Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Barndommen er fremtiden Fremtidens institutioner 2015

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Barndommen er fremtiden Fremtidens institutioner 2015"— Præsentationens transcript:

1 Barndommen er fremtiden Fremtidens institutioner 2015
Det gode og det dårlige Slå et slag for at lære af vores succeser istedet for af vores fejltagelser. Hvordan kan vi lære af højdeunkterne I vores liv og multiplicere dem? Italesættelse – åbner Der er ingen evolutionær ende. Kunsten I hverdagslivet. VS spørger til det som var – vores positive erfrainger er en form for mental-mapping. Det er genkendelsen: Vi kan se det, vi kna gå efter det, vi kan finde vej. Valuering handler om at vise respekt for de sarte værdier. Hvordan vokser mennesker: Det gør vi når vi lærer. 0--læring Trial and error Læring – rotter Lære at lære sammen: læring om læringens kontekst Hvordan lærer du fleksibiliteten til at lære – prøver ting af - bruger evnerne til at stille sig så fleksibel så vi kan være nysgerrige.

2 Institutioners eksistens
Institutioner eksisterer for at mennesker – både børn og voksne - kan tilfredsstille, bruge og udvikle deres evner, lade sig udfordre, vokse og være lykkelige

3 Udforske negativitet for at finde ud af hvad negativitet bringer dig
Komme videre… Evnen til at komme videre uden vished og uden at forske i det negative, [Keats]. Udforske negativitet for at finde ud af hvad negativitet bringer dig Bevæge sig hen i mod i stedet for væk fra.

4 Fra fortællere til spørgere
Institutioner vil i fremtiden bruge ordet coaching og mentoring som metafor - det inkluderer mange måder at spørge på Sproget skaber virkeligheden – de gode historier skaber fremtiden Sproget skaber på en gang mulighederne og begrænsningerne Alle vil gerne bidrage og værdsættes for deres bidrag Historien om regnskabschefen Før troede jeg det handlede om at finde svaret – nu ved jeg at det handler om at stille spørgsmål – en medarbejder Historien om den fraværende medarbejder i ældreplejen

5 Konceptet Værdsættende Samtale [appreciative inquiry]
Metode Filosofi Daglig praksis Deltagerne har fået udleveret et kort med processen – det næste er de spørgsmål der knytter sig til kortet.

6 Fokus, forberedelse Formidle Forske Forny Forestille Forme fremtiden
6 F metoden Fokus, forberedelse Hvad vil vi lære noget om? Formidle Hvad vil du fortælle de andre? Forske Hvad giver liv? Forny Hvilke ideer støtter fornyelse? Hvordan konkret? Fokus – forberedelse – beslutte sig for hvad man vil lære noget om Forske - Udvikle en undersøgelse i fht. emnet og indsamle historier og nøgle ideer der kommer ud af undersøgelsen, som altid indeholder et interview. Forestille – Udvikle ideer om organisationens socio-tekniske arkitektur -når de sammensmeltes med det der er opdaget undervejs Forny- skabe nye stier i organisationens sociotekniske arkitektur i en smeltedigel med drømme og de formede udsagn OG bygge værdsættende læringskompetencer ind i systemet Forestille Drømmene, Håbet? Forme fremtiden Hvad er de bærende principper?

7 Værdsættelse - et spørgsmål om praksis
Hvad vil vi gerne lære noget om? Hvad ved vi om vores succesfulde mønstre? Hvad er det, der gør det vores succesfulde erfaringer mulige? Hvad vil være det mest vidunderlige der kan ske hos os? Hvordan kan vi sammen få det til at ske? Hvad vil være det mest nyttige vi kan gøre nu? Hvor kan vi hente inspiration? Hvem vil gerne vide hvad vi har fokus på?

8 DET VI KASTER LYS PÅ VOKSER
Stressforsøg – Case Western Deltagerne blev tilfældigt delt ind i forskellige grupper, som forskellige former for behandlings/håndteringstilbud samt en gruppe, som ikke blev behandlet. Et af resultaterne var at alle grupper, der modtog behandling rapporterede sig som mere stressede efterfølgende – de kendte nu alle symptomerne og kunne sætte ord på og tolke signaler i denne ramme.

9 BAG ET HVERT PROBLEM LEVER EN FRUSTRERET DRØM
– vi udforsker drømmene

10 Pingivinen og problemet med at vende sig fra.
Når vi taler om så skaber vi

11 Muligheder eller problemer…
Bag ethvert problem lever en drøm Det giver mere energi at bevæge sig ”hen til” frem for ”væk fra” Vi vælger selv hvad vi hører efter, stiller spørgsmål til og giver videre Når vi lærer af de positive erfaringer, er forandringerne større og mere meningsfulde En drøm: Hen til: væk fra Fra sygefravær til hvad gør vores arbejde så interessant at vi kan lide vores arbejde. (fx sygefravær, mobning) De gode historier: hjælpe os til at lære af de gode erfaringer: når vi er dygtige og kompetente – det vil vi gøre i dag Det starter tit med et problem… Problemer er frustrerede drømme Problemer peger på, at vi ønsker at tingene var anderledes Med en problemdefinition arbejder vi ofte væk fra noget i stedet for at arbejde hen imod noget

12 Udvider og åbner menneskers tanker og handlerepertoire
Positive følelser Effekt: Udvider og åbner menneskers tanker og handlerepertoire Mere fleksible og proaktive Inddrager flere muligheder og mennesker Øget kreativitet og innovation Følelser forgår -> relationer består [Barbara Fredricksson: Broaden-and-Build Theory] Spørgsmål: Hvad er positive følelser i en arbejdssammenhæng?

13 Positive følelser - individuelt
Interesse: skaber lyst til at udforske, inddrage ny viden og udvikle sig personligt Stolthed: skaber lyst til at sætte nye ambitiøse mål og dele gode historier/viden/læring Glæde: skaber lyst til at lege, afprøve grænser og finde nye løsninger Tilfredshed: styrker selvindsigt og åbenhed for andre perspektiver

14 5:1 +PLUSSER +++++ Støtter Opmuntrer Bruger andre
Skaber tillid og har tillid til andre Er værdsættende Er nysgerrige Undersøger Bakker op De bedste teams De bedste ægteskaber! Passende – negativitet: Afgrænset, løsningsorienteret feedback med klar beskrivelse af omstændighederne Svært at efterleve Har manglet forskning – er kommet nu – hardcore forskning

15 Deler livgivende historier
Deltagerrunde 2 interviews á 12 minutter Deler livgivende historier Deler dvalgte historier med livgivende stemning ”Det vil jeg gå hjem og gøre…”

16 Hvad er det mest betydningsfulde I har lært om værdsættelse?
Opsamling Hvad er det mest betydningsfulde I har lært om værdsættelse? Hvad er den mest opløftende tanke I har været vidne til? Hvad tror I at en værdsættende tilgang til fremtidens daginstitutioner kommer til at betyde for jer og for børnenes muligheder i fremtiden?

17 Værdsættelse er en daglig praksis…
Ser det positive Hører det optimistiske Taler om det nyttige og om mulighederne Stiller værdsættende spørgsmål

18 Medlemmer vil gerne bidrage og værdsættes for det de gør
De enkle regler Medlemmer vil gerne bidrage og værdsættes for det de gør Forandringens øjeblik begynder når vi stiller spørgsmål Det er vigtigere at kunne forestille sig end at vide I enhver organisation er der noget der fungerer Anerkendelse fører opmærksomheden hen på ressourcer, værdier og ønsker. Når man bevæger mod fremtiden, er det trygt at vide hvad der fungerer. Udforskningen af det virksomme er af stor betydning. Det giver selvtillid og større mod når det ukendte skal udforskes. En chef i en større kommune udtrykte det på denne måde: ”Det er mere end spændende at komme tilbage på jobbet efter blot en mindre ferie eller et par ekstra fridage, for jeg ved aldrig hvad der nu er sket af ændringer”. Vi bruger begrebet ”anerkendelsens sprogspil” som et udtryk for den særlige samtale- og oplevelsesform vi bliver en del af, når vi søger at identificere det vellykkede og det værdifulde. Medlemmer vil gerne bidrage og værdsættes for det de gør Mennesker der føler sig påskønnet og værdsat har en langt større tillid til andre mennesker end mennesker der er blevet skældt meget ud. En værdsættende læringskultur er en kultur hvor medlemmer kontinuerligt lærer at lære. Her eksperimenterer man for at skabe radikal ny viden, nye samarbejdsformer og ny mening for sig selv og for den organisation man er en del af. Forandringens øjeblik begynder når vi stiller spørgsmål De spørgsmål vi stiller rummer både en anerkendelse af den anden og appellerer til en udforskning af proces og såkaldte fakta. Forståelse er noget vi skaber sammen med andre. Når vi stiller spørgsmål som kræver svar vi skal lede efter på”steder hvor vi ikke plejer at komme” skabes nye ideer og forklaringer som efter udfordrer tænkningen om hvad der er muligt. Det er vigtigere at kunne forestille sig end at vide Det der er sandt, er det der virker og det der virker er sandt. Når noget ikke virker kalder vi det tit: At have et problem. Så leder vi efter årsagen, hvem eller hvad er skyld i det, vi analyserer disse årsager og slutter af med at forsøge at fjerne dem. Vores erfaring er, at problemer bedst løses ved at forestille sig hvordan verden vil se ud når problemet er væk.


Download ppt "Barndommen er fremtiden Fremtidens institutioner 2015"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google