Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til SFXAdmin - Professionshøjskolerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til SFXAdmin - Professionshøjskolerne"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til SFXAdmin - Professionshøjskolerne
Anders Vestergaard, DBC, 1

2 Indhold(1) SFX-overblik - en genopfriskning SFXAdmin Arbejdsopgaver
Øvelser(1) Aktivering af tidsskriftspakke (slide 15ff) Aktivering af enkelt tidsskrift (slide 31ff) Tjekliste ved afprøvning af aktivering Tjekliste ved adgangsproblemer 2

3 Indhold(2) Øvelser(2) Opsamling Deaktivering af tidsskrift (slide 63)
Aktivering af tidsskrift, der ikke er tilknyttet til et target (slide 64ff) Ændr hvilke årgange der er tilgængelige (slide 70) Ændr bestilmail (slide 71ff) Deaktiver tidsskriftspakke (slide 76ff) Opsamling 3

4 Hvad er SFX? Link resolver og knowledge base for e- tidsskrifter og e-bøger A-Z Liste: overblik over e-tidsskrifter og adgange til disse SFX Menu: Link ud fra databaser til fuldtekst, bestil, eksport m.m. 4

5 Terminologi(1) Institutes = PH’erne er institutioner i samme løsning
Source = en søgeside, f.eks. database, søgemaskine eller bibliotekskatalog. DBC konfigurerer ikke disse i SFX (udover Google Scholar), sættes typisk op hos den enkelte udbyder Target = eller pakke. Repræsentation af leverandør, f.eks. fuldtekstleverandør udgiver eller en anden service (f.eks. bestil eller refworks). Object = repræsentation af én titel, enten en tidsskriftstitel eller en bog. Service = giver adgang til indhold for object hos et givent target, f.eks. getFullTxt eller getAbstract Portfolio = binder objects og target/services sammen (hvilke objekter er tilgængelige hvor og med hvilket indhold) Thresholds = restriktioner, f.eks. årgange Linking parameters = f.eks. authentification

6 Videresøg i Google Scholar
Det ydre flow Søgegrænseflader Indholdsudbydere Google Scholar Link resolver ScienceDirect Pubmed EBSCO EBSCO Proquest etc. SFX Menu etc. Open URL PH Artesis Videresøg i Google Scholar Bestil Refworks DBC databrønd Primo Central SFX Knowledge Base etc. Andre services Metadatakilder

7 Det ydre flow - eksempel
Source Target SFX Menu

8 A-Z Listen og SFX-Menuen
Bygger på de præcis samme data: hvis adgangen til et tidsskrift er aktiveret i SFX- menuen, er det også aktiveret i A-Z Listen Begge administreres i SFXAdmin A-Z Listen er en slutbruger-grænseflade på de oplysninger I sætter i SFXAdmin Ændringer er synlige med det samme i SFX- menuen, men først dagen efter i A-Z Listen 8

9 SFX Administration – PH
Individuelle indstillinger Opsætning af targets - hvilke titler og tidsskrifter (inkl. årgange) gives der adgang til Opsætning af services - referenceværktøjer, videresøgning, bestilling Proxy Opsætning af bestil-menu 9

10 SFX Administration - PH
Fælles indstillinger/beslutninger SFX-menu layout Rækkefølge af services og targets Visningslogik (hvilke services skal vises i hvilke situationer) Link direkte til fuldtekst SFX-menu sprog (default og tilgængelige) - kan vælges af slutbrugerne 10

11 Bag kulisserne - SFXAdmin
Grundlæggende administrations interface. Det brugeren ser afhænger af tilladelser.

12 SFX Administration – PH-brugere
PH’erne har rettigheder til at ændre abonnementer og services (dvs. objects, targets, services, linking parameters, thresholds og portfolios)

13 SFX Administration - PH
Logins Individuelt login til hver PH NB: Der kan ikke oprettes logins med hvilke PH’erne ikke kan komme til at ændre hinandens indstillinger på tværs af de enkelte institutioner. Det er den enkelte PH’s eget ansvar at være opmærksom på, at de kun foretager ændringer, der berører deres egen institution SFXAdmin-opgaver for PH’erne – DBCs bud: (De)aktivering og redigering af tidsskriftpakker og enkelte tidskrifter Oprettelse af nye tidsskrifter Ændr parametre for services (f.eks. bestilmail)

14 URL’er til SFXAdmin Test: http://sfx.dbc.dk:3410/sfxadmin/dbc_test
Drift: 14

15 Aktiver tidsskriftspakke(1) - find target Vi har købt adgang til en ny tidsskriftpakke (Springer Link Journals Complete): Targets > Filter Target List (søg): Springer > Vælg E (rediger) ud for SPRINGER_LINK_ JOURNALS_COMPLETE 15

16 Aktiver tidsskriftspakke(2) - aktiver institute
Vælg Edit institute settings

17 Aktiver tidsskriftspakke(3) - aktiver institute
Add an Institute Entry to this Target

18 Aktiver tidsskriftspakke(4) - aktiver institute
Vælg Institute > evt. Target Service Settings: activation status: Inactive > Submit

19 Aktiver tidsskriftspakke(5) - aktiver institute
Vælg Close Window

20 Aktiver tidsskriftspakke(6) - aktiver institute
Vælg Submit

21 Aktiver tidsskriftspakke(7) - aktiver service og proxy
Vælg S (Services)

22 Aktiver tidsskriftspakke(8) - aktiver service og proxy
Vælg * ud for getFullTxt

23 Aktiver tidsskriftspakke(9) - aktiver service og proxy
Vælg E (Rediger)

24 Aktiver tidsskriftspakke(10) - aktiver service og proxy
Vælg Activation status: Active > Vælg Proxy: Yes > Submit

25 Aktiver tidsskriftspakke(11) - aktiver service og proxy
Vælg Close Window OBS! Gentag trin 8-11 for andre andre services (f.eks. getAbstract, getTOC) 25

26 Aktiver tidsskriftspakke(12) - afprøv
Vælg P (Portfolio)

27 Aktiver tidsskriftspakke(13) - afprøv
Kopier Object-ID (svarer til ISSN)

28 Aktiver tidsskriftspakke(14) - afprøv
Søg > Vælg artikel

29 Aktiver tidsskriftspakke(15) - afprøv
Fordi vi arbejder i testmiljøet, men afprøver i driftmiljøet: ændr dbc til dbc_test i URL

30 Aktiver tidsskriftspakke(16) - afprøv
Se at der er et fuldtekstlink

31 Aktiver tidsskrift(1) - find tidsskrift, vælg portfolio Aktivering af et tidsskrift der findes I SFX
Objects > Search objects (Title - contains) > Journal of Prosthetics > Search

32 Aktiver tidsskrift(2) - find tidsskrift, vælg portfolio
P (Portfolios)

33 Aktiver tidsskrift(3) - find korrekt target
Vælg Target (OVID_JOURNALS_AT_OVID) med getFullTxt-service

34 Aktiver tidsskrift(4) - aktiver target
Vælg E (Rediger)

35 Aktiver tidsskrift(5) - aktiver target
Vælg Edit institute Settings

36 Aktiver tidsskrift(6) - aktiver target
Vælg Add an Institute Entry to this Object Portfolio

37 Aktiver tidsskrift(7) - aktiver target
Vælg Institute (45DBC_UCN) > evt. Target Service Settings: activation status: Inactive > Object Portfolio Activation status: Inactive (VIGTIGT!!!)

38 Aktiver tidsskrift(8) - aktiver target
Vælg Close Window

39 Aktiver tidsskrift(9) - aktiver target
Vælg Submit

40 Aktiver tidsskrift(10) - vælg tidsskrift
Vælg P (Portfolios)

41 Aktiver tidsskrift(11) - vælg tidsskrift
Find portfolio by Title: prosthetics > Go

42 Aktiver tidsskrift(12) - vælg tidsskrift

43 Aktiver tidsskrift(13) - vælg tidsskrift
Vælg √ > Close Window

44 Aktiver tidsskrift(14) - aktiver service og proxy
Vælg Back to List of Services

45 Aktiver tidsskrift(15) - aktiver service og proxy
Vælg * (GetFullTxt-Service)

46 Aktiver tidsskrift(16) - aktiver service og proxy
Vælg E (rediger)

47 Aktiver tidsskrift(17) - aktiver service og proxy
Vælg Activation status: Active > Vælg Proxy: Yes > Submit

48 Aktiver tidsskrift(18) - aktiver service og proxy
Vælg Close Window

49 Aktiver tidsskrift(19) - tjek at det virker
Søg tidsskrift frem i Artesis > Klik på artikel

50 Aktiver tidsskrift(20) - tjek at det virker
Klik på fuldtekstlink (fra det Target du netop har aktiveret) OBS til øvelse: Hvis du er i DBC_TEST-miljø skal SFX-URL i browsweren håndrettes fra f.eks. til 50

51 Aktiver tidsskrift(21) - tjek at det virker

52 Aktiver tidsskrift(22) - sæt Linking Parameters
Vælg L/P (Linking Parameters)

53 Aktiver tidsskrift(23) - sæt Linking Parameters
Select Institute: 45DBC_UCN > Vælg Add set of parameters for institute

54 Aktiver tidsskrift(24) - sæt Linking Parameters
Ud for $$IPAUTH skrives yes > Vælg Submit

55 Aktiver tidsskrift(25) - sæt Linking Parameters
Vælg OK

56 Aktiver tidsskrift(26) - sæt Linking Parameters
Luk vinduet

57 Aktiver tidsskrift(27) Hvis et andet tidsskrift fra pakken allerede er aktiveret for jeres institution kan I springe opsætning af Target, Proxy og Linking Parameters over - det eneste I skal gøre er at finde Target, klikke på Portfolio, fremsøge tidsskrift og aktivere det (trin 10-13, slide 40-43) Trin (slide 44-48) gentages for hver service der skal aktiveres 57

58 Tjekliste ved afprøvning af tidsskrift(1)
Findes metadata, fra det tidsskrift du forsøger at afprøve i Primo Central eller brønden? Årgange: check thresholds for det tidsskrift du forsøger at afprøve 58

59 Tjekliste ved afprøvning af tidsskrift(2)
Mouse-over på Threshold

60 Ikke adgang... hvorfor?(1) Leverandøren skal kende jeres IP- adresser (både campus og proxy) det er forkelligt for hver leverandør om I selv sætter jeres IP-adresser ved at logge ind hos leverandøren eller om I skal maile IP- adresser til dem Proxy’en skal være sat op til at kende leverandøren 60

61 Ikke adgang... hvorfor?(2) Proxy’en skal være sat op til at kende leverandøren - hvis I møder denne fejlmeddelse, så kontakt SB

62 Ikke adgang... hvorfor?(3) Forkert target valgt i SFX-admin
target skal matche den leverandør I har abonnement hos og de pakker I abonnerer på Linking Parameters ikke sat korrekt se Target Configuration Guide Årgange sat forkert (i thresholds) thresholds skal matche de årgange I har abonnement på evt. karensperiode skal afspejles i thresholds 62

63 Deaktiver tidsskrift Enkelt tidsskrifter deaktiveres på samme måde som de aktiveres! (trin 10-13, slide ) 63

64 Tilknyt tidsskrift til target(1) - find tidsskrift Aktivering af et tidsskrift der findes i SFX uden tilknyttet target (Religionsvidenskabeligt tidsskrift [ ]) Objects > Search Objects - ISSN: > Vælg Search

65 Tilknyt tidsskrift til target(2) - find tidsskrift
Vælg P (Portfolio)

66 Tilknyt tidsskrift til target(3) - opret Portfolio
Add New Portfolio

67 Tilknyt tidsskrift til target(4) - opret portfolio
Target Service: MISCELLANEOUS_FREE_EJOURNALS-getFullTxt (Parser=Bulk::BULKdoi) > Parse Param: jkey=http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt/issue/archive > Activation status: Inactive 67

68 Tilknyt tidsskrift til target(5) - opret portfolio
Vælg Target: MISCELLANEOUS_FREE_EJOURNALS

69 Tilknyt tidsskrift til target(6) - opret portfolio
Hvis target ikke tidligere er aktiveret, følg vejledningen “Aktiver tidsskrift(4)” (slide 34ff) Hvis target allerede er aktiveret, følg vejledning “Aktiver tidsskrift(10)” (slide 40ff)

70 Ændr tilgængelige årgange - om thresholds
Thresholds kan sættes for: Target (kun fælles) Object-Portfolio (både fælles- og på institute-niveau) Service (både fælles- og på institute-niveau) Vigtigt at I kun redigerer på Portfolio- eller Service-niveau - og altid kun på institute-niveau I praksis meget sjældent nødvendigt at redigere thresholds manuelt Hvis ændring gælder for en hel tidsskriftpakke (target), ændres for Service på institute-niveau Hvis ændring gælder for en enkelt titel, ændres for Object-Portfolio på institute-niveau

71 Ændr mail til bestillinger(1) Vi har fået ny mailadresse til modtagelse af bestillinger
Targets > Filter Target List (søg): docdel > Vælg S (Services) ud for DOCDEL_LOCAL 71

72 Ændr mail til bestillinger(2)
Vælg L/P (Linking Parameters)

73 Ændr mail til bestillinger(3)
Vælg E ud for Parameter: $$YOUR_ _ADDRESS (ud for jeres Institute!)

74 Ændr mail til bestillinger(4)
Indtast -adresse i feltet Value > Vælg Submit

75 Ændr mail til bestillinger(5)
Check at adressen er ændret korrekt

76 Deaktiver tidsskriftspakke(1) UCL har opsagt abonnement på Academic Search Elite
Targets > Filter Target List (søg): Elite > E (rediger) ud for EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_ELITE 76

77 Deaktiver tidsskriftspakke(2)
Edit institute Settings

78 Deaktiver tidsskriftspakke(3)
Marker 45DBC_UCL > Delete

79 Deaktiver tidsskriftspakke(4)
OK

80 Deaktiver tidsskriftspakke(5)

81 Opsamling Når I laver ændringer, skal I være sikre på at ændringen kun foretages på institute-niveau Workshop følges op af enten en uddybende workshop eller slides som disse, hvor yderligere emner gennemgåes (f.eks. oprettelse af object, mere om thresholds) DBC yder support på SFXAdmin pt. fremover via Servicedesk Evaluering?


Download ppt "Introduktion til SFXAdmin - Professionshøjskolerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google