Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Institut for Psykologi, KU

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Institut for Psykologi, KU"— Præsentationens transcript:

1 Institut for Psykologi, KU
Kognitiv reserve Hvad kan beskytte mod intellektuelt forfald ved aldring og ved demenssygdomme Anders Gade Institut for Psykologi, KU Gade

2 Ian Robertson Jubilæums-årsmødet i SDN 2013
Attention, noradrenaline and cognitive reserve Gade

3 James Mortimer i Tivoli, juli 2014
Søster Bernadette, nonne og skolelærer i ordenen ’Vor Frues Skolesøstre’ Time Magazine 14. maj 2001 James Mortimer i Tivoli, juli 2014 Gade

4 137 plejehjemsbeboere (årlige undersøgelser og postmortem)
Annals of Neurology (1988) 23, 137 plejehjemsbeboere (årlige undersøgelser og postmortem) 108 demente (3/4 med plaks og tangler) 29 ikke-demente (10 af disse med tangler og mange plaks) Gade

5 Gade & Mortensen, 1980’erne (RH basisbatteri)

6 Yaakov Stern og reservebegrebet ’hjernereserve’
’kognitiv reserve’ (kompensations-reserve) Intelligens, uddannelse, aktivitetsniveau Yaakov Stern Gade

7 Store prospektive kohorter, bl.a. …
Normal aldring Store prospektive kohorter, bl.a. … Sverige: Betula (Umeå) Kungsholmen (Stockholm) Danmark: Glostrup-undersøgelserne Chicago: To store kohorter, årlige undersøgelser Aberdeen: Moray House Test som 11-årige (1932 & 1947) Seattle: Hvert 7. år siden 1956 Gade

8 Estimater fra Seattle Longitudinal Study af de gennemsnitlige individuelle ændringer over tid i seks forskellige kognitive færdigheder. Det er estimater, fordi de longitudinelle kurver er beregnet ud fra et såkaldt kryds-sekventielt design, hvor forsøgspersoner på forskellige alderstrin er undersøgt 2-5 gange. Efter Schaie et al. (2004). Gade

9 Estimater fra Betula-studiet af de gennemsnitlige individuelle ændringer over tid i semantisk og episodisk hukommelse. Justeret for de beregnede øvelseseffekter (test-retest effekter). Efter Rönnlund et al. (2005). Gade

10 Reserve i aldersnedsættelsen ?
Valenzuela, M. J. & Sachdev, P. (2006). Brain reserve and cognitive decline: a non-parametric systematic review. Psychological Medicine, 36, Perminder Sachdev 13 studier i en systematisk oversigt. - ikke egentlig meta-analyse - dertil var studierne for forskellige. Resultaterne spredte sig meget, men 10 af de 13 studier viste en signifikant uddannelseseffekt, omtrent ligeligt fordelt mellem lille, moderat og stor effektstørrelse. Uanset, hvor grænsen blev sat, var der en moderat tendens til, at de lavt uddannede tabte mere ved stigende alder. Senere studier: Lidt mere blandede resultater Gade

11 Seattle-kohorten: Dobbelt Flynn-effekt.
Kognitiv aldring hos to kohorter, født henholdsvis (738 personer undersøgt i snit tre gange) og (1242 personer undersøgt i snit godt to gange). Korrigeret for uddannelsens betydning. Gerstorf.,…., Willis, & Schaie (2011). Cohort differences in cognitive aging and terminal decline in the Seattle Longitudinal Study. Developmental Psychology, 47, Gade

12 Chicago-kohorterne: årlige undersøgelser og postmortem
Gn.snitlig alder ved død: 87. N: 467 (uden demens) Boyle et al., 2013 Gade

13 Boyle, P. A., Yu, L., Wilson, R. S., Schneider, J. A., & Bennett, D. A. (2013). Relation of neuropathology with cognitive decline among older persons without dementia. Frontiers in Aging Neuroscience, 5, 50. Uden samtidige Lewy-legemer er forekomst af Alzheimer-patologi forbundet med et fald på kun gennemsnitlig 0,2 z-score på syv år. Det synes umiddelbart at stemme overens med den meget beskedne sammenhæng mellem amyloid-byrde og kognition ved normal aldring i andre undersøgelser (meta-analyse af 34 studier; Hedden et al., 2013). Noget har beskyttet. Gade

14 Katzman et al., 1988 ”Plaks uden demens” Søster Bernadette, nonne
og skolelærer i ordenen ’Vor Frues Skolesøstre’ Katzman et al., 1988 ”Plaks uden demens” Time Magazine 14. maj 2001 Gade

15 Risikofaktorer, amyloid-hypotesen, og biomarkører
Alzheimers sygdom: Risikofaktorer, amyloid-hypotesen, og biomarkører Lancet Neurol. 2010 9, , Clifford Jack David Knopman William Jagust Ronald Petersen Gade

16 Jack et al. (2010): Hypothetical model …..
Gade

17 Jack et al. (2010): Hypothetical model …..
Pittsburg Compound B (PiB) - viser amyloid hos ca. 20% af normale ældre Gade

18 Modellen forudsiger a) mere patologi ved høj reserve
b) mindre demensforekomst .. c) højere alder ved demensdebut ved høj reserve Gade

19 - først vist af Stern et al., 1992
Mere patologi ved høj reserve - først vist af Stern et al., 1992 Yaakov Stern rCBF (133Xenon) Tre uddannelsesgrupper (høj, mellem, lav) matchet for sværhedsgrad Flow-defekt temporo-parietalt størst hos de højtuddannede Bekræftet i mange senere undersøgelser med FDG-PET Gade

20 Kognitiv reserve & demens
Psychological Medicine, 2006, 36, Perminder Sachdev 22 studier Median opfølgningstid til demens: 7 år Alder ved inklusion: typisk mellem 70 og 76 år. Incidens af demens typisk ca. 2. Beregning af odds ratio (OR) ved mål for reserve Gade

21 Gn.snitlig OR ved høj (versus lav): 0,53 (= halvering)
Uddannelse: Gn.snitlig OR ved høj (versus lav): 0,53 (= halvering) Erhvervsstatus Intelligens Mental aktivitet Ben Schmand Gade

22 Undersøgt især ved to-sprogethed i kanadiske og indiske undersøgelser:
Modellen forudsiger a) mere patologi ved høj reserve b) mindre demensforekomst .. c) højere alder ved demensdebut ved høj reserve Undersøgt især ved to-sprogethed i kanadiske og indiske undersøgelser: Tosprogethed forsinker demensudvikling 4-5 år i gennemsnit. Gade

23 Use it or loose it ! - men mere specifikt ? Gade

24 Skematisk model af demensudvikling
Hjernens forbindelser fra frontallapperne kan kompensere for Alzheimer-patologi i form af plaks og tangler, med mindre disse forbindelser svækkes afgørende af vaskulær sygdom eller – som led i lav reserve - i forvejen er svagt udviklede Gade

25 Ian Robertson Jubilæums-årsmødet i SDN 2013
Attention, noradrenaline and cognitive reserve Robertson, I. H. (2013). A noradrenergic theory of cognitive reserve: implications for Alzheimer's disease. Neurobiology of Aging, 34, Gade

26 Wilson, Boyle et al. (2013). Neurology, 81, 314-321
N: 294; postmortem; alder ved død 89 år. 37% MCI ved baseline (ingen demens) Kurverne over aldersfaldet er renset for indflydelse af alder, køn, uddannelse, plaks, tangler, infarkter, og Lewy legemer Gade

27 N: 165. Postmortem med celletælling i hjernestammekerner
Wilson, Nag et al. (2013). Neurology, 80, N: Postmortem med celletælling i hjernestammekerner DRN: Raphé LC: Locus coeruleus Gade

28 Højt Mellem Lavt Beregnet kognitivt fald i seks år før død ved lavt (10 percentil) , gennemsnitlig (50 percentil) og højt (90 percentil) niveau af celletæthed i locus coeruleus (korrigeret for alder og uddannelse) Gade

29 dias: http://gade.psy.ku.dk link på forside
Gade

30 Gade


Download ppt "Institut for Psykologi, KU"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google