Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Svarafgivelse af laboratoriesvar i din praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Svarafgivelse af laboratoriesvar i din praksis"— Præsentationens transcript:

1 Svarafgivelse af laboratoriesvar i din praksis

2 Dagens program Den Kliniske Beslutningsproces Resultat variation
Referenceområder Sensivitet /specificitet Svarafgivelse Kvalitetssikring Speciel diagnostik

3 Den kliniske beslutningsproces
Patient Valg af analyse Tolkning Prøvetagning Svarafgivelse Præparering Forsendelse Analyse

4 Formålet med ?? At anvende diagnostiske hjælpemidler så patienten opnår: en korrekt diagnose patienten bliver tilbudt den optimale behandling så der sker en ønsket ændring i patientens samlede tilstand. Monitorering af behandling.

5 Formålet med diagnostisk hjælpemiddel
Diagnoser Inklusions kriterier Exklusions kritetrier Variation Diagnostisk hjælpemiddel Begrænsninger

6 Analyseresultat variation
Variationens bestanddele Den samlede variation har bidrag fra samtlige enkelt variationer Varianserne er additive Den største bestemmer mest

7 Præanalytisk variation 1
Patient forhold Stillingsændringer % Hvile Psykiske forhold Prøvetagning Kapillær: 3-4 % Venøst: 2-3 %

8 Præanalytisk variation 2
Centrifugering Glucose forsvinder med 0,3 mmol/l/time Transport K+ (4 C: +0,9 mmol/l; 34 C: -0,4 mmol/l) Hæmatologi

9 Den totale variation: CV-Pt
CV-Ana CV-Bio CV-Pt P-Crea 3,4 5,3 6,3 P-Na+ 0,4 0,7 0,8 P-K+ 2,4 4,8 5,4 P-Chol 4,0 5,4 6,7 P-ALAT , , ,2 P-Bas.Phos 3,2 6,4 7,2

10 Den totale variation: CV-Pt
CV-Ana CV-Bio CV-Pt P-Jern 13,6 26,5 29,8 P-Ca ,0 1,9 2,1 P-CRP 26,3 42,6 58,8 P-Glucose 2,9 5,7 6,4 B-HbA1c 2, , ,9 B-Basophil 14,0 28,0 31,3 U-Alb 5,

11 Resultat-Grænser Referenceområde 95% Signalværdi (ikke syge)
Klinisk relevant grænse værdi

12 Forløbsmålinger Mindste ikke tilfældige differens:

13 D-min = 2V2 x CV-P CV-A CV-B CV-P D-min % P-Crea: 3,4 4,3 5,4 16,8
P-Na+: 0,4 0,7 0,8 2,2 P-K+: 2,4 4,8 5,4 15 P-Chol: 4,0 6,0 5,4 15,9 P-ALAT B-HbA1c: 2,0 3,4 3,9 11

14 Værdien af en diagnostisk test
Sygdom + - 160 100 260 40 700 740 200 800 1000

15 Sensitivitet-Specificitet
Testens overensstemmelse med facitlisten: diagnosen er kendt Sensivitet: sand pos/alle syge 160/200 = 80% Specifitet: sand neg/alle ikke syge 700/800 = 88%

16 Prædiktive værdier: Testens diagnostiske styrke ved rutinemæssigt brug: PV-pos: sand pos / alle pos 160/260 = 61% PV-neg: sand neg / alle neg 700/740 = 94%

17 Svarafgivelse: Hvem stiller indikationen
Notere i journalen hvem der skal give svaret Hvem kontakter hvem Elektronisk, Telefon , Fremmøde?

18 Valg af laboratorieanalyse
Variationer CV-Pt Biologiske CV-bio Præanalytiske CV-præ Analytiske CV-ana Logistik Tid Økonomi

19 Iskænisk Hjertesygdom
EKG B-Hæmoglobin Lipid udredning P-Creatinin P-Glucose U-Albumin/Creatinin ratio P-Troponiner

20 Hjerte-Kar P-Cholesterol (total) P-HDL-Cholesterol P-LDL-Cholesterol
P-Triglycerid P-Glucose P-Creatinin U-Albumin/Creatinin ratio BT / Hjemme BT

21 Hjertesvigt EKG Ekko-cardiografi BNP P-Creatinin P-K+ P-Na+

22 International Normalised Ratio; INR
Fysiologiske forhold: Når blodet udsættes for en række påvirkninger koagulerer det. Ved behandling med eks, Marevan hæmmes koagulationstiden og INR stiger Indikationer: Kontrol af Marevan behandling, ved antikoagulatinsbehandling. Beslutningsgrænser (referenceområde): Generelt INR: 2,o – 3,o Ved Hjerteklaplidelser 2,5 – 3,5. Udførelse (prøvetagning): Patientnærtudstyr Indsendelse af Citratstabiliseret fuldblod. Variation: Analyse: CV: <5% Bias : <6% Dag til dag variation: ca 11%

23 Diabetes Mellitus P-Glucose (faste / døgnprofiler) HbA1c (IFCC)
U-Albumin/Creatinin P-Cholesterol (total) P-HDL-Cholesterol P-LDL-Cholesterol P-Triglycerid

24 Luftvejsinfektioner P-CRP B-SR B-Hemoglobin B-Differentialtælling
Strep-A (Streptokokker) PCR (Polymerase Chain Reaktion) af antigener (Mycoplasma, Chlamydia, Kighoste, Legionella mm.) Antistoffer

25 Infektioner: Virus eller Bakterier
B-Hæmoglobin B-Leucocyt B-Differentialtælling Antigener: PCR (Polymerase Chain Reaction) Antistoffer: IgM (før 3 mdr) IgG (efter 3 mdr)

26 Sænkningsreaktion, SR Fysiologiske forhold: Indikationer:
Ved inflammation øges mængden af en række akutte fasereaktanter der giver anledning til adhæsion af erytrocytter. Indikationer: Inflammation bindevævssygdomme, infektion Beslutningsgrænser (referenceområde): 2-20 mm/time. Udførelse (prøvetagning): Specialrør med citrat fyldes med veneblod. Vendes min 5 gange. Aflæses efter 60 min.

27 C Reaktivt Protein: CRP
Fysiologiske forhold: Protein hvis koncentration stiger ved især bakterielle infektioner Indikationer: Sinuitis, lungeinfektioner, underlivsbetændelse, bindevævssygdomme Beslutningsgrænser (referenceområde): Udførelse (prøvetagning): Patientnært udstyr Indsendelse Variation: Analysekvalitet: CV: <10%. Bias: <10% Dag til dag variation: 42%

28 Gigtsygdomme P-CRP (C Reaktivt Protein) B-SR (SænkningsReaktion)
IgM RF (IgM Rheuma Factor) ANA (Anti Nucleære Antigener) Sygdomsspecifikke antigener

29 Thyreoidea-sygdom P-TSH (Thyreoidea Stimulerende Hormon)
P-T4 frit (eller total) P-T3 frit P-TPO (Thyreoidea Per Oxidase antistoffer)

30 Lever-Galdevejs prøver
P-ALAT (ALaninAmminoTransferase) P-GGT (GammaGlutamylTransferasse) P-Bilirubin P-Albumin P-Basisk Phosfatase P-Amylase

31 Anæmi B-Hæmoglobin B-Leucocytter B-Differentialtælling (Leucæmi?)
P-Ferritin P-Cobalamin P-Folat B-Reticulocytter

32 Blodsygdomme B-Hæmoglobin B-Leucocytter
B-Differentialtælling (Forstadier) P-Elektroforese P-M-komponent (Myelomatose)

33 Kønshormoner P-FSH (Folikkel Stimulerende Hormon)
P-LH (Lutiniserende Hormon) P-Østradiol P-Progesteron P-HCG (Human Chorion Gonadotropin) U-HCG

34 FEB 2009 Blodprøver Peter Schultz-Larsen

35 Urinvejsinfektioner Urinmikroskopi U-stiks for Hb, glucose, Albumin
U-stiks for Nitrit og Leucocytesterase U-Dyrkning U-Resistensbestemmelse

36 Den analytiske Spredning: Sa
d2 d2 8,8 8,9 0,01 5,9 5,8 0,01 6,6 6,4 0,04 6,5 6,7 0,04 4,8 4,8 0, ,5 6,4 0,01 4,5 4,5 0,00 4,6 6,4 0,00 5,3 5,4 0,01 5,4 5,4 0,00 5,5 5,4 0,01 6,7 6,4 0,09 5,9 6,2 0,09 7,8 7,8 0,00 5,8 5,8 0,00 5,9 5,8 0,01 5,7 5,7 0,00 5,3 5,3 0,00 7,3 7,5 0,04 7,9 8,4 0,25 7,0 7,0 0,00 4,2 4,4 0,04 5,8 5,8 0,00 7,2 7,6 0,16 7,5 7,5 0,00 5,1 5,2 0,01 4,4 4,4 0,00 4,5 4,6 0,01 6,3 6,1 0,04 Sa =0,175 Mean= 6,02 CV% = Sa/Mean= 2,9 Maj 2005 Peter Schultz-Larsen

37 Den analytiske Spredning
d2 d2 8,8 8,9 0,01 5,9 5,8 0,01 6,6 6,4 0,04 6,5 6,7 0,04 4,8 4,8 0, ,5 6,4 0,01 4,5 4,5 0,00 4,6 6,4 0,00 5,3 5,4 0,01 5,4 5,4 0,00 5,5 5,4 0,01 6,7 6,4 0,09 5,9 6,2 0,09 7,8 7,8 0,00 5,8 5,8 0,00 5,9 5,8 0,01 5,7 5,7 0,00 5,3 5,3 0,00 7,3 7,5 0,04 7,0 7,0 0,00 4,2 4,4 0,04 5,8 5,8 0,00 7,5 7,5 0,00 5,1 5,2 0,01 4,4 4,4 0,00 4,5 4,6 0,01 6,3 6,1 0,04 Sa =0, n=29 Mean= 6,02 CV% = 2,9 Sa = 0, n=27 Mean = 5,91 CV% = 2,3 Maj 2005 Peter Schultz-Larsen

38 Glucose Sygdom Patientforberedelse Prøvetagning Prøvemateriale
Svarafgivelse Kvalitetssikring

39 Diagnostiske kriterier for Diabetes Mellitus
Diabetes P-ven P-kap Fasteglucose, mmol/l 7, ,0 2-timers v. OGTT ,2 Nedsast glucosetolerans (IGT) Fasteglucose < 7,0 <7,0 og 2-timers værdi 7,8 –11,0 8,9 – 12,2

40 P-Glucose variationer
Præmisser: CV: bio: 5,7% pr.tag.vene: 2,0% pr.tag.kap: 3,0% bias sgh: 1,5% bias bordapp 3,0% analyt sgh 2,5% analyt bordapp3,0% Maj 2005 Peter Schultz-Larsen

41 Glucosebelastning Fysiologiske forhold: Indikationer:
Efter inddtagelse af glucose stiger koncentrationen i Plasma Indikationer: Mistanke om Diabetes Mellitus, faste P-Glucose mellem 6,o og 7,o mmol/l Beslutningsgrænser (referenceområde): P-Glucose faste: <7,o mmol/l timers værdi: <11,1 venøst <12,2 kapill. Udførelse (prøvetagning): P-Glucose faste. Bestemmes som dobbelt betemmelse. Pt. Indgives 75 g glucose i 250 ml vand. Efter 2 timer bestemmes P-glucose igen som dobbelt bestemmelse.


Download ppt "Svarafgivelse af laboratoriesvar i din praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google