Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kirkebygninger som professionelt drevne turist-sites Organisering og finansiering – danske eksempler 09/10/2013Lisbet Christoffersen1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kirkebygninger som professionelt drevne turist-sites Organisering og finansiering – danske eksempler 09/10/2013Lisbet Christoffersen1."— Præsentationens transcript:

1 Kirkebygninger som professionelt drevne turist-sites Organisering og finansiering – danske eksempler 09/10/2013Lisbet Christoffersen1

2 Ide En halvårlig forelæsning på master-uddannelsen for turistførere og en samtale på Hólar En artikel til en kommende Ashgate-udgivelse om emnet: gældende ret! Eller er det? Og en anden artikel til en kommende amerikansk udgivelse om kirkeasyl Statens stigende fokus i kirkelukninger og finansiering af kulturarven Undren: en historiker er ansat som formidler I Roskilde domkirke? – begrebet ‘Jelling monument-området’ ? Hvad er det, der sker, rent organisatorisk? Kører menighedsrådene hele denne udvikling? Kører den uproblematisk? Påvirker den forestillingen om, hvad en kirkebygning er? 09/10/2013Lisbet Christoffersen2

3 Forestillingen om gældende ret: lov om folkekirkens kirkebygninger mv Formål: 1) at virke til, at folkekirkens kirkebygninger danner den bedst mulige ramme om menighedens gudstjenester, de kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter, 2) at sørge for, at der er tilstrækkelig plads til begravelser på folkekirkens kirkegårde, og at disse fungerer som værdige og vel vedligeholdte begravelsespladser, og 3) at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde. Organisering og finansiering Kirkeministeren godkender opførelse og nedbrydning Menighedsrådet vedligeholder på grundlag af provstesyn og godkendelser fra biskop/stift Alle udgifter finansieres over den lokale kirkeskat (+ 15mio på finansloven) Kgl. Bygningsinspektør, nationalmuseet og kunstakademiet yder sagkyndig bistand 09/10/2013Lisbet Christoffersen3

4 metode Billeder I landskabet og avisartikler har bidraget til problemstillingen Empirien på nuværende stade er skabt via aktindsigt (eksisterende netværk, uformelle og formelle anmodninger pr mail) Løfte om at se skriftlige fremstillinger (som denne) 09/10/2013Lisbet Christoffersen4

5 Det allerede kendte: Vejkirker, Jens Kr. Krarup’s Klosterrute, pilgrimsvandringer, pilgrimspræster og pilgrimsruter: Personlige/private ideer og initiativer, der ved hjælp af enkeltpersoners stædighed har plantet sig selv I eksisterende governance-systemer til at udvikle noget bottom-up og tværgående. Ingen egentlig påvirkning på governance-systemerne som sådan 09/10/2013Lisbet Christoffersen5

6 Et af de nyeste eksempler på det kendte 09/10/2013Lisbet Christoffersen6

7 Vor Frue Kirke, København (den danske kulturarvs-liste) organisering Sognemedhjælper (der er cand.mag.) – formelt MR + frivillig-gruppe. Rundvisninger v. kirketjenere Samarbejde m Wonderful Cph finansiering Kirke- og menighedsrådskassen: kirkeskattefinansieret. Butik eget regnskab 09/10/2013Lisbet Christoffersen7

8 Hover kirke – også national kulturarv Hjemmesiden viser, at der sker en udvikling Sammenlignet besøg I 1980erne med besøg sidste sommer Mail til menighedsrådsformand og sognepræst Foreløbig ikke svar – ikke rykket 09/10/2013Lisbet Christoffersen8

9 Ribe domkirke og museum (mail til domprovst, videresendt til kirkeværge) organisering 170.000 gæster årligt. Menighedsrådet. -Underudvalg vedr sortiment I kiosken Nyt museum 1.7.2013 på galleri - formidling. Etablering 70% fondsbetalt. Vedtægt og fondsbestyrelse (borgmester, biskop, museumsdir, mr-formand) Finansiering og regnskab Kirkeskat; Det kirkelige regnskab – ikke særskilt udskilt; Fri entre kirken – særskilt entre tårnet Museet har vederlagsfrit til huse I kirken (opsyn, reng). MR støtter med op til 50.000 pr år. Vedtægt mellem MR og museum vedr museet 09/10/2013Lisbet Christoffersen9

10 Monumentområde Jelling: Danmarkshistorie og Unesco-liste Involverede aktører – netværk? Eller? Vejle kommune (se deres hjemmeside om Monument- område Jelling): lokalplan, vejomlægninger mv Nationalmuseet Kongehuset A.P.Møller fondene Jelling kirke? Nybygget sognegård. Provstiet? Stiftet? finansiering En hel del fra A.P. Møller fondene – tilbage fra midt 1990erne. Restaureringen af kirken også kirkeskatte- og stiftsmidler samt tilskud fra folketingets presidium. 09/10/2013Lisbet Christoffersen10

11 Roskilde Domkirke organisering Roskilde domsogns menighedsråd Fond af 5. juli 2013 til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke (MR + Km hver 1, kulturstyrelsen 1, natmus 1) Fonden vil opføre og drive et formidlingscenter Samarbejds- og driftsaftale om formidling og om benyttelse af faciliteterne finansiering entre-betaling, der er indgået I et særskilt kulturarvs-regnskab. Overskud på 300.000 er anvendt som grundkapital I etableringen af fonden til formidling og dermed det kommende formidlingscenter Fortsatte entreindtægter indgår ligeledes I fonden; et beløb afsættes til domkirkens vedligeholdelse 09/10/2013Lisbet Christoffersen11

12 Løgumkloster: European (living) Heritage ansøgning 09/10/2013Lisbet Christoffersen12

13 Kulturarv og kirkelukninger - April 2013: rapport fra arbejdsgruppe om folkekirkens kirkebygninger der helt eller delvist tages ud af brug. Hovedkonklusion: Så falder de ind under kulturarvs-lovgivningen Alle bygninger før 1536 er automatisk fredet Senere bygninger kan eller skal fredes Menighedsrådet har som seneste ejer ansvaret medmindre bygningen overgår til ny ejer 09/10/2013Lisbet Christoffersen13

14 Samlet analyse ‘I respekt for og I overensstemmelse med folkekirkens grundlag og fsva aktiviteter I kirkebygningen I overensstemmelse med lov om kirkers brug’: -Sognets og præsternes ret til at afholde gudstjenester, kirkelige handlinger, møder. -Gudstjenester er offentlige -Kirkelige aktiviteter? Jelling: sognegård vs museum -Formidlingsaktiviteter vs kirkelige aktiviteter I kirken Ændres kirkens brug, juridiske identitet, folkelige identitet? 09/10/2013Lisbet Christoffersen14

15 Empiri er der nok af – men teori? 09/10/2013Lisbet Christoffersen15


Download ppt "Kirkebygninger som professionelt drevne turist-sites Organisering og finansiering – danske eksempler 09/10/2013Lisbet Christoffersen1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google