Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værdi gennem partnerskaber Steen Skriver Salgschef.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værdi gennem partnerskaber Steen Skriver Salgschef."— Præsentationens transcript:

1 Værdi gennem partnerskaber Steen Skriver Salgschef

2 CO 2 i el- og varmeproduktion 2040 85 / 15 50 / 50 2020 Stabil energi uden CO 2 VISION STRATEGI Fjerne 50% af CO 2 - udledning per kWh før 2020 Fjerne 85% af CO 2 - udledning per kWh før 2040 2 2006 15 / 85

3 Mere vind, biomasse og gas 3 2006 2040 Vind Bio/Multifuel Kul/ Multifuel Gas Vind Bio/Multifuel Gas Kul/ Multifuel 2020 UDVIKLING AF PORTEFØLJE New tech ? Vind ? Gas ? Bio/Multifuel ? CCS

4 Stabil energi uden CO 2 Stabil og effektiv fossil energiforsyning Mere vedvarende energi Renere transportEnergiforbrug og -besparelser Teknologier til effektivisering Mere vind Geotermi Andre nye teknologier Gas Elbil Bioethanol Carbon Capture and storage Styringsteknik Partnerskaber Balancere forbrug og produktion Nye og bedre værker Medforbrænding af biomasse Bølgeenergi Sikring af gasforsyningen Vi brænder for vores vision - og tager gerne flere med på rejsen 4

5 Partnerskabskonceptet

6 6 Nej: 6% Ja: 94% Virksomhed KunderMedarbejdereEjere Myndigheder og lovgivning LeverandørerSamfundet Interessentanalyse Identificer interessenternes behov Vær proaktiv frem for reaktiv Kilde: Synovate Danmark, Klimaforandringer – Who Cares?, Om danskernes holdning til klima Udgangspunkt for klimastrategi

7 Klimastrategi 7 CSR Konkurrenceparameter… Strategi Hygiejnefaktor

8 Energirådgivning finansierer CO 2 fri el Energirådgivning RealiseringIndkøb Ansvarligheds- profil Energi & klima 10% er nok

9 Virksomheden Reduktion af energiforbrug Indkøbsstrategi Økonomisk råderum Energi med ren samvittighed El fra vindmøller Etablering af solceller/fangere Renere transport Elbiler/gas Spildevand/affald Kommunikation/PR Medarbejderne Uddannelse af energiansvarlige Inddragelse af alle medarbejdere i spændende kampagne Stakeholdere Styrket omdømme Inddragelse af stakeholdere Stakeholder krav Deklaration Grønt regnskab Lov om samfundsansvar Kommunikation & branding Fastholdelse eller tilgang af kunder Øget top- og bundlinje Grundlæggende vision og samarbejdsmodel - vision for virksomheden, medarbejdere og kunder 9 Et klimapartnerskab bygger på en klar vision Med kommunikation af en klar vision sender virksomheden et signal til omverdenen om, at det er vigtigt at gøre en indsats over for de globale klimaudfordringer Herved kan medarbejdere og stakeholdere inddrages på en troværdig og effektiv måde

10 10 Eksempel på profilering af partnerskab med Tivoli

11 11 Albertslund kommuneBallerup kommuneBanedanmarkBoligkontoret DKCodanDABDALOONDGIDONG EnergyDSBEsbjerg HavnFonden DBKFredericia KommuneFrederikshavnIDAKalundborg kommuneKMDKLS Grafisk husNovo NordiskNovo Zymes Philips RockwoolRudersdal kommuneScanprintTivoliTomsÅrhus kommune DONG Energy

12 12 Uanset hvad og hvordan…

13

14 14

15 15 Back up

16 Hvad er et partnerskab?  Strategiske partnerskaber er en langsigtet innovativ alliance, hvor partnerne er enige om at arbejde sammen for at opfylde en fælles vision, og hvor kommunen har mulighed for at påtage sig et særligt miljøansvar.  Et strategisk partnerskab er ikke en ting eller en vare. Succesfulde partnerskaber er en iterativ proces, der udløser, kombinerer og øger partnernes kreativitet, kompetencer, energi og ressourcer.  Et partnerskab er unikt og understøtter DONG Energys koncernstrategi. 16 klima

17 Fra energibesparelser til grøn energi 17 Screening af energiforbrug Analyser og beslutningsgrundlag Implementering og Realisering Dokumentation og opfølgning Overblik En hurtig gennemgang af virksomheden 1.Dialog med energiansvarlig 2.Gennemgang af eksiste- rende data 3.Tekniske skøn og overslag Resultat Bruttoliste over potentielle energibesparelser 1.Besparelse kWh 2.Økonomi 3.Tilbagebetalingstid 4.CO2 emission Detailanalyser 1.Gennemgang af udvalgte anlæg 2.Alternative løsninger vurderes 3.Mere sikker vurdering af energibesparelser og økonomi Resultat Beslutningsgrundlag for udvalgte anlæg – og en handlingsplan Projektering 1.Udbud/tilbud 2.Kontrakt/aftale 3.Etablering Resultat Nyt anlæg – eller ombygget anlæg Procesforløb for energispareprojekter Verificering af energibesparelser 1.Fik vi den ønskede besparelse? 2.Kontrolmåling i forbindelse med aflevering. Resultat Dokumentation af opnået besparelse Beslutning Valg af projekter Stop/go Beslutning Godkendelse af projekter Stop/Go

18 Optimering af energiforbrug i administrative områder - Udvalgte indsatsområder for reduktion af energiforbrug Belysning Udskiftning til lavenergilys Reduktion af belysningsniveau Reduktion af driftstid Lysstyring - bevægelsesmeldere Ventilation Behovsstyring af luftmængde Optimering af virkningsgrad på ventilator, motor mv. Bedre varmegenvinding Tillad temperaturinterval frem for fast lufttem- peratur Udskiftning af utidssvarende anlæg Varme & køling Anvendelse af frikøling Tilpas temperatur efter behov i server rum Styring af fordamper- og kondenseringstemperatur Udskiftning af kedelanlæg Renovering af klimaskærm Isolering af varmevekslere, og rørinstallation. Generelt Løbende overvågning af elforbrug – energistyring Benchmark af bygninger – indsats hvor det nytter Måleteknisk kortlægning – synliggørelse af forbrug Benyt el-spareskinne på standby apparater Gennemførelse af medarbejder-program – adfærd Tænd/slukure på automater 18

19 Novo Nordisk case Initiatives: Productivity improvements through cLEAN ® Partnership agreement with Dong Energy Identification and implementation of energy saving projects Conversion to green Energy from HRII NN commitment to reduce CO 2 emissions from 2004-2014 by 10% NN climate strategy for CO 2 emission Without cLEAN® Without climate strategy 2014 target: 190.000 tonnes 2004 emission: 210.000 tonnes 1000 tonnes CO 2 19

20 20 Forsyning med strøm fra VE-anlæg RECS-beviser Langsigtet miljøeffekt drevet af efterspørgsel og markedskræfter Signalerer, at man støtter udbygning af VE Horns Rev II Verdens største offshore vindmøllepark under etablering Indirekte støtte til udbygning af VE i DK Støtter forbrugerdrevet udbygning af VE i DK Signalerer, at man støtter udbygning i DK Nye VE-anlæg Etablering af egne VE- anlæg Støtte til nye anlæg Reducerer samfundets omkostninger til etablering VE-anlæg Image effekt Miljøeffekt Omkostning I dag Ultimo 2009≈2011 -


Download ppt "Værdi gennem partnerskaber Steen Skriver Salgschef."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google