Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies Fem ”usikkerhedsakser” og fyrre scenarier for fremtidens forbruger i.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies Fem ”usikkerhedsakser” og fyrre scenarier for fremtidens forbruger i."— Præsentationens transcript:

1 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies Fem ”usikkerhedsakser” og fyrre scenarier for fremtidens forbruger i de rige lande Denne præsentation indgår som en del af Instituttet for Fremtidsforsknings medlemsrapport 1, 2002 Anvendelsen er forbeholdt IFFs medlemmer © Instituttet for Fremtidsforskning 2002 Filen er beregnet på brug sammen med rapporten (inkl. dennes afsnit med instruktør-vejledning ) i forbindelse med interne workshops i IFFs medlemsvirksomheder. Den kræver let tilpasning før brug, bl.a. af den konkrete opgaveformulering. Se også næste side samt sidste side (kort instruktørvejledning)

2 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies Scenarie-aksevalg Workshop, Medlemskonference 1, 2002 Formål: At udvælge de fire scenarier, det er mest relevant for dagens gruppe at arbejde med NB: I virkeligheden er der forskel på produkter, funktioner, livsfaser, situationer,... I dag er det en toolbox-demo: Generel ! Basis: Fem ”usikkerheder”, udvalgt blandt mange af IFF ud fra erfaring med projekt ”Fremtidens fødevareforbrug

3 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies Usikkerheder - mellemlangt sigt Teknologiaccept Funktion Mobilitet Fællesskab Udjævning Teknologimodstand Følelse Forankring Individualisering Polarisering Vi skal vælge 2 af disse (Afstemning, 2 stemmer til hver) Først: Vi demonstrer lige hvordan det skal bruges:

4 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies Akse 2 Akse 1 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3Scenarie 4 Fire scenarier skabt fra to usikkerheds-akser Her Funktion/følelse og Polarisering/udjævning f. eks. Følelse Scenarie 1 (i dette eksempel: følelse / polarisering) Scenarie 2 Scenarie 3Scenarie 4 f. eks. Funktion f. eks. Polarisering f. eks. Udjævning

5 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies Teknologiaccept Teknologimodstand

6 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies

7 Følelse Funktion

8 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies

9 Mobilitet Forankring

10 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies

11 Individualisering Fællesskab

12 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies

13 Polarisering Udjævning

14 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies

15 Usikkerheder - mellemlangt sigt Hvilke usikkerheder er VIGTIGST i forhold til fremtidens forbruger? Teknologiaccept Funktion Mobilitet Fællesskab Udjævning Teknologimodstand Følelse Forankring Individualisering Polarisering 1) Vi skal vælge 2 af disse (Afstemning, 2 stemmer til hver) 2) IFF har forberedt et sæt scenarier på basis af de to valgte akser 3) I skal arbejde med et af disse scenarier i hver gruppe

16 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies INDEKS: Klik i det relevante felt springer til scenarie-skemaet for det pågældende kryds 1 Mobilitet kontra forankring 2 Teknologiaccept kontra modstand 3 Individualisering kontra fællesskab 4 Følelse kontra funktion 5 Polarisering kontra udjævning Mobilitet Tekn-accept Individual.- Følelse Polarisering forankr. tekn-modst. fællesskab Funktion udjævning

17 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies forankring Teknologiaccept teknologimodstand Hjemmet er min fæstning IT-nomader Krav om grænser Jagten på autenticitet mobilitet Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #1 Teknologiaccept-teknologimodstand / forankring-mobilitet Hvorfor bevæge sig ud? virtual reality, bredbånd homeshopping, telework, … ”Virtual home environment”, alt er med, alting altid on-line. Det offentlige rum er i fokus, hjemmet en parkeringsplads grænseløs = kaos, utryghed Fokus: Nærhed, oprindelse Faste livsrytmer VR er en nødløsning ! Livet: At opleve verden, folk Arkitektur, skønhed, steder R

18 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies forankring Individualisering fællesskab Me and my homeRejs - Go for it Clans foreverClubs, clubs & clubs mobilitet Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #2 Individualisering-fællesskab / forankring-mobilitet Selv-realisering - ego-fokus Hjemmet: Udvikles = mig Øvrige verden nås på nettet Specialiseret arbejdsmarked Metropoler i fokus (silicon valley) City-nomader, krops- & tøj-fokus (personlig branding) Loyalitet, relationer, familie Normer, ritualer, traditioner ”home-parties”... Sociale individualister, ”situider” mobile, spejler sig i andre spiller roller i fællesskaber, nicher R

19 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies forankring følelse funktion RødderAt rejse er at leve Vanens magtKreativ destruktion mobilitet Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #3 Funktion-følelse / forankring-mobilitet Vision: Mening i hverdagslivet Loyalitet, værdier, kvalitet lokal selvforsyning, slow-food Oplevelser! Læring. Kontraster Det unikke, autentiske sundhed, transformationsturisme Sikkerhed, tryghed Billigere at flytte varer og info e-business, stabilitet Udvikling kræver forandring! Miljøskift, personer, steder … Kontorer er bandlyst R

20 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies forankring polarisering udjævning Gated communitiesThe winner takes all Forbundne karEuropæisk integration mobilitet Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #4 Udjævning-polarisering / forankring-mobilitet Ghettoer og luksus-ghettoer Polariseret arbejdsmarked Utryghed => nethandel mv. Silicon Valley, Hollywood, London Star Economy. ”Vær der og vær med - eller dø” Glokalt liv via nettet Undgå koncentration af folk, penge, magt … Middelklassen i fokus Mobilt arbejdsmarked => udjævning EU sikrer at alt er mobilt - kapital, personer, uddannelser, viden... R

21 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies individua- lisering teknologi-accept teknologi-modstand Create it yourselfConnecting people Ny-darwinisme Cultural revolution fællesskab Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #5 Teknologiaccept-teknologimodstand / individualisering-fællesskab Man before Robot ! Det unikke, det håndlavede Værdier ! Udvikle mennesket ! (Teknologi er usexet) Teknologi giver frihed ! Individet har sejret, styrer alt e-learning, empowerment,... ”At løfte i flok giver styrke” Videns-udvikling sammen Sharing, brugsret on-demand Gennemsigtighed, mere politik Reaktion: Øko-kollektiver, det personlige, nære. Lære produktivt samarbejde, i praksis. Mennesker. Lykke. R

22 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies funktion teknologi-accept teknologi-modstand Nemmere, bedre, billigereDreams unlimited Vi har hvad vi skal brugeHigh-touch følelse Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #6 Teknologiaccept-teknologimodstand / funktion-følelse Teknologi vinder i det lange løb Dovenskab ! Højproduktivt arbejde, bekvemt liv Ny teknologi = nye muligheder. Oplevelser, spænding Selv-realisering Kommercialisering af alt Glem alt det ”hype” ! Marginal-nytte ofte meget lav. Flere ældre, søger tryghed, det stabile, funktion. Det naturlige, det menneskelige Naturen er hellig. Ny-religiøsitet Oplevelser - af det naturlige, også menneskeskabte naturlige R

23 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies udjævning teknologi-accept teknologi-modstand Viden er gratisGynger og karruseller Lighed frem for altFundamentalisme polarisering Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #7 Teknologiaccept-teknologimodstand / udjævning-polarisering Teknologi => gennemsigtighed Ingen videns-monopoler, alle kan komme med (De fattige får gratis medicin) ”toBit-skat” på ny teknologi ”Demokratisk teknologi” OK ? lav vækst, arbejdsløshed - men arbejde i velfærdssektor Alle vinder - på langt sigt … Kort sigt-monopol: Nødv. onde Flere ”Microsofts” De rige: Medicinsk forstærkede Værktøj kan bruges el. misbruges Hackere, religiøse fundamentalister bekæmper IT, genteknologi osv. Borgerlige frihedsrettigheder trues R

24 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies individua- lisering følelse funktion Brand yourselfVærdi-fællesskaber Economic ManStakeholder-samfundet fællesskab Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #8 Funktion-følelse / individualisering-fællesskab Velstand er høj - for de unikke Don’t retire, re-wire! At realisere sig selv, identitet Eventyr, oplevelser Produktion er automatiseret Forbrug: Følelser, historier ! Arb. m. mennesker, relationer, værdier, traditioner, fællesskab. Specialisering, kompetencer Frie, Selvstændige personer Information, certificering i fokus Agenter finder varen, brands irrelevante Fællesskaber er praktiske ! Koordinering hindrer kaos Funktionel offentlig service Alle afhænger af ”systemet” R

25 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies individua- lisering polarisering udjævning Myself Inc.Corporate governance Managed competitionLighed og broderskab fællesskab Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #9 Udjævning-polarisering / individualisering-fællesskab Super-liberal ”Star economy” Oplevelser: alt er fsv. show-business Alt er op til dig selv ! Samfund opdelt, men: god service i gode virksomheder! Livsstils-fællesskaber & ghettoer Marginaliserede: Bytte-økonomi Frihed, privat initiativ i fokus Velfærdsstaten udjævner ”Offentlig service” drives privat Tilskud, afgifter som styring Flere ældre, indvandrere: Høj offentlig service - og ”jantelov” Lavvækst: Nye krav til staten … R

26 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies følelse polarisering udjævning No free lunchFokusering: Gør det du er bedst til Doing well by doing goodForebyggelse betaler sig funktion Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #10 Udjævning-polarisering / funktion-følelse Kunst & kultur kommercialiseres Selvrealisering & fri natur er for de dygtigste (star economy). Immateriel fattigdom udbredt Stor ulighed Høj specialisering øger værdien. Polarisering Videns- / servicejobs Mega-virksomh. vs. self-employed Integration er etisk rigtigt Godt samfund: Bedre for alle Branding: Bæredygtighed, socialt ansvar... Forebyggelse: Effektivitet Basale behov dækkes for alle Privatforbrug stagnerer Offentligt forbrug vokser R

27 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies Gruppe-workshop Vi har sammen valgt to usikkerheds-akser De giver fire scenarier, skitseret af IFF på forhånd (notat m. scenarie-beskrivelser uddeles til hver gruppe) Workshop: Hver gruppe arbejder m. ét scenarie Opgaven: Hvad ”tænder” forbrugerne i scenariet? NB: Husk at vælge referent til at referere i plenum! R

28

29 © Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies Kort instruktør-vejledning R Klik i den blå firkant med R: springer tilbage til INDEKS for de 10 kryds-scenarier, dvs. det dias hvorfra man kan hoppe videre til det udvalgte kryds (Det er f.eks. relevant hvis man har klikket forkert - eller hvis du vil springe tilbage og gennemgå scenarie-krydset igen, efter at have vist gruppeopgaven. Du kan også bruge højreklik - gå til - tidligere vist) Klik på den grønne pil: springer til det dias, hvor gruppeopgaven defineres Bemærk: Gruppeopgavens formulering skal tilpasses den konkrete opgave, ligesom første dias - og formuleringen af opgaven på et par af de første dias! Bemærk endvidere: Der er en omfattende vejledning i denne præsentations brug i workshop-sammenhæng i IFFs medlemsrapport 1, 2002. Bør læses før du bruger denne præsentation i praksis.


Download ppt "© Instituttet for Fremtidsforskning - The Copenhagen Institute for Futures Studies Fem ”usikkerhedsakser” og fyrre scenarier for fremtidens forbruger i."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google