Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER Alternative title slide.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER Alternative title slide."— Præsentationens transcript:

1 NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER Alternative title slide

2 HVAD GIK DET UD PÅ Content slide Undersøgelse af brugertilfredshed på 116 biblioteker og 22 biblioteksvæsener Hvad Spørgeskema til brugerne indsamlet elektronisk på biblioteket og på hjemmesider Inddragelse af medarbejdere i indsamlingsprocessen Hvordan Målet er, at kunne udvikle det enkelte bibliotek og biblioteksvæsen gennem sammenligning, hvor vi fokuserer på de gode erfaringer Hvorfor

3 I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant billigere løsning end brugerundersøgelser i løsvægt og samtidig er der mulighed for at sammenligne i forhold til holdninger og brugeradfærd Flot udtryk for samarbejde og åbenhed mellem biblioteksvæsenerne Valg af løsning/tilvalg Opbygning af kompetencer gennem kurser i analyse og SurveyXact Indsamling hvor medarbejdere inddrages Samlet analyse og sammenligninger Samlet præsentation og workshops omkring implementering Netværk med øvrige deltagere – vi bruger resultaterne til at sætte biblioteksvæsener i forbindelse, som har fælles demografi eller fælles udfordring Manualer og vejledninger samt løbende workshops, der forbereder handlinger på baggrund af data

4 NY MÅDE AT TÆNKE UNDERSØGELSER Præsentation/workshop med konsulent Lokal rapport med anbefalinger Lokale spørgsmål, adgang til at udføre yderligere undersøgelser Samlet vejledning til dataindsamling, adgang til data, kurser i at anvende data, samlet rapport og arrangementer Content slide, two columns with image Biblioteksvæsenet kan vælge en ‘basis pakke’. RMC sætter undersøgelse og skema op og analyserer samlet. Biblioteksvæsenet får kurser og mulighed for at dykke ned i egne data selv samt den samlede rapport med sammenligninger Undersøgelsen rummer tilvalgsmuligheder, så man kan vælge at få ’totalpakken’ leveret med gennemarbejdede lokale tal og anbefalinger

5 BENCHMARKING HANDLER ‘BARE’ OM SAMMENLIGNING Men smart sammenligning Fokus på at sammenligne på samme grundlag I undersøgelsen har vi flere benchmarkniveauer Sammenligning skaber gennemsigtighed og samtidig fokus på noget bestemt Hvilket både kan give udfordringer og et positivt fokus Content slide Nationalt - Samlet billede - Sammenligning Regionalt - I 2011 havde vi fokus på kommunestørrelse Biblioteksvæsen - Lokal sammenligning - Internt benchmark

6 UNDERSØGELSENS TEMAER Demografi (baggrundsspørgsmål f.eks. alder børn mv.) Adfærd (hvordan bruger man biblioteket, lån, opholdsrum, mv.) Tilfredshed Holdninger (bib. som værdi, inspiration, rum til fordybelse, leg, mødested, åbningstid) Personale (service og hvilke typer hjælp opsøger man) Materialer (brug) Digitale tilbud (kendskab og brug) I 2013 inkluderer vi nogle få spørgsmål, der sætter fokus på åbne/selvbetjente biblioteker

7 EKSEMPLER PÅ RESULTATER Personaer Enkle frekvenser Sammenligning Visualiseret statistisk analyse Anbefalinger

8 I VORES WORKSHOPS HJÆLPER VI JER MED AT FÅ MEST MULIGT UD AF UNDERSØGELSEN LOKALT Vi arbejder med konkret værktøjer og implementeringsplaner, for at styrke jeres lokale arbejde mellem undersøgelserne Intro. og proces (13. nov) Hvordan kan vi bruge hinanden Ideer til organisering Gode erfaringer Analyse og arbejde i SurveyXact (Kbh. 15 og 22. januar, Aar 16 og 23) Hvordan arbejder vi under indsamlingen Analyse. Fokus på nemt arbejde med tekstsvar og at klæde jer på, hvis analyserer selv Resultater og indsatser (4. april) De nationale resultater præsenteres og diskuteres Workshop, hvor vi samler biblioteker med fælles udfordringer Implementering (23. maj) Nu er det med at holde fast i forandringerne Inspiration og redskaber til at handle på resultaterne

9 … … … … … … … … … … … Action Plan template Action Plan Initiativer (Biblioteksvæsen, bibliotek) Ansvarlige Deadline Resultater Step 5Step 2 - Hvordan ser I udviklingen i det generelle resultat Step 3 Step 4 NPS / Tilfredshed Resultat 2013 Resultatet skal, Fastholdes Forbedres Generelt mål Styrker, der skal bruges for at forbedre det generelle resultat … Udviklingsområder, der kan forbedre det overordnede resultat …..

10 10 Step 1: Intro Step 2: Generelt mål Step 3: Styrker Step 4: Udviklingsområder Step 5: Action Plan fokus Hvordan Implementeringsworkshop – redskaber (som vi arbejder med allerede på den første i forhold til at skabe fokus på forventningerne) Introduktionens formål er at guide jer gennem en diskussionsproces og have værktøjer og ideer at tage med hjem I forhold til at skabe initiativer Målet er et lave en action plan for væsenet/biblioteket For at sikre at ‘action planen’ er brugbar er det vigtigt at inddrage alle i diskussionen lokalt/men vi øver os lidt inden Konklusioner skrives ned Hvad er dit og dit biblioteksvæsens umiddelbare indtryk Hvordan vil du gerne se resultaterne udvikle sig Hvad er Jeres styrker Hvordan kan I bruge styrkerne til at forbedre jeres overordnede tilfredshed Udviklingsområder for dit biblioteksvæsen/bibliotek? Hvad mener du er vigtigst at prioritere for at udvikle jer og hvilken strategi medfører det? Forslag til initiativer Hvam har ansvaret Hvad er deadline for forbedringer? Udfyld efter step 2 Write down in Action Plan template what how you would like the overall result to develop Udfyld efter step 3 Baseret på matrix og sammenligninger udvælg styrker, I kan arbejde med for at udvikle resultatet Udfyld efter step 4 Ud fra resultaterne og jeres placering relativt til andre biblioteksvæsener og internt i biblioteksvæsenet identificer udviklingsområder Udfyld efter step 5 -Biblioteksvæsenets/bibliote kets initiativer for at arbejde med resultaterne -Ansvarlige -Deadlines Samlet national rapport Matrix enten lokal eller national (afhængigt af tilvalg) Hvor scorer I lavere end andreSe ‘Action plan’

11 4.900 Haderslev, Kolding, Tønder, Billund, Fredericia, Sønderborg, Varde 5.900 Fanø – men ø-rabat 7.900 Vejen,Vejle, Aabenraa, Esbjerg BASIS TILVALG 7.900 Lokal rapport tilpasset enkelte biblioteksvæsen,med fokus på intern benchmark 6.800 Workshop eller præsentation ved RMC konsulen 5.000 1 år med mulighed for yderligere analyser I SurveyXact (f.eks. blandt medarbejdere, opfølgning mv) 1.100 Pris pr lokale spørgsmål (standard spørgsmål) Alle priser er ekskl. moms

12 TILMELDING ER I GANG Endslide. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, chefkonsulent MBA, MSc and MA Rambøll Management Consulting mlbs@r-m.com, M; 5161 7992


Download ppt "NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER Alternative title slide."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google