Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Print af vektordata med Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup National Geodatabank, Kort & Matrikelstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Print af vektordata med Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup National Geodatabank, Kort & Matrikelstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Print af vektordata med Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup National Geodatabank, Kort & Matrikelstyrelsen

2 Problem: Store billeder Tommerfingerregel på op til 20 px/mm medfører meget store billeder  store datamængder over Internettet PapirB x H (mm)B x H (px) (ca.) A01189 x 84122.000 x 17.000 A1841 x 59417.000 x 12.000 A2594 x 42012.000 x 8.000 A3420 x 2978.000 x 6.000 A4297 x 2106.000 x 4.000

3 Problem: Forkert skalering WMS server beregner målestoksforholdet for en forespørgsel baseret på BBOX, WIDTH og HEIGHT samt nogle prædefinerede værdier Labels/tekster defineres ofte med en fontstørrelse, som kan afhænge af det forespurgte målestoksforhold Tommelfingerreglen betyder, at WMS serveren danner et svar i et målestoksforhold, som man efterfølgende printer i et andet målestoksforhold  især tekster kan få et overraskende udseende på printet

4 Vektoroutput fra WMS En delmængde af WMS’erne i Kortforsyningen understøtter SVG (Scalable Vector Graphic) som outputformat I modsætning til PNG og JPEG er SVG vektorer (defineret i XML) SVG anvender sit eget koordinatsystem  geometrier passer indbyrdes men kan ikke umiddelbart kombineres med andre SVG

5 Eksempel på forespørgsel http://kortforsyningen.kms.dk/service?kms_vector_extended_01& service=WMS& version=1.1.1& request=GetMap& srs=EPSG:25832& bbox=721000,6193000,724384,6195340& layers=HAVBOX,LANDG,REKROMR,KIRKEGD,SPORTANL,SKOV, VAADOMR,BYKERNE,HOJBEBYG,LAVBEBYG,VANDL_BR,SOE, BYGNING,KYST,HAVN,VEJE,MAT_REG,MAT_NR& styles=,,,,,,,,,,,,gray_orange,,,gray_white,,& width=3384& height=2340& format=image/svg%2Bxml& exceptions=application/vnd.ogc.se_inimage& bgcolor=0xDFF3FF& transparent=FALSE

6 Print af SVG SVG (XML) er målrettet skærm og ikke papir, hvilket kan medføre fejlagtigt målestoksforhold og udsnit/udbredelse PDF er i modsætning til SVG målrettet print Med XSL:FO kan man transformere SVG til PDF XSL:FO (Extensible Stylesheet Language Formatting Objects) er et XML-baseret markup language, der bruges til at specificere layout og præsentation af XML indhold i printvenlige formater fx PDF

7 Eksempel på forespørgsel

8 Det endelige resultat link

9 Filter Encoding er understøttet Både SLD og Filter Encoding er understøttet

10 Kendte mangler og fejl Der findes en række områder, som ikke er understøttet helt eller delvist fx –Eksterne SVG symboler til fyld i polygoner eller som symbol for punkter ”forsvinder” –Stiplede linjer bliver fuldt optrukne –Den specielle matrikelnr. font med hævet litra er pt. ikke understøttet

11 Vil du vide mere Artikel og dokumentation på udvikler.kms.dk


Download ppt "Print af vektordata med Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup National Geodatabank, Kort & Matrikelstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google