Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældrekredsmøde 2014 Tirsdag den 28/10 Velkommen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældrekredsmøde 2014 Tirsdag den 28/10 Velkommen."— Præsentationens transcript:

1 Forældrekredsmøde 2014 Tirsdag den 28/10 Velkommen

2 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 28/10 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Selvevalueringsmodellen 5.1. Orientering om det første års evalueringsarbejde 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægten – Skolen har for de næste tre år valgt Selvevalueringsmodellen 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

3 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 28/10 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Selvevalueringsmodellen 5.1. Orientering om det første års evalueringsarbejde 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægten – Skolen har for de næste tre år valgt Selvevalueringsmodellen 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

4 Skolens særlige værdigrundlag §2 stk. 2 Skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn…. Bestyrelse Den frie skole  Vejen ad hvilken…

5 Velkomst-tekst: 1. Hvert barn er en unik del af skaberværket. Derfor må hver enkelt elevs helt særlige kvaliteter fremmes – så eleven kommer til at opleve egentlig selvværd. 2. Men skaberværket er også i sig selv unikt. Elevens ansvarsfølelse for dette skaberværk (fællesskab/samfund), han/hun er en del af, skal derfor også fremmes. Eleven i centrum

6 B estyrelsens arbejdsfelt Mål/vision Strategi Årsplan Handlinger Daglig undervisning

7 Strategi Elever bygninger lærere Økonomi IT Ledelse Øvrige interessenter Strategi til at nå/fastholde værdierne

8 Udfordringer for de frie skoler

9 Fokus i 2015 1. Inklusion   karaktérgennemsnit 2. Digitaliseret undervisning 3. Selvevaluering 4. Fortsat inspiration fra folkeskolereformen 5. Økonomi

10 ØKONOMI

11 Resultat 2012 og 2013 Tusind Kr. 20122013 Ændring % Årselever435,7436,7+0,2 Indtægter29.30529.588+0,9 Udgifter-28.513-28.579-0,5 Resultat7911008- Egenkapital4.4725.48122,5

12 Resultat 2013 Resultat 2013 Indtægter Stigning i antal årselever er nu toppet (dengang max 22 pr klasse). Der var 434 elever på skolen 5. sept 2012 og der var pr. 5. sept 2013 optalt 437 elever Stigning i antal årselever er nu toppet (dengang max 22 pr klasse). Der var 434 elever på skolen 5. sept 2012 og der var pr. 5. sept 2013 optalt 437 elever Elevbetaling, statstilskud og elevtilvækst er alle tre dele stort set uforandret. Elevbetaling, statstilskud og elevtilvækst er alle tre dele stort set uforandret.Udgifter Udgift til lærerlønninger blev mindre pga lockout i april måned. Udgift til lærerlønninger blev mindre pga lockout i april måned. Andre omkostninger vedr undervisning blev større. Alle medarbejdere deltog i jubilæums studietur i Rom i maj 2013. Andre omkostninger vedr undervisning blev større. Alle medarbejdere deltog i jubilæums studietur i Rom i maj 2013. Afskrivninger af nyt indskolingshus og inventar i samme udgør 200 tkr Afskrivninger af nyt indskolingshus og inventar i samme udgør 200 tkr Udgifter til lån udgør ca. 200 tkr. Udgifter til lån udgør ca. 200 tkr.Investeringer Udskiftning af vinduer i bygning fra 1982. pris 130 tkr. Udskiftning af vinduer i bygning fra 1982. pris 130 tkr. Opførsel af nonnestatue i træ. Renovering af belægninger på den nye legeplads. Opførsel af nonnestatue i træ. Renovering af belægninger på den nye legeplads.

13 Indtægter 2013

14 Udgifter 2013

15 undervisningsudgifter fordelt

16 Resultat 2013 og Budget 2014 Tusind Kr. R 2013 B 2014 E2014 Ændring % Årselever436.7444.0442,0+1.7 Indtægter29.58829.16029.309-1.4 Udgifter-28.579-29.05229.499+1.7 Resultat1008108-190- Egenkapital548155895291-

17 HANDLEPLAN 2014

18 Præmisser for H2014 1. Alvorlig nedgang i statstilskud (2013/2014) 2. Skolen har den 6. december 2013 fået grønt lys for at kunne købe skolens bygninger af Sct. Joseph Søstrenes Ordenssamfund. 3. Regeringen har sommeren 2013 vedtaget en lov om lærernes arbejdstidsaftale med virkning fra august 2014. 4. Regeringen har sommeren 2013 vedtaget en Folkeskolereform med virkning fra august 2014. 5. Grundet skolens mulighed for køb af bygninger kan skolen nu gå i gang med idefase og projektfase af den samlede bygnings- strategiplans FASE 3. 6. Den 1. november 2013 besluttede skolen at lade den såkaldte Selvevalueringsmodel udgøre masteren for skolens udviklingsprogram samtidig med at modellen besluttedes at træde i stedet for brug af eksternt tilsyn.

19 HANDLEPLAN 2014 Resultat Få driften til at udvise et overskud på kr. 100.000. Vi rammer snarere et underskud på kr. 200.000 I 2014 er der et ”efterslæb” på udgifter til erstatningstimer i den del af skoleåret 2013/2014, som rammer regnskabsåret 2014 (januar til juni). Det har været svært at ”omregne” fra OK2011 til Lov 409 Resultaterne for hhv. 2013 (kr. + 1 mio.) og 2014 (kr. - 200.000) skal derfor ses i sammenhæng.

20 HANDLEPLAN 2014 Markedsandel/omsætning Etablere et elevantal tæt på nyt maksimum, som er 20 klasser à 23 elever = 460 elever. Elevtallet pr. 5/9 2013 var 437 elever. Elevtallet pr. 5/9 2014 var 449 elever.

21 HANDLEPLAN 2014 Byggeri (eksisterende bygninger) 1. Skolens overtagelse af Ordenssamfundets ejendomme (orientering). 2. Fase 3’s projekter (omtalt i Handleplan 2012). 1. Ombygning/tilpasning af bindingsværkshuset fra 1888 samt tilpasning af Skovgårdsvej 11. 3. 5 årig vedligeholdelsesplan (udarbejdet og vedtaget (2014 er planens andet år)).

22 Overtagelse af bygninger Udgangspunkt: 1 mio. i årlig husleje jfr. kontrakt. Vision: At ”konvertere” leje til ydelser ved et køb. – 18 mio. gennem kreditlån – 02 mio. som 10 årigt lån, rente- og afdragsfrit Det er lykkedes at gennemføre den vision, således at ydelserne stort set kommer til at modsvare den gamle leje, hvad angår driftsudgifter.

23 HANDLEPLAN 2014 Byggeri (eksisterende bygninger) 1. Skolens overtagelse af Ordenssamfundets ejendomme (orientering). 2. Fase 3’s projekter (omtalt i Handleplan 2012). 1. Ombygning/tilpasning af bindingsværkshuset fra 1888 samt tilpasning af Skovgårdsvej 11. 3. 5 årig vedligeholdelsesplan (udarbejdet og vedtaget (2014 er planens andet år)).

24 HANDLEPLAN 2014 Priser Januar 2014 – Fra kr. 1550 til kr. 1585 pr. mdr. – Øvrige priser forhøjes med samme % stigning Genopretningsplanens virkninger på koblingsprocenten Virkninger af finansloven 2014 Besparelser på Folkeskoleområdet i form af effektiviseringer Januar 2015 – I skrivende stund planlægges prisstigning svarende til 2 %

25 SJS udviklingsplan Selvevalueringsmodellen – dagsordenens pkt. 5 Organisationsplanen Projektarbejdsformen Lærerkompetencer og elevinddragelse Udvikling af og organisering af lærernes samarbejdsformer qua de muligheder, som ligger i den nye arbejdstidsaftale Kurser (Evaluering, Læringsstrategier, Inklusion, ”Appreciative Inquiery” ) Tiltag i retning af ”autentiske læringsmiljøer”. Yderligere bevidstgørelse af skolens værdigrundlag – del af selvevalueringens kapitel 1.

26 Evaluering gennem tests Matematik: Tages i starten af skoleåret og inden 1. oktober. Derved tages testen, når alle områder ER indlært, og testresultatet kan bruges til skole-hjem. Dansk: Tages i november/december og maj.

27 Evaluering gennem elevsamtaler Sker 2 gange om året i tilknytning til årets skole-hjem-samtaler

28 Evaluering gennem skriftlig bedømmelse. Sker 2 gange om året i tilknytning til årets skole-hjem-samtaler – For 9. klasser dog 3 gange 3.-6. klasse – En 3 punkts skala 7.-9. klasse – En 7 punkts skala

29 Evaluering gennem skole-hjem I efterårssemesteret afholdes samtaler, hvor der ud over DANSK og MATEMATIK er mulighed for en samtale om ENGELSK og FYSIK. I forårssemesteret afholdes en samtale på alle klassetrin, hvor alene DANSK og MATEMATIK er repræsenteret. Forbehold: Læreren skal lige lære en klasse at kende, før skole-hjem giver mening.

30 Evaluering gennem Nationale Tests (forsøgtes første gang i november 2013) Fag og klassetrin 2.3.4.5.6.7.8. Dansk, læsningX X X X Matematik X X Engelsk X Geografi X Biologi X Fysik/kemi X

31 SJS udviklingsplan Selvevalueringsmodellen Organisationsplanen Projektarbejdsformen Lærerkompetencer og elevinddragelse Udvikling af og organisering af lærernes samarbejdsformer qua de muligheder, som ligger i den nye arbejdstidsaftale Kurser (Evaluering, Læringsstrategier, Inklusion, ”Appreciative Inquiery” ) Tiltag i retning af ”autentiske læringsmiljøer”. Yderligere bevidstgørelse af skolens værdigrundlag.

32 SJS udviklingsplan Selvevalueringsmodellen Organisationsplanen Projektarbejdsformen Lærerkompetencer og elevinddragelse Udvikling af og organisering af lærernes samarbejdsformer qua de muligheder, som ligger i den nye arbejdstidsaftale Kurser (Evaluering, Læringsstrategier, Inklusion, ”Appreciative Inquiery” ) Tiltag i retning af ”autentiske læringsmiljøer”. Yderligere bevidstgørelse af skolens værdigrundlag.

33 SJS udviklingsplan Selvevalueringsmodellen Organisationsplanen Projektarbejdsformen Lærerkompetencer og elevinddragelse Udvikling af og organisering af lærernes samarbejdsformer qua de muligheder, som ligger i den nye arbejdstidsaftale Kurser (Evaluering, Læringsstrategier, Inklusion, ”Appreciative Inquiery” ) Tiltag i retning af ”autentiske læringsmiljøer”. Yderligere bevidstgørelse af skolens værdigrundlag.

34 SJS udviklingsplan Selvevalueringsmodellen Organisationsplanen Projektarbejdsformen Lærerkompetencer og elevinddragelse Udvikling af og organisering af lærernes samarbejdsformer qua de muligheder, som ligger i den nye arbejdstidsaftale Kurser (Evaluering, Læringsstrategier, Inklusion, ”Appreciative Inquiery” ) Tiltag i retning af ”autentiske læringsmiljøer”. Yderligere bevidstgørelse af skolens værdigrundlag.

35 SJS udviklingsplan Selvevalueringsmodellen Organisationsplanen Projektarbejdsformen Lærerkompetencer og elevinddragelse Udvikling af og organisering af lærernes samarbejdsformer qua de muligheder, som ligger i den nye arbejdstidsaftale Kurser (Evaluering, IT, Læringsstrategier, Inklusion, ”Appreciative Inquiery” ) Tiltag i retning af ”autentiske læringsmiljøer”. Yderligere bevidstgørelse af skolens værdigrundlag.

36 SJS udviklingsplan Selvevalueringsmodellen Organisationsplanen Projektarbejdsformen Lærerkompetencer og elevinddragelse Udvikling af og organisering af lærernes samarbejdsformer qua de muligheder, som ligger i den nye arbejdstidsaftale Kurser (Evaluering, Læringsstrategier, Inklusion, ”Appreciative Inquiery” ) Tiltag i retning af ”autentiske læringsmiljøer”. Yderligere bevidstgørelse af skolens værdigrundlag.

37 Folkeskolereformen & Lov 409 INFO5 (skoleåret 2013/2014) samt orientering ved alle forældremøder Flere timer Udvidet lektiecafé i to afdelinger Bevægelse Brug af pædagoger i første forløb Understøttende undervisning SFO Best Practise

38 Skolens opgave: At danne/uddanne Sende – Værdier ud i verden Have værktøjer til det Fællesskab SJS er ”et mødested for mennesker, der vil værdier baseret på det katolsk-kristne menneskesyn” "Dannelse er kultivering af mennesket i overensstemmelse med dets egen bestemmelse, men over for dette står et stigende samfundskrav om at forme mennesket i overensstemmelse med samfundets behov.” (Professor Sven Erik Nordenbo DPU)

39 Den frie skoles frihed ? Den frie skole skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen ! Resultat Vejen, ad hvilken Færdigheder og viden/kundskaber Personkarakter Dannelse Værdier Holdninger

40 IT – medie – plan Teksbehandling 1 2 3 Regneark 1 2 3 Elevintra 1 2 3 Præsentationsmuligheder 1 2 3 Informationssøgning og kildekritik 1 2 3 Web-etik 1 2 3 Billedbehandling 1 2 3 Video og lyd 1 2 3 Computeranatomi 1 2 3

41 HANDLEPLAN 2014 Kommunikation Skole-Intra – Lærer-intra – Forældre-intra – Elev-intra  Justeres løbende  Elevevaluering sker på INTRA  Fraværsregistrering sker på INTRA  Kontaktbog sker på INTRA  Lektieoplysning sker på INTRA (fra 3. klasse)

42 Spørgsmål / debat

43 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 28/10 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Selvevalueringsmodellen 5.1. Orientering om det første års evalueringsarbejde 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægten – Skolen har for de næste tre år valgt Selvevalueringsmodellen 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

44 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 28/10 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Selvevalueringsmodellen 5.1. Orientering om det første års evalueringsarbejde 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægten – Skolen har for de næste tre år valgt Selvevalueringsmodellen 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

45 Selvevaluering Skolens hjemmeside

46 Selvevalueringen kapitel 1

47 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 28/10 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Selvevalueringsmodellen 5.1. Orientering om det første års evalueringsarbejde 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægten – Skolen har for de næste tre år valgt Selvevalueringsmodellen 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

48 Dagsorden for forældrekredsmøde torsdag den 28/10 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Selvevalueringsmodellen 5.1. Orientering om det første års evalueringsarbejde 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægten – Skolen har for de næste tre år valgt Selvevalueringsmodellen 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt


Download ppt "Forældrekredsmøde 2014 Tirsdag den 28/10 Velkommen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google