Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Rationel arbejdsgang og kvalitetssikring (arbejdet i Ø90)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Rationel arbejdsgang og kvalitetssikring (arbejdet i Ø90)"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Rationel arbejdsgang og kvalitetssikring (arbejdet i Ø90)

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Formål for det omlagte Ø90 Brugerfladen i takt med andre systemer Effektivt og driftssikkert værktøj - til: Opgørelse Rådgivning Samarbejde med andre edb-systemer på centrene Udbygges i takt med fremtidig edb-udvikling “i størst mulig omfang” Herunder udviklingen af internettet

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Projektmål – Omlægning Ø90 Effektivitet Fleksibilitet Svartider Brugervenlighed Økonomi Kvalitetssikring (certificeret) Sikkerhed (data, drift og adgang)

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Rationel arbejdsgang og kvalitetssikring Eksperiment Problem hvis I fortsætter uændret Ensretning Problem hvis I fortsætter uændret Praksisændring – tjek / lås Læs anbefaling – som I skal følge Problem hvis I fortsætter uændret

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Ny start Definition af opgaver – ajourfør stamdata Kredsopgave - statistik FØI, Landscentret Momsopgørelse Lås kasse + indtast R-post (IKKE periode) Ændret kontering – moms varegæld / tilgodehavende Lås opgørelse Lås færdiggørelse Årsopgørelser Ny rækkefølge Tilkobling af mulig automatik Aktiv brug af kontroller (valg / forslag til nye) Aktiv brug af Notater: opgørelse, færdiggørelse, aflevering Hvad opnår vi ??

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Kredsniveau - valg Checklister er revideret Tilpasning af kontrolgrænser Valg af automatikker (beregninger) Retningslinier opgavedannelse og – tilvalg Retningslinier accept af kontroludfald Retningslinier tjek af billede Prisgrupper Kontering af prisgrupper Ansvarsfordelinger (kontor-landmand) Ansvarfordelinger (medarbejdere)

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Regnskabsopgørelse Ændringer i hovedtræk Indsamling af statusoplysninger Opgørelseshæfte - serie-styrede-billeder Proces suppleres med specifikke kontroller Proces dokumenteres via supl. registrering Hvem gennemfører hvad hvornår

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Formål på kvalitetsområdet Formål Integrere tjeklister i Ø90 Kontroller udføres så vidt muligt af Ø90 Kontroller gennemføres så hurtigt som muligt, mens grundlaget for dem er i frisk erindring Mål Markering af færdige opgaver, så gentagelser undgås Bedre kvalitet af det første foreløbige regnskab end det man hidtil har kunnet opnå

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Markering på postering Godkendelseskode FFeltkontrolleret KKartotekskontrolleret AAfstemt TTjek LLås Aflusningskode Blank Ingen aflusninger FEn eller flere aflusninger er ignoreret AEn eller flere aflusninger er accepteret

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Markering på billede Markering for hver opgave Detaljer ses på ”Billedtilstand” Tilstande pr. opgave: (Tom)Ikke berørt, eller opgave ikke begyndt BerørtIkke behandlet, eller berørt siden sidst BeregnetBeregning og kontrol foretaget TjekTjekket af bruger LåsLåst af bruger (opgaven som helhed er låst)

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Tjek og lås Tjek Kræver tjek af foregående opgaver og ingen åbne aflusninger eller kontroludslag Sættes af bruger for delopgave ”Falder” ved rettelser (efter accept af bruger) Lås Kræver tjek af samme opgave Sættes af bruger for samlet opgave Forhindrer rettelse ved indtastning og beregning Ved data udefra: kontroludfald

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Hvad er ”foregående” opgaver?

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Data udefra (Opfrisk berørt) Data udefra kan for eksempel være: Dataoverførsel Sletninger via KDSL Kontroloplysninger fra Told- og Skattestyrelse Advarsel når opgørelse vælges i opgavevalg: ”Nye data siden sidst, vil du opfriske?” Svar: opfrisk berørt status => diverse billeder berørt Svar: annuller => kontroludfald og gentagen advarsel T&S kan fravælges

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Resultat af markeringerne Eksempel: Hvis et driftsregnskab er tjekket, så kan man være sikker på:  Ingen posteringer med åben aflusning i forhold til kontoplan  Kasseregistrering er afstemt og tjekket frem til ultimo  Alle relevante beregninger er gennemført  Ingen åbne kontroludfald fra beregninger  Ingen åbne kontroludfald fra udarbejdelsen af regnskab  Der er ikke indtastet posteringer siden regnskabet blev tjekket  Du selv eller en kollega har tjekket regnskabet og dermed tilkendegivet, at det er færdigt

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Bedre kvalitet af første udgave Kontroller laves så tidligt som muligt Gennemføres for hver postering Gennemføres for hvert emne En lille rest tilbage til regnskabskørslen

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura ”Kontroller” pr. postering Alle udslag viser sig som ”røde” posteringer Fejl (eks: Konto findes ikke) Skal altid rettes eller slettes straks Advarsler (eks: Kvantum 1 mangler) Skal rettes eller accepteres før tjek I opgørelsen skal altid rettes eller accepteres straks Meddelelser (eks: Konto reserveret) Kan ignoreres helt, vises kun én gang

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Kontroller pr. emne Kontroller gennemføres i: Stamdata Opgavevalg Opgørelsesbilleder Regnskabskørsel Fejl (faste kontroller) Skal rettes før tjek Advarsler (ikke faste kontroller) Skal rettes eller accepteres før tjek

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Behandling af kontroller Kontroludslag vises i ”Kontroller oversigt” Kontroller vedrørende et opgørelsesbillede vises også i rude i billedet. Behandling omfatter: Accepter kontroludslag Ophæv accept af kontroludslag Flyt accept til nyt udslag (kun i dialog) Tilføj bemærkning (kun i dialog)

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Manuelle kontroller I vil stadig selv skulle kontrollere og vurdere At statussedlens indhold er rigtigt At Ø90’s forslag svarer til diverse årsopgørelser, i hvert fald i det omfang, der ikke er overført fra T&S Om et kontroludslag, der for eksempel vedrører lav kornpris kan accepteres Diverse kontroller som ikke kan automatiseres, for eksempel om notater og regnskabsbemærkninger er ført ajour Kort sagt: Ø90 kan ikke tænke selv – det kan du!

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Rettelsesposteringer i kasse Landmanden låser posteringer, men ikke perioder Kontoret vælger om perioder skal låses Så længe perioden ikke er låst kan der tilføjes rettelsesposteringer Lås moms og likviditet kun mulig hvis posteringer er låst og perioder er tjekket Lås skat og drift kun mulig hvis perioder er låst


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Rationel arbejdsgang og kvalitetssikring (arbejdet i Ø90)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google