Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studieordninger Fra en pædagogisk synsvinkel. OBE og CBE og hjælp-hjælp… logisk-rationel  Kvalifikationsbeskrivelser med viden, færdigheder og kompetencer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studieordninger Fra en pædagogisk synsvinkel. OBE og CBE og hjælp-hjælp… logisk-rationel  Kvalifikationsbeskrivelser med viden, færdigheder og kompetencer."— Præsentationens transcript:

1 Studieordninger Fra en pædagogisk synsvinkel

2 OBE og CBE og hjælp-hjælp… logisk-rationel  Kvalifikationsbeskrivelser med viden, færdigheder og kompetencer  Undervisningsevaluerings- systemer  Blueprinting og alignment  ECTS-points  Kvalitetssikring, accountability og akkreditering  Eddi og STADS og Blackboard og … kompleks-relationel  Dannelse, personlige holdning og kritisk tankegang  Feedback, supervision og vejledning  Læringsforudsætninger  Læreprocesser og læringsaktiviteter  Professionalisme  Undervisningskontekst og indhold  Underviser-studerende- relationer

3 Skift fra pensum til målstyring  Problemerne  Svulmende pensum  Udenadslære  Håber at opnå  Prioritering  Dybdelæring Stof Indhold Pensum MÅL Stof Bologna-processen

4 Det hele begyndte med…

5

6 Læringsmål og de studerendes observerbare adfærd!  Tyler (fra 1949 og frem)  Læringsmål = learning objectives  Udtrykkes som, hvad den studerende skal kunne  Eksplicitte læringsmål er basis for undervisning og prøver  Bloom (fra 1956 og frem)  Mestring = mastery learning  Taksonomiserede læringsmål (forstå, anvende, analysere, evaluere, skabe)  Mager (fra 1970 og frem)  Mål-middel-pædagogik = instructional design

7 Igen afsæt i en russisk hund

8 Men så kom…

9 Ud med hunde og behaviorisme  Ind med  Experimentel læring  Projekt-pædagogik  Problem-baseret læring  Case-baseret læring  Team-baseret læring  Stenhouse (fra 1975 og frem)  Erfaringsbaseret læring med vægt på affektive, sociale, kulturelle, æstetiske og etiske aspekter  Education >< training

10 Men: New Public Management og ind med hundene igen…  Spady (fra 1980 og frem) genopdagede behaviorismen og pustede liv i ‘målstyring’ gennem Outcome-Based Education (OBE)  I 1990’er tog lægeuddannelserne globalt CBE / OBE til sig – i 2010 erklæret Golden Standard i Carnegie Foundation’s Flexner Report  Forskellen på OBE og CBE er den samme, man siger primært OBE i Europa/Asien og CBE i USA/Canada…

11 Outcome-based education 1.Eksplicitte læringsmål  Designes ned fra ‘exit outcomes’ til kursusmål  Udtrykker hvad den studerende KAN  Taksonomiserede (fx efter SOLO taksonomien, se næste)  Kommunikeres tydeligt til alle undervisere og studerende 2.Læringsmålene bestemmer entydigt valg af  Prøveform og prøveindhold  Undervisningsform og undervisningsindhold  = aligment

12 Eksplicitte læringsmål  SOLO taksonomien Enkeltstrukturel Flerstrukturel Relationel Abstrakt Nævne Definere Markere Beregne Beskrive Skitsere Forklare Analysere Anvende Diskutere Vurdere Forske

13 Virker det så, de der mål? Case Lægeuddannelserne 1.Et review fra 1999 viste ingen effekt overhovedet! 2.Kæmpesøgning 1999-2010 i de store databaser (kaldet et systematisk review) 3.2.168 hits på relevante publikationer 4.Læse, læse, læse og sortere… 5.Kun 8 (otte) studier kunne inkluderes, suk 6.Konklusion: Det ved vi ikke rigtig… ‘Aktiverende’ lærere bliver måske hæmmet af en målbeskrivelse (1 interview studie) Nogle studerende kan lide at have klare mål, bruger dem til at forberede sig til timerne og får højere selvtillid af en målbeskrivelse (6 svage studier) Kun 1/3 af de studerende bruger målene til prøveforberedelse og dem, der gør, scorer middelmådigt til eksamen (1 stærkt studie)

14 Referencen til ovenstående: Morcke, Dornan, Eika. Outcome (competency) based education: an exploration of its origins, theoretical basis, and empirical evidence. Advances in Health Sciences Education (2013) 18:851-863. Konklusion: Svag evidensbase bag læringsmål og OBE Læringsmål kan bruges til at definere nødvendig viden og færdigheder, samt blueprinte prøver heri

15 Outcome-based education (2) 1.Eksplicitte læringsmål på AU  Designes ned fra ‘exit outcomes’ til kursusmål √  Udtrykker hvad den studerende KAN √  Taksonomiserede (fx efter SOLO taksonomien) √  Kommunikeres tydeligt til alle undervisere og studerende ? 2.Læringsmålene bestemmer entydigt valg af  Prøveform og prøveindhold ?  Undervisningsform og undervisningsindhold ?  = alignment?

16 De store problemer i OBE/CBE  OBE udspringer af en ‘produktionsdiskurs’ med krav til hurtig, billig og standardiseret uddannelse  Hvad med humanisme, altruisme, professionalisme, dannelse, emotioner, tvetydighed, kompleksitet, nysgerrighed, innovation, livslang læring?  Hvad med excellence? Når ‘godt nok ikke er godt nok’?  HVOR ER UNDERVISERNE OG DE STUDERENDE I OBE? De er objekter for regulering, akkreditering osv… Modbølgen er derfor i gang igen, igen, igen

17 Afrunding  Hvad tager du med dig fra workshoppen?  Brug et par minutter på at notere en eller flere pointer ned, som du vil tage med til opsamlingen.


Download ppt "Studieordninger Fra en pædagogisk synsvinkel. OBE og CBE og hjælp-hjælp… logisk-rationel  Kvalifikationsbeskrivelser med viden, færdigheder og kompetencer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google