Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilrettelæggelse af den akutte behandling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilrettelæggelse af den akutte behandling"— Præsentationens transcript:

1 Tilrettelæggelse af den akutte behandling
Inger Søndergaard Amtssygehuset i Glostrup

2 Formål Hvorfor skal vi tilrettelægge den akutte behandling anderledes.
Hvilke mål bør vi opstille. Hvilke kompetencer skal en akut mediciner besidde. Forslag til hvordan man kan tilrettelægge den akutte behandling.

3 Hvorfor skal vi organisere akut medicin?
Borgerne ønsker kvalitet, tryghed og sikkerhed i behandlingen. Borgerne ønsker høj service, information og at vi kan opfylde deres forventninger også i forhold til loven om patienters rettigheder. Mange patienter der er akut syge har ikke en entydig eller let genkendelig tilstand. Der bliver flere ældre og kronisk syge patienter.

4 Amtssygehuset i Glostrup 2004
70% 87% 50% 92%

5 Hvorfor skal vi organisere akut medicin?
For medicinske patienter gælder at: 25-30% af lægehenviste patienter kan med erfarne læger i front tilbage visiteres til almen praksis, speciallæge praksis eller til ambulant opfølgning. 60-70% efter 1-2 døgns indlæggelse.

6 Hvorfor skal vi organisere akut medicin?
CDC tal for 2002 fra Skadestuer i USA ligger følgende statistik (100 mil.) 1% præsentere med livstruende tilstand ( nu!) 22% med hyper-akut tilstand ( 15 min) 34% med akut tilstand ( min ) 18% med semi-akut tilstand ( 1-2 timer) 25% med sub-akut tilstand ( 2 –48 timer)

7 Hvorfor skal vi organisere akut medicin?
Inddeling af Skadestue besøg i USA i fem prioriterings kategorier (100 mil.) Center for Disease Control and Prevention’s National Center for Health Statistics 2002

8 Amtssygehuset i Glostrup 2004
60% 40%

9 Amtssygehuset i Glostrup
Mindst 70 % af alle sygehusets indlæggelser er akutte. 40% af alle de akutte indlæggelser er intern medicinske patienter. 91% af alle de intern medicinske patienter indlægges akut. I den samlede medicinske blok indlægges 70 % af alle patienterne akut.

10 Amtssygehuset i Glostrup
I den kirurgiske blok indlægges ca. 50 % af patienterne akut. Traumepatienter udgør godt 10% af alle ortopædkirurgiske indlæggelser og knap 2% af alle akutte indlæggelser.

11 Amtssygehuset i Glostrup 2004
Via Modtagelsen ( Ikke pædiatri og obstetrik) 43 % Intern Medicin 8% Kardiologi 2 % Geriatri 18 % Neurologi 7% Ortopædkirurgi 18% Abdominal kirurgi 3% Gynækologi 1% andet Via Skadestuen ( uvisiteret) 6.620 24% Intern medicin 18% Kardiologi 6% Geriatri 4% Neurologi 23% Ortopædkirurgi 6% Abdominal-kirurgi 1% Gynækologi 15% Pædiatri 3 % andet

12 Hvilke mål bør vi opstille? Standarder der kan måles kontinuerligt.
Forbedre kvaliteten af behandlingen for patienter med akutte medicinske sygdomme. Flere ”rigtige” patient forløb. Nedsætte antallet af klager, patientklagenævns-sager og utilsigtede hændelser. Antallet af afsluttede forløb i akut modtage center. Reducere antallet af unødvendige indlæggelser til de stationære speciale afsnit. Reducere ventetider og længden af sengedage.

13 Hvilke mål bør vi opstille?
Øge ”flowet” til ambulant behandling, private speciallæge klinikker og almen praksis. Reducere forbruget af ydelser i de parakliniske afdelinger Kvalitetskrav til både læger og sygeplejersker. Fastsætte og følge en bestemt speciallæge/uddannelses søgende læge ratio Fastsætte antallet af tilstedeværelses vagter og tilkalde vagter.

14 Hvilke funktioner kan tilknyttes et akut modtage center?
Visitationen. ( sekundær ”gatekeeper”) Observationssenge for alle specialer AMA funktion (korttidsafsnit) Forskning Præ-og postgraduate uddannelse af læger og andet sundhedsfagligt personale. Samarbejde med almen praktiserende læger sundhedscentre og lægevagten. Indgå i samarbejdet om det præhospitale område og i katastrofe-beredskabet.

15 Hvilke kompetencer skal en akut intern mediciner besidde?
For medicinske patienter gælder det generelt at: 1% har behov for højt specialiseret behandling. 10 -20% har behov for specialiseret behandling 75-85% har behov for bred intern medicinsk behandling.

16 Hvilke kompetencer skal en akut mediciner besidde?
Stabilisere patienter ifølge A,B,C,D,E principper. Initiere akut behandling, diagnostik og udføre udvalgte terapeutiske og diagnostiske procedurer. Initiere patient forløb for alle medicinske specialer. Have basis-viden indenfor alle de medicinske ( og til dels kirurgiske) specialers akutte sygdoms præsentationer.

17 Hvilke kompetencer skal en akut intern mediciner besidde?
Kunne varetage teamleder rollen i forskellige tværfaglige teams f. eks hjertestops teamet og medicinske udrykningsteams. Kunne prioritere, uddelegere og visitere. Kunne undervise, supervisere og give feed-back. Være certificeret i forhold til internationale akut kurser. Kontinuerlig træning og testning af akutte kompetencer. ”Multi-task”.

18 ? ?

19 Hvordan kan akut medicin organiseres ?
I et akut modtage center der er fælles for alle specialer i et akut hospital. Bemandet med læger og plejepersonale der er uddannet til, har erfaring med- og interesse i at modtage akutte patienter. Nem og let adgang til parakliniske undersøgelser.

20 Hvordan kan akut medicin organiseres?
Arbejdsforhold med gode fysiske og psykiske rammer. IT-technologi til præ- and in-hospital kommunikation og dokumentation Med et fagområde i akut medicin under bl.a. intern medicin.

21 Hvornår er et akut modtage center bæredygtigt?
Patient adgang Alder Case-mix Produktivitet Størrelse af sygehus Kliniske og administrative støttefunktioner.

22 Hvor stort skal et Akut Modtage Center være?
Tilknyttes et akut hospital og have et indtag på mindst patienter om året. Svarende til et optageområde på indbyggere. Speciale tilknytning til akut hospitaler – intern medicin (IM) kardiologi, IM-lungemedicin, IM-infektionsmedicin, neurologi og evt. andre af de 9 specialer. Kirurgiske specialer – ortopædkirurgi, abdominalkirurgi, gynækologi/obstetrik. ”Pædiatri” Anæstesi og tværfaglige specialer

23 Hvor stort skal et Akut Modtage Center være?
Centeret bør fysisk opdeles i mindre områder med tværfaglige teams, der håndtere de akutte patienter afhængig af deres prioriterede tilstand. 10 pladser med overvågning. Høj prioritering 20 pladser til vurdering og behandling. Mellem prioritering. 10 pladser( stole) til lav prioritering og evt. lægevagt. Procedure rum ”Point of care” laboratorium.

24 Hvor stor skal et Akut Modtage Center være?
20 sengepladser til observation af alle akutte patienter. ? senge til kort tids indlæggelser af intern medicinske patienter. Opfølgningsklinikker. Samtale rum IT suite med telemedicinsk kommunikations udstyr og web-camera til video kommunikation med det præhospitale miljø evt. sundhedscentre.

25 Parakliniske afdelinger
Præhospital Primær sektoren 112 ? ? In-hospital Skadestuen Vagtlæge kardiologi Traume ortopædi Akut Modtage Center Neuro- kirurgi Neurologi Point of care Lab. Klinikker Kort tids senge Observation afsnit Stationære speciale sengeafsnit GYN/OBS Anæstesi Parakliniske afdelinger

26 ? ?

27 Resume Let og lige adgang til sundhedsydelser Høj kvalitet og tryghed
Effektiv ressourceudnyttelse Effektiv samlet udgiftsstyring.

28 Referencer Sygehusstruktur i Danmark: DSI rapport 2005.02
The Cost of an Emergency Department Visit and Its Relationship to Emergency department VolumeAnn: Annals of Emergency Medicine vol ; Årsberetning 2004; Amtssygehuset i Glostrup Surgeon Volume and Operative Mortality in the Unites States: The New england Journal of medicine 2003; 349:

29 ? TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


Download ppt "Tilrettelæggelse af den akutte behandling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google