de udskyder valget Mor vil have gymnasiet Der er for store frafald på både erhvervsuddannelserne, HF og HG. Er 70 % afklaret efter 8. klasse? Hvorfor løser arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne det ikke bare selv? 7. april 2017 Emne 3

4 Afsender og organisation
Herning Byråd: Herning kommune stiller sig til rådighed for at facilitere et tættere samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne Politisk Følgegruppe Formand BFU, Næstformand ØKE, Formandskabet i LBR Politisk Følgegruppe Formand BFU, Næstformand ØKE, Formandskabet i LBR Politisk Følgegruppe Formand BFU, Næstformand ØKE, Formandskabet i LBR Politisk Følgegruppe Formand BFU, Næstformand ØKE, Formandskabet i LBR Politisk Følgegruppe Formand BFU, Næstformand ØKE, Formandskabet i LBR Politisk Følgegruppe Formand BFU, Næstformand ØKE, Formandskabet i LBR Administrativ styregruppe Udviklingschef BEK, Centerchef CBL, Beskæftigelseschefen, Leder af Ungeenheden, Sekretariatsleder besk, Udd. Direktør HHE. Administrativ styregruppe Udviklingschef BEK, Centerchef CBL, Beskæftigelseschefen, Leder af Ungeenheden, Sekretariatsleder besk, Udd. Direktør HHE. Administrativ styregruppe Udviklingschef BEK, Centerchef CBL, Beskæftigelseschefen, Leder af Ungeenheden, Sekretariatsleder besk, Udd. Direktør HHE. Administrativ styregruppe Udviklingschef BEK, Centerchef CBL, Beskæftigelseschefen, Leder af Ungeenheden, Sekretariatsleder besk, Udd. Direktør HHE. Administrativ styregruppe Udviklingschef BEK, Centerchef CBL, Beskæftigelseschefen, Leder af Ungeenheden, Sekretariatsleder besk, Udd. Direktør HHE. Projektleder Her kan man skrive noter Arbejdsgruppe Rep. Fra CBL, Besk, Erhverv, HHE. 7. april 2017 Emne 4

5 …Arbejdskraftens mængde og kompetenceniveau
Vision ….At der er overensstemmelse mellem industriens behov for uddannet og faglært arbejdskraft og …Arbejdskraftens mængde og kompetenceniveau Dette på både kort-, mellemlangt og langt sigte. Push – Pull? 7. april 2017 Emne 5

6 Uddannelses og Karrierevej?
Industriens som karrierevej – en afgrænsning Industri? Uddannelses og Karrierevej? Alle ungdomsuddannelser Alle erhvervsuddannelser Faglært Selvstændig Iværksætter Ingeniør Tekniker Mester Driftsleder Specialist Designer Direktør Konsulent Projektleder Oma. Erhvervsskole – Svendebrev – Industri- uddannelser Erhvervsskole – Svendebrev – faglært arbejde – Iværksætter/selvstændig Unge udenfor udd.systemet Folkeskole Erhvervsskole – Svendebrev – KVU/ – Teknisk/merkantil overbygning Erhvervsskole – Svendebrev – adgangsopdatering – AU-Herning - ? EUX – Student/Svendebrev – KVU/akademi/AU Herning - ? 7. april 2017 Emne 6

7 Positivlisten - metalindustrien
Industri afgrænses til at være metal-industrien, og dermed følgende EUD og EUX uddannelser, samt virksomheder: EUD EUX Virksomheder (ikke udtømmende) Industritekniker Produktion og udvikling Klejnsmed ABC skilte CNC-tekniker AKK industri Smed Dansk Overfalde Teknik A/S Teknisk designer AK smede og staldteknik Værktøjsmager Birkstål Industrioperatør Cimbria Bulk Equipment Danstoker Kyocera Blücher Metal ES Stålindustri ApS FagerlundsVærktøjs- og metalvare fabrik a/s H. N. Coating A/S 7. april 2017 Emne 7

8 Formål I …At afprøve, etablere og institutionalisere samarbejdsfora/kanaler, der fremmer de unges valg af industriuddannelser…. Industrien som karrierevej skal bestå, når projektet lukker. Hvilke spor? Her kan man skrive noter 7. april 2017 Emne

9 Formål II Spor Aktører Flere unge skal vælg rigtigt første gang
Flere unge skal ind på erhvervsuddannelserne Flere unge skal gennemføre erhvervsuddannelserne Flere kompetente unge skal vælge industrien Aktører Folkeskoler Erhvervsskoler Arbejdspladser UU – en del af hvad – en selvstændig aktør? Ungeenhed 7. april 2017 Emne 9

10 Projekttyper – forpligtigelsesgrad og omfang
Mikro/ for de få - initiativer Rum 1 First-mover Den gode ide Kommunikation De der ”allerede er med” Smal målretning – aktør og spor Decentrale beslutninger Kortere planlægning og forberedelse Rum 3 Indgåelse af forpligtende samarbejdsaftaler med de få Kommunikation De der ser ”ideen” Bred og fokuseret målretning – aktør og spor Centrale og politiske beslutninger Frivilligt/ fra bunden/på egne vegne Forpligtende/ fra toppen/ på andres vegne Rum 2 Den gode ide i større skala Kommunikation Bredere målretning på aktør og spor Flere der er med Centrale og decentrale beslutninger Rum 4 De mange Forpligtende samarbejder Centrale og politiske beslutninger Fokuseret målretning – aktør og spor Længere forberedelse og planlægning Målretningen i arena 1 – er det nødvendigvis en smal målretning? Herning Kommune er Heterogen (se tabel) Arena 1: Virksomhedsforlagt undervisning (fx) Sunds Skole, UU, Kyocera Arena 2: Skoleskills Arena 3: Kompetenceudvikling for lærere i områderne, der har stærke ufaglærte traditioner/bred etnisk sammensætning; Brændgård, Haderup. Forpligtende udvidet praktik-aftaler med udvalgte virksomheder..? Arena 4: Samling af overbygningsenhederne og dermed andre muligheder for linjefag – obligatorisk erhvervspraktik relanceret, introforløb fra 7. årgang Makro/ for de mange - initiativer 7. april 2017 Emne

11 1 2 3 Målgruppe(r) Primær Målgruppe Sekundær målgruppe Tertiære
Elever i overbygningen (7. – 9. årgang) Elever på mellemtrinnet (4. – 6. årgang) 10. klasse - Erhvervsskole-elever - Unge uden ungdomsuddannelse - Unge op til 25 år Folkeskoler: Ledere, Vejledere, Lærere (organiserede/enkelte) Fri- og Efterskoler: Ledere, Lærere, Vejledere (organiserede/ enkelte) Ungdomsskolen: Leder, lærere UU: Leder, Vejledere Ungeenhed: Leder, konsulenter, vejledere Erhvervsskoler: Ledere, Lærere Vejledere Industrien: Virksomhedsejer, Lærlingeansvarlig (Organiserde/enkelte) Forældre Skolebestyrelserne/ samråd Venner Søskende Erhvervsakademierne Jobcenter Andre udd. Institutioner Gymnasiet, Handelsskole, HTX, SOSUskolen, produktionsskolen Politikere Pressen/medier/socialemedier 1 2 3 7. april 2017 Emne 11

12 Projektoversigt…In progress
7. april 2017 Emne 12

13 Særlige venner… Blivende fora… Projekter….
Hvem skal arbejde sammen med hvem? Særlige venner… Blivende fora… Projekter…. 7. april 2017 Emne 13

14 Udvalgte skoler – ”en industrifremmende-loge”
Aulum Skole Vildbjerg skole Sdr. Felding skole (Haderup skole) Brændgårdskolen Kibæk Skole Vestervangskolen Sunds skole Hammerum skole 10. Klasse Ungdomsskolen Her kan man skrive noter 7. april 2017 Emne 14


Download ppt "Industrien som karrierevej"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google