Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PLA’s repræsentantskabsmøde 16. april 2005. Repræsentantskabsmøde 16. april 20052 Dagsorden 1.Valg af dirigent 2.Konstatering af fremmøde 3.Godkendelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PLA’s repræsentantskabsmøde 16. april 2005. Repræsentantskabsmøde 16. april 20052 Dagsorden 1.Valg af dirigent 2.Konstatering af fremmøde 3.Godkendelse."— Præsentationens transcript:

1 PLA’s repræsentantskabsmøde 16. april 2005

2 Repræsentantskabsmøde 16. april 20052 Dagsorden 1.Valg af dirigent 2.Konstatering af fremmøde 3.Godkendelse af vejledende retningslinier for afvikling af møder i PLA’s repræsentantskab 4.Formandens beretning og drøftelse heraf 5.Status på overenskomstforhandlingerne med HK 6.Status på overenskomstforhandlingerne med DSR/dbio 7.Anvendelse af midler i Uddannelsesfonden 8.Godkendelse af PLA’s regnskab 9.Eventuelt

3 Repræsentantskabsmøde 16. april 20053 Formandens beretning  Overenskomstforhandlingerne  PLA’s retssager  PLA’s arbejde det kommende halve år  Medlemmer

4 Repræsentantskabsmøde 16. april 20054 Status ok 2005 – HK  Overenskomstkrav er udvekslet den 1. marts d.å.  Forhandlingsmøder er afholdt den:  21. marts  23. marts  11. april  Afsluttende forhandling forventes den 18. april

5 Repræsentantskabsmøde 16. april 20055 Status ok 2005 – HK HK’s krav:  Lønforbedringer (KTO-rammen)  Ikke-uddannede - praksiserfaring - løntrinsløft.  Beklædningstillæg 300 kr. (250 kr.)  Pension: 16% over perioden, herunder pension til voksen-elever.  Pension under den fulde barselsorlov (18 uger ekstra).  Div. stramninger på arbejdstidsbestemmelserne (varsling af over-/ merarbejde + tillæg 100%).  Betalt frihed på grundlovsdag, juleaftens- og nytårsaftensdag.  Begrænsning på afvikling af feriefridage.  Ret til 2 dages betalt frihed ved barns sygdom.  Betalt adoptionsorlov i indtil 8 uger før afhentning af barn (+ 1 uge før modtagelse ved dansk adoption).  Betalt frihed i indtil 5 dage pr. år i forb. med barns hospitalsindlæggelse  3 dages betalt efteruddannelse årligt  Tillidsmandsbestemmelser

6 Repræsentantskabsmøde 16. april 20056 Status ok 2005 - HK PLA’s krav til overenskomstfornyelsen:  Fornyelsen skal ske på et økonomisk balanceret niveau  Indbetalinger til Klinikpersonalets Uddannelsesfond suspenderes  Yderligere fleksibilitet i arbejdstidsbestemmelserne  Den særlige betaling (25%) for merarbejde skal udgå  Valgfrit at oprette pensionsordning efter det 55. år  Ikke krav om kontrakt ved ansættelse af ”tilkaldevikarer”  Overgangsordninger udgår og konsekvensrettelser foretages  Yderligere forenkling af overenskomstens bestemmelser, opbygning og sprogbrug

7 Repræsentantskabsmøde 16. april 20057 Status ok 2005 – DSR/dbio  Overenskomstkrav er endnu ikke udvekslet…  1. forhandlingsmøde er aftalt til den 2. maj d.å.  Der arbejdes på at finde flere mødedatoer.

8 Repræsentantskabsmøde 16. april 20058 Status ok 2005 – DSR/dbio PLA’s krav til overenskomstfornyelsen:  Fornyelsen skal ske på et økonomisk balanceret niveau  Indbetalinger til Klinikpersonalets Uddannelsesfond suspenderes  Yderligere fleksibilitet i arbejdstidsbestemmelserne  Valgfrit at oprette pensionsordning efter det 55. år  Ikke krav om kontrakt ved ansættelse af ”tilkaldevikarer”  Bilag 3 vedr. adoption bringes i overensstemmelse med overenskomstteksten  Overgangsordninger udgår og konsekvensrettelser foretages  Yderligere forenkling af overenskomstens bestemmelser, opbygning og sprogbrug

9 Repræsentantskabsmøde 16. april 20059 Uddannelsesfonden Status på fondens arbejde:  Fonden har fået sine egne sider på PLA’s hjemmeside, her findes bl.a. ansøgningsskema.  Det er besluttet at prioritere efteruddannelse indenfor følgende emner: 1.aldersdiabetes 2.forebyggende kræftsygdomme 3.hjerte-kar-sygdomme 4.knogleskørhed 5.muskel- og skeletlidelse 6.overfølsomhedssygdomme 7.psykiske lidelser 8.rygerlunger

10 Repræsentantskabsmøde 16. april 200510 Uddannelsesfonden Fondens midler er prioriteret til følgende: Fondsinitiativer:  Udvikling af kurser.  Markedsføring (f.eks. brochure).  Udvikling og afholdelse af ”Klinikpersonalets uddannelsesdag”. RIV-initiativer:  Årligt landsmøde.  Andre tværfaglige efteruddannelsesarrangementer i RIV-regi. Smågruppebaseret efteruddannelse:  Afholdelse af decentral smågruppebaseret efteruddannelse for mindst 12 klinikpersonaler og minimum 2 ydernumre.

11 Repræsentantskabsmøde 16. april 200511 Uddannelsesfonden - økonomi I følge fondens budget for 2005 (frem til 31. maj 2005) er der:  indtægter på i alt 2,4 mio. kr. (heraf overført 1,7 mio. fra 2004)  afsat i alt ca. 2,1 mio. kr. til diverse aktiviteter, som er budgetteret som følger:  775.000 kr. til fondsinitiativer,  250.000 kr. til RIV-initiativer og  250.000 kr. til smågruppebaseret efteruddannelse.

12 Repræsentantskabsmøde 16. april 200512 Uddannelsesfonden Aktuelle fondsinitiativer:  Brochure om efteruddannelsesmuligheder.  Kursussamarbejde med CFF: Forebyggelse af diabetes, hjertekarsygdom, knogleskørhed og KOL udbydes okt/nov. 2005 på CVU Øresund og CVU Sønderjylland.  Kursus i ”Venøse bensår” er under udvikling.  Uddannelsesdag for klinikpersonale, afholdelse efterår 2005.  Henvendelse til PU med opfordring til at udbyde kursus i div. småundersøgelser/småbehandlinger.

13 Repræsentantskabsmøde 16. april 200513 Budget og regnskab 2004

14 Repræsentantskabsmøde 16. april 200514 Udgifter 2004

15 Repræsentantskabsmøde 16. april 200515 Indtægter 2004


Download ppt "PLA’s repræsentantskabsmøde 16. april 2005. Repræsentantskabsmøde 16. april 20052 Dagsorden 1.Valg af dirigent 2.Konstatering af fremmøde 3.Godkendelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google