Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HTS – Handel, Transport og Serviceerhvervene Serviceydelser til medlemmer Arbejdsgiverorganisation Interesseorganisation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HTS – Handel, Transport og Serviceerhvervene Serviceydelser til medlemmer Arbejdsgiverorganisation Interesseorganisation."— Præsentationens transcript:

1 HTS – Handel, Transport og Serviceerhvervene Serviceydelser til medlemmer Arbejdsgiverorganisation Interesseorganisation

2 Problemer vedr. Erhvervstatistikken for private servicesektor For lille udbud af statistik vedr. Den private servicesektor, f.eks. Vedr. Serviceprodukter, informations- og kommunikationsteknologi, eksport af service, udlicietering etc. Måle og registreringsproblemer, f.eks. Produktivitetsmål for den private servicesektor. Problemer med erhvervsinddelingen, f.eks. at en del af den ny økonomis virksomheder og at detaljeringsgraden er for lille (1)forretningsservice 2) transport slås sammen med Post &Tele på udenlandske investeringer – bliver det flyttet til Polen?).

3 Servicesamfundet stiller krav Nye brancher i vidensamfundet, oplevelsesøkonomien, informationssamfundet etc. Behov for tal til belysning af konkurrence, eksport, investeringsbeslutninger, kamp om den politiske dagsorden, støtte til forretningsudvikling, globalisering, branchemæssig benchmarking, effektivisering, arbejdsmarkedspolitiske tiltag, “demand for services”, håndtering af viden, immaterielle aktiver Respondentbyrden – fin balancegang

4 IT-statistik Ros til ”Informationssamfundet Danmark”, herunder informationsteknologiens bidrag til produktivitetsudviklingen. Kan allerede nu se at visse oplysninger er mindre relevante for os end tidligere: Har du købt varer via nettet i 2004? Hvor mange har en computer? Vi savner f.eks. information om omsætning på varegrupper, kvartalsvise data for bruttoværditilvækst, eksporttal etc. Drivere bag internettet etc. Lange produktionstider (2002-data i Informationssamfundet Danmark pga. Regnskabsstatistikken

5 Definition og inddeling af den private servicesektor “Service i forandring”, Erhvervsministeriet 2000 Serviceprojektet -> otte hovedgrupper: videnservice, operationel service, transport, turisme, finans, detailhandel og engroshandel, samt restgruppen øvrig service – brancher der ikke fremgår af den almindelige erhvervsstatistik.

6 Præsentation af statistikken Stor troværdighed – derfor stor politisk betydning Hjælpe historierne frem – også de kontroversielle


Download ppt "HTS – Handel, Transport og Serviceerhvervene Serviceydelser til medlemmer Arbejdsgiverorganisation Interesseorganisation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google