Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Reumatologi – Behandling af leddegigt og ryglidelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Reumatologi – Behandling af leddegigt og ryglidelser"— Præsentationens transcript:

1 Reumatologi – Behandling af leddegigt og ryglidelser
Dr.med. Jesper Nørregaard Formand DRS Klinikchef – Nordsjællands hospital, Hørsholm

2 Leddegigt Prevalens: Ca. 1%, stigende med alderen Forløb:
Leddestruktioner Invaliditet Tidlig død Patofysiologiske aspekter Lymfocyt-aktivering Interleukiner Ætiologi Genetik (vævstyper) Tobak

3 Diagnosen – syndrom diagnose
ACR-diagnostiske kriterier Symmetrisk polyartrit Erosiv artrit Anamnese - Klinisk ledhævelse Abnorme blodprøver CRP, Reumafaktorer, anti-ccp Billeddiagnostik Ultralydsscanning, MR-scanning

4 Behandling NSAID Binyrebarkhormon DMARD Lokalt Systemisk
methotrexat, leflunomid, salazopyrin, hydroxyklorokin, cyklosporin, myocrisin Kombinationer af ovenstående

5 Biologiske lægemidler
TNF-alfa antagonister (>90%) Antistoffer (infliximab, adalinumab) Opløselige receptorer (eternacept) B-celle modulatorer (retuximab) Andre interleukin antagonister på vej

6 TNF-alfa antagonister
Små forskelle Antistof dannelse Administration Positive effekter (grad 1A evidens) Mindsker symptomer Stopper destruktioner fuldstændigt Bivirkninger (sjældne) Infektioner (Tuberkulose) Immunologiske (udslet, allergiske reaktioner, neurit) Malignitet? (2-3 gange øget forekomst af solide tumorer)

7 Omkostningseffektivitet? Hvilke kriterier skal vi bruge?
Pris: kr/år. Hvor meget effekt opnås? (hvilke kriterier) Livskvalitet (Qualy) Langtidseffekter (pga erosioner) Livslængde Bedret sygdomskontrol Bivirkninger

8 Indikationer En stort antal patient med (og uden) leddegigt henvises mhp. evt. biologisk behandling Kliniske retningslinier for opstart Betydelig klinisk sygdomsaktivitet Anden behandling utilstrækkelig Ledødelæggelser Ingen retningslinier for ophør Betydelige variation nationalt og internationalt mellem 5 og 50%

9 Mb. Bechterew Inflammatorisk rygsygdom Hyppighed 0,5%?
Mange lighedspunkter med leddegigt De klassiske DMARD hjælper dårligere God effekt af TNF-alfa hæmmer

10 Degenerative ryglidelser
Prevalens: Ca %, stigende med alderen Patoanatomiske aspekter Degeneration af diskus og facetled, instabilitet Nervetryk (spinalstenose, prolaps) Centralnervøse smertemekanisme (Osteoporose) Forløb: Varierende, årsag til store økonomiske omkostninger Ætiologi Genetik (forældre) Tobak

11 Behandling af de almindelige ryglidelser
Fokus på at undgå passivisering/sygeliggørelse: Sundhedspædagogik/information/adfærdsterapi/ smertemestring/psykoterapi Analgetika/NSAID/morfika Fysisk træning Operative muligheder Lette nervetryk (prolaps fjernelse, laminektomi) Stabilisering (med og uden instrumenter)

12 Problemer Sundhedspædagogik: Hvem og hvordan. Er behandlerne uddannet hertil. Smertestillende hjælper ofte beskedent og på kort sigt Fysisk behandling (manipulation/træning) Hvem (usikker betydning af forskellige pato-anatomiske fund) Hvordan

13 Operationer er i kraftig vækst, privat og offentligt
Evidens (metodologiske problemer): God effekt af nervetryks operationer (70-85% ) Varierende effekter af stabilisering (50-60%?) Dårligere effekt på længere sigt? Nye degenerationer Dårlig sammenhæng imellem billeddiagnostik og symptomer.

14 Dagligdagen Størstedelen varetages i primærsektoren
Mange aktører (praktiserende læger, terapeuter, kiropraktorer) Sygeliggørelse et problem Stigende pres for udredning og operation

15 Behov for Øget forskning om basale aspekter og behandling
Kvalificering af behandlere Bedre organisering og samarbejde mellem sundhedsvæsnets aktører Ændring i incitament strukturer


Download ppt "Reumatologi – Behandling af leddegigt og ryglidelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google