Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årskursus for visitatorer 2009 Et blik i krystalkuglen på visitatorernes fremtidige arbejdsområde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årskursus for visitatorer 2009 Et blik i krystalkuglen på visitatorernes fremtidige arbejdsområde."— Præsentationens transcript:

1 Årskursus for visitatorer 2009 Et blik i krystalkuglen på visitatorernes fremtidige arbejdsområde

2 Krystalkuglen siger: Endnu flere og nye komplekse opgaver Mere behandling og akut sygepleje Snitflade §§83 og 85 o.a. Mere evidens – og viden om hvad der virker – faglig kvalitet Dokumentation på individ, lokalt og nationalt niveau Den individuelle indsats contra fordele ved ”stordrift”

3 Hvad betyder det for visitationen? Sundhedsloven vil i højere grad blive en integreret del af visitationen Sammenhæng mellem servicelovens §§ Sammenhæng og koordinering skal ikke blot være noget vi taler om – vi skal sikre at det sker Visitationen skal have roller og tage ansvar udover de individuelle visitationer Evidens, standarder og alt det andet

4 Og hva´ gør vi ved det? Udvikling af visitationsenhederne – modificerede BUM-modeller Mere fokus på bestillerrollen – hvordan kan vi skabe bedre sammenhæng og dokumentation af hvad der bestilles, hvad der reelt leveres og hvad der virker. En ensartet service sikres gennem forskellighed i tildeling af indsatser – vi skal blive bedre til at screene borgerne og målrette indsatsen

5 Modificeret BUM-model - mellem leverandørmonopol og rendyrket BUM For at tilgodese: 1.Hensynet til borgerens retssikkerhed og frie valg 2.Den nødvendige faglighed i visitationen 3.Den økonomiske styring Men stadig skelne mellem ”sagsforberedelse” og ”myndigheds-afgørelse” Megen specialviden vil være hos leverandørerne

6 Organisering af sagsbehandlingen på det sociale område – et eksempel Mål: Én indgang Sammenhæng og helhed ”Modvirke unødig eksklusion” Faglig bæredygtighed Styring af service og økonomi Bred ydelses- vifte Betjener alle borgere (sagsbe- handler alle sager) Samlet visitations-enhed Trad. Ældre- ydelser TræningSyge pleje Hjælpe- midler / boligæn dring HandicapSoc. psykiatri Misbrug Special- viden Kan medvirke i sagsforbe -redelsen ( fx 10% af sagerne) Specialistvifte (eks.): Demens Hjerneskade Multihandicappede Særlige hjælpemidler Specialistviden kan være: I kommunens eget regi (specialkonsulenter eller i tilbud) I andre kommuner eller region I Viso Koordinerende sagsbehandler/ ad-hoc-team (Kun til sager med flere ydelsesområder)

7 Er BUM en spreder eller en samler? En stabil bro mellem myndighed og leverandør

8 Sagsåbning sagens oplysning Sags- vurdering Planlægning Afgørelse Bestilling Udredning Planlægning Udførelse Levering Opfølgning Myndighed Leverandør Kvalificerer sammenhængen på tværs

9 Det svære målarbejde Formål er hensigtserklæringer og kan ikke stå alene ”hurraord” i metermåls elastik kan ikke stå alene Fokus på hvem, hvordan og hvornår vi fastsætter mål – leverandørerne skal have handlerum SSpecifikke mål MMålbare mål AAccepterede mål RRealistiske (men ambitiøse) mål TTidsbaserede

10 Hvorfor Målhierarki Hvad Overordnede indsatsområder Hvordan Handlinger: SKS, procedurer, metoder, faglige standarder (Principielt) Kun interessant for leverandøren/-erne (i praksis) Ved utilfredsstillende eller manglende målopfyldelse stiger interessen for handlinger FORDI FORDI vi ved at dokumentere handlinger:  Skaber gennemsigtighed  (og dermed) Grundlag for koordinering på tværs af fag og organisation SAMMENHÆNG OG KVALITET FOR BORGEREN  (og derved opnår) SAMMENHÆNG OG KVALITET FOR BORGEREN Hvorfor dokumentere handlinger?

11 Opfølgning og evaluering skal prioriteres ! Kvalificere beslutningen om at fortsætte som hidtil eller at gøre noget andet, f.eks. via Effektmåling af den enkelte metode Systematisk benchmarking af kommuner og leverandører Kollektiv udnyttelse af erfaringerne

12 Fuld gennemsigtighed Enhver aktør skal kunne se hvilke resultater, man selv og andre har opnået og ved hvilken indsats (benchmarking). Enhver aktør må begrunde sine beslutninger/handlinger – benchmarking får først for alvor værdi, når man ved, hvorfor nogle får bedre resultater end andre

13 Formidling, styring, dokumentation Formidling: Sikre, at de (dokumenteret) gode eksempler findes og at viden om dem formidles til relevante aktører. Styring: Fastholde fokus på resultater - undgå at forfalde til at kommandere en bestemt metode igennem. Dokumentation: Ovenstående stiller ret høje krav til ensartet dokumentation af problem, indsatser og resultater – til en central databehandling heraf og til en relevant formidling af analyserne.

14 Visionen for fremtidens visitation Visitationen skaber grundlaget for at sikre sammenhæng, koordinering og opfølgning i det enkelte borgerforløb. Visitationen er ”navlen” i styring, prioritering og kvalitetssikring på det kommunale social- og sundhedsområde. Hvor der er vilje – er der vej


Download ppt "Årskursus for visitatorer 2009 Et blik i krystalkuglen på visitatorernes fremtidige arbejdsområde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google