Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune – v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20 Tema: Fysisk Udvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune – v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20 Tema: Fysisk Udvikling."— Præsentationens transcript:

1 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune – v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20 Tema: Fysisk Udvikling i Aalborg Kommune – v. By- og Landskabsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen - Centrum - Bydele 20.00 Pause, kaffe/the og kage 20.20 Tema fortsat - Oplandsbyerne - Landsbyer og det åbne land 20.55 Tak for i aften

2 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune V. Annette Woetmann, Boligsocial medarbejder og Gurli Fuglsang Joensen, Koordinator Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

3 Baggrund for modtagelse af flygtninge Udlændingestyrelsens landstal 2014: 3000  4400 flygtninge 2015: 4000 flygtninge Region Nordjylland 2014: 466  663 flygtninge 2015: 652 flygtninge Aalborg kommune skal modtage: 2014: 49 flygtninge 2015: 208 flygtninge

4 Status 19. november 2014 Pr. 1. nov. har vi modtaget 37 flygtninge fra asylcenter I nov./dec. modtages 3 flygtningefamilier, der er kvoteflygtninge 1. dec. modtages 7 flygtninge fra asylcenter I alt 2014: 60 flygtninge Der er bl.a. fundet boliger i - Aalborg Øst - Aalborg SV (Gug) - Aalborg V (Vestbyen) - Nørresundby - Nibe - Ulsted - Kongerslev - Gudumholm - Gandrup

5 Fælles koordineringsgruppe på tværs af forvaltningerne Fælles overordnet køreplan Udarbejdning af fælles strategi for modtagelse af flygtninge Proces i Aalborg Kommune

6 Socialcenter Integration Varetager praktiske forhold som f.eks. - Finde egnede lejligheder - Aftaler med bl.a. IKEA, Jysk, flyttefirma - Aftaler med Folkeregister, SKAT, bank - Boligsocial indsats og særlig indsats for familier

7 Aalborg Kommune ønsker, at udvikle samarbejdet med lokale aktører med henblik på den enkeltes trivsel og integration i lokalområdet. Vigtige samarbejdspartnere: -De lokale samråd -Beboerforeninger -Bydelsmødre -Kultur, forenings- og fritidslivet Brug for lokale kræfter

8 Er der kendskab til ledige lejemål lokalt, som kan anvendes til boligplacering af flygtninge? Hvordan kan vi sammen sikre en god modtagelse af flygtninge i lokalområderne? Hvordan bliver flygtninge en del af lokalsamfundet – herunder det lokale fritids- og foreningsliv? Hvilken information fra kommunen ønsker de lokale samråd fremadrettet? Spørgsmål til dialog

9 I er velkomne til at kontakte: Gurli Fuglsang Joensen gfj-fb@aalborg.dk 99 31 25 34

10 Landdistriktspolitik 2014-2018 Indsatsområder Mennesker der vil noget, Udvikling af byerne Aktiviteter og Oplevelser Adgang til Naturen Erhvervsudvikling i landdistriktet Den Gode historie Tema: Landsbyer og det åbne land

11 De tre primære værktøjer til fysisk udvikling: AKA-puljen Forskønnelsespuljen Udvikling af din by

12 AKA-puljen Støtter mindre projekter med op til 50.000 kr. Støtter af fysiske projekter f.eks. Legepladser, stier, renovering af forsamlingshuse osv. Støtter også ikke fysiske projekter Kan søges 1. april og 1. oktober

13 Forskønnelsespuljen Støtter større projekter der udvikler og forskønner landdistrikterne. F.eks. Byparker, torve, større stiprojekter Der er ingen fast beløbsgrænse Man søger med forprojekter i foråret, og endelige ansøgninger om efteråret.

14 Udvikling af din by Fusion af tidligere projekttyper ”Landsbyløft” og ”Udvikling i din by” Byerne udvælges af Sundheds og Kulturforvaltningen Byerne laver planer for deres udvikling og efterfølgende udførsel af udvalgte projekter I 2015 arbejdes der med planer i Gandrup, Øster Hassing, Holtet, Ejdrup og Skørbæk

15 Tak for i aften!


Download ppt "Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune – v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20 Tema: Fysisk Udvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google