Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederforum Torsdag den 31. januar 2008 TEMA: Vores organisationsform FMK’s organisationsform Præsentation af lederpræsentationer Hvordan er det at være.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederforum Torsdag den 31. januar 2008 TEMA: Vores organisationsform FMK’s organisationsform Præsentation af lederpræsentationer Hvordan er det at være."— Præsentationens transcript:

1 Lederforum Torsdag den 31. januar 2008 TEMA: Vores organisationsform FMK’s organisationsform Præsentation af lederpræsentationer Hvordan er det at være decentral leder i FMK? Generel orientering Evaluering af aftaler Udviklingsstrategien Årsplan for lederforum

2 Faaborg-Midtfyn Kommunes organisationsform Den politiske styreform Den administrative styreform Udviklingsstrategien Den dialogbaserede aftalestyring Ledelsesværdierne

3 Den politiske styreform Udvalgenes rolle: målformulerende inden for eget område, lægger overliggeren, ikke sagsbehandlende i enkelt sager Kommunalbestyrelsens rolle: sætter mål, retning og rammer via udviklingsstrategien og de politiske indsatsområder i aftalerne, har ansvar for den umiddelbare forvaltning, som er delegeret til administrationen via aftalerne

4 Den administrative styreform Vi har 3 ledelsesniveauer: direktion, fag- og stabschefer og institutionsledere Hver leder har ansvar for drift af eget område i forhold til faglige mål og overholdelse af standarder samt buget og personale

5 Udviklingsstrategien Udviklingsstrategien er den røde tråd i kommunens virke og den skal sikre, at alle de små og store ting, vi gør i det daglige, hænger sammen og peger mod et fælles mål.

6 Den dialogbaserede aftalestyring Som aftaleholder er man ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde politiske, faglige og egne målsætninger inden for den økonomiske budgetramme Kobling mellem politisk retning og administrativ udmyntning Sammenhæng mellem budget, kvalitetsstandarder og den enkelte ydelse

7 Ledelsesværdierne Skal gennemsyre vores måde at agere som ledere Skal være med til at motivere vores medarbejdere til at nå de mål vi har defineret Brugen af ledelsesværdierne skal være med til at sikre, at vi skaber endnu mere værdi for vores borgere inden for de økonomiske rammer vi har Derfor skal alle medarbejdere opleve, at vores ledelsesværdier er en naturlig del af vores hverdag

8 Introduktion til lederpræsentationer nyt fast punkt på møder i lederforum ønske om at lære hinanden bedre at kende ønske om at høre om andre lederes reflektioner om emner, der berører os alle

9 Hvordan er det at være decentral leder i FMK? v/Karen Møller, Kaptajngården

10 PAUSE

11 Generel orientering v/Kai Winton Hansen

12 Kommunal Økonomisk Forum 24. - 25.01.08, ”hilsen” fra finansminister Lars Løkke Rasmussen –Budgetoverholdelse for 2008 (under eet), ellers modregning hos den enkelte kommune, krone for krone. –Budgetaftalen for 2009 vil tage udgangspunkt i aftalegrundlaget for 2008 (og ikke hvad der kommunerne budgetlagde) –Finansministeriet vil kræve en budgetopfølgning fra alle kommunerne i foråret 2008

13 –Kvalitetsreform – pengene er allerede hos kommunerne: For meget administration For meget sygefravær Ressourcer der bruges forkert –På længere sigt Store økonomiske udfordringer i forhold til demografi og arbejdsmarkedet generelt Aftaleoverholdelse Regeringen vil fremover lave en styring af kommunernes udgifts- og indtægtsniveau, altså en strammere statslig styring der sikrer aftaleoverholdelse

14 Generel orientering Evaluering af organisationen Håndtering af sygefravær Månedlig møde mellem direktionen og en aftaleholder Frokost med direktionen Betaling for sundhedsordning, 0,101 % af lønsummen og 3,771 % af vikarsummen

15 Evaluering af aftaler 2007 v/Steen H. Klausen

16 Årets cyklus 2008 Prioritering indsatsområder (fagudvalg) Tilpasning Budget / mål Dialog Jan. April Juli Okt. Strategi – og budgetseminar Budget-seminar Aftale Evaluering Dialog Administration Budget Regnskab & Årsberetning

17 Isbjerg Regnskab & årsberetning

18 Regnskab & Årsberetning Model 1 - 112 årsberetning & regnskab = ca. 400 sider – nej Model 2 - fag/stabscheferne skriver det hele = 250 sider – nej Model 3 - anvendes 5 side pr. fagområde/stab = 60 side +regnskab 1 årsberetninger pr. fagområder- 1 årsberetning stabene alle aftaleholdere udfylder årsberetning – (7side x112) =

19 årsberetning/resultatopfølgningen Formål at styrke opfølgningen på mål og indsatser jf. aftalen 2007 at sikre sammenhæng mellem det der siges og der gøres at synliggøre de gode resultater – vi bevæger os at styrke evaluering, refleksion og dialog Den som formulerer målene har ansvaret for opfølgningen

20 Årsberetning for aftaleholderne Indhold: 1.0 Aftaleholdere 2.0 Resultat-opfølning på driften (½- side) - graden af sikker og stabil drift i 2007 - udskrift af regnskab fra mål og midler 3.0 Resultat-opfølgingen på indsatserne i aftalen (1-2sider) - hvor tæt er indsatsen på være i mål – dvs. målopfyldelse i forhold til mål, tidsplan og ikke mindst succeskriterier 4.0 Årsberetning (1-2-sider) - Politikker, mål og indsatser - Årets væsentligste begivenheder - Udfordringer og udviklingstendenser

21 Årsberetning for fagområderne Indhold af årsberetning 1.0 Fagchefens årsberetning 2.0 Økonomi for fagområdet 3.0 Nøgletal for fagområdet 4.0 Resultatopfølgningen på indsatserne (opsummeret) Indgår i samlet Regnskab & Årsberetning

22 Årsberetning aftaleholdere Fredag - 1. feb. 2008 I modtager - Skabelon for årsberetning- - Inklusiv – vejledning - udfyldt med status-opfølgningen - Aftale 2007 - Eksempel på udfyldt årsberetning - husk – MED-udvalget og evt. bestyrelse d. 17. marts – sendes årsberetning til EPO EPO- Kvalitetssikre, offentliggør og sender årsberetning til fagchefen

23 Fagområders årsberetning Marts - EPO – udarbejder udkast til fagområdet årsberetning Marts/april - Fagchefen – godkender/skriver opsummering på resultater April - Direktionen – behandler fagområdernes årsberetning April - direktionen - resultat-samtaler fag/stabschefer samt 6-8 aftaleholdere med direktionen April – direktionen vælger 2 indsatsområder til grundig evaluering April/maj – fagudvalgene orienteres April – Strategi/budgetseminar – på vej mod 2009 Maj - Kommunalbestyrelse godkender regnskab & årsberetning Dialogmøder i marts, april og maj De endelige dato fastlægges den 11. feb.

24 ”fagområdets årsberetning” FAGOMRÅDE INSTITUTIONER Regnskab & årsberetning DIREKTION Fag-udvalgKommunalbestyrelsenØK-udvalg STABE BrugerbestyrelserBruger Stabs årsberetning Årsberetning

25 Årsberetningens målgruppe Skolebestyrelse Medarbejdere Fagsekretariatet /fagchefen EPO/direktionen Politikkerne Forældre ? - måske !! Årsberetning som dokumentation/evaluering !

26 Sprog skaber virkelighed Årsberetning – fra en i X-købing skole Jylland ”Citat-skoleleder” ”Vi har en rigtigt god skole ….. men vores forældre er ikke aktive ift. skolen og deres børns undervisning …..” Årsberetningen er også jeres ansigt til omverden

27 Udviklingsstrategi – status, proces og aktiviteter v/Christian Tønnesen

28 Gennemgang af årsplan TEMA på hvert møde i lederforum i 2008 Eksterne oplægsholdere flere gange Højere grad af dialog og diskussion


Download ppt "Lederforum Torsdag den 31. januar 2008 TEMA: Vores organisationsform FMK’s organisationsform Præsentation af lederpræsentationer Hvordan er det at være."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google