Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skanderborg Kommune Temakonference - program - Velkomst v/Landsbysamvirket Helle Hagen Blæsbjerg - Opsamling på udviklingskatalogerne og rundbordssamtalerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skanderborg Kommune Temakonference - program - Velkomst v/Landsbysamvirket Helle Hagen Blæsbjerg - Opsamling på udviklingskatalogerne og rundbordssamtalerne."— Præsentationens transcript:

1

2 Skanderborg Kommune Temakonference - program - Velkomst v/Landsbysamvirket Helle Hagen Blæsbjerg - Opsamling på udviklingskatalogerne og rundbordssamtalerne v/Landsbysamvirket Helle Hagen Blæsbjerg - Sandwich el. lign - Præsentation af de tværgående temaer og motivering af disse v/Plan og Erhverv Bente Hornbæk - Det videre arbejde med de tværgående temaer og dannelse af temagrupper v/konsulent Henrik Bojsen, Cowi - Afslutning - Mulighed for start og planlægning af arbejdet i temagrupperne.

3 Skanderborg Kommune Tværgående temaer & Arbejdet i temagrupper Temakonference om landsbyernes udvikling 30-10-08, Veng Bente Hornbæk, Plan & Erhverv Henrik Bojsen, COWI

4 Skanderborg Kommune Tværgående temaer

5 Skanderborg Kommune Temaer til kommuneplan Bosætning Infrastruktur, trafiksikkerhed, stier Kollektiv trafik

6 Skanderborg Kommune Tværgående temaer Fællesfaciliteter - landsbyernes sociale rum Hvorfor: En af topscorerne i udviklingskatalogerne Nøgleord: –Forsamlingshuse, klubhuse og borgerhuse –Legepladser og grønne fællesarealer –Skoler og institutioners multifunktionelle anvendelse –Foreningsfællesskab og kommunikation –Børneaktiviteter –Synliggørelse og udvikling Indgår i: Kultur, Fritids og Idrætspolitik, Naturplejeplan, Landdistriktspolitik (?) Tovholder:Jesper.Simonsen@skanderborg.dk +Jesper.Simonsen@skanderborg.dk repr. fra Landsbysamvirket Koordineres med temaerne: Kulturmiljø og Landskab Erhverv og Turisme

7 Skanderborg Kommune Tværgående temaer Erhverv og turisme Hvorfor: Fokusområde for byrådet, udviklingspotentiale Nøgleord: –Typer af erhverv i landsbyerne –Brugen af tiloversblevne landbrugsbygninger –Adgang til nærliggende naturkvaliteter –Netværk og samarbejdsrelationer –Synliggørelse og udvikling Indgår i : Erhvervspolitik, Turismepolitik, Landdistriktspolitik (?) Tovholder/tilmelding: Minna.Rasmussen@skanderborg.dkMinna.Rasmussen@skanderborg.dk + repr. fra Landsbysamvirket Koordineres med temaerne: Kulturmiljø og Landskab Fællesfaciliteter Bosætning

8 Skanderborg Kommune Tværgående temaer Kulturmiljø og landskaber Hvorfor: Topscorer og klassiker for landsbyer Nøgleord: –Bevarelse af landbyspræg –Adgangen til naturområder –Tiloversblevne landbrugsbygninger –Turisme-potentiale –Synliggørelse og udvikling Indgår i : Temaplanlægning for kulturarv, turismepolitik, landdistriktspolitik (?) Tovholder/tilmelding: Susanne.Skaarup@skanderborg.dk + repr. fra LandsbysamvirketSusanne.Skaarup@skanderborg.dk Koordineres med temaerne: Fællesfaciliteter Erhverv og Turisme Bosætning

9 Skanderborg Kommune Tværgående temaer Boligudbud og beboersammensætning Hvorfor: fokusområde for byrådet i kommuneplanproces Nøgleord: –Bevarelse af landbyspræg –Tiloversblevne landbrugsbygninger –Trafikal tilgængelighed Indgår i : Kommuneplan 2009. Første møde uge 48 el. 49 Tovholder/tilmelding: Jacob.Mogensen@skanderborg.dk + repr. fra Landsbysamvirket Koordineres med temaerne: Fællesfaciliteter Erhverv og Turisme Bosætning

10 Skanderborg Kommune Temagrupper - hvorfor Arbejdsdeling Ideudvikling & inspiration Fundraising Synlighed og indflydelse I gør det allerede!

11 Skanderborg Kommune Temagrupper – hvornår og hvad 1.Forberedelse og research - november- december 2.Scenariearbejde - januar-marts 3.Debat i landsbyerne - april 4.Tilretning - maj 5.Politisk behandling - maj-juni

12 Skanderborg Kommune Temagrupper – forberedelse & research Forberedelse: der udsendes en invitation til første møde i temagruppen inden jul - mere om hvem-hvad-hvor. Invitationen laves af de to tovholdere Research: –Dialog med dine medborgere i landsbyen om emnet (ideer, refleksioner, ressourcer) - notér –Søg inspiration via websearch i inspirationsprojekter og undersøgelser - mail links til tovholdere

13 Skanderborg Kommune Temagrupper - scenariearbejde Proces: –Innovative møder, besigtigelser/udflugter, produktion af scenarie Produkt formidlet via tekst, fotos og kort: –Et helhedsbillede af landsbyer før og efter –Et eksempelprojekt (skitse) –Anbefaling til videre proces (projektudvikling, fundraising, Landsbysamvirkets og Skanderborg Kommunes handlinger)

14 Skanderborg Kommune Temagrupper – offentlig høring Borgermøde (evt. on site) ideoffensiv.dk Eksponering i øvrige medier

15 Skanderborg Kommune Temagrupper - tilretning Temagrupperne bearbejder output fra borgermøder/webdebat/medieomtale Styregruppen samler resultatet på web og eller papir

16 Skanderborg Kommune Temagrupper – politisk behandling Scenarierne behandles politisk Tilbagemelding til temagrupper

17 Skanderborg Kommune Tværgående temaer 1.Boligudbud og beboersammensætning 2.Kulturmiljø og landskaber 3.Erhverv og turisme 4.Fællesfaciliteter - landsbyernes sociale rum

18 Skanderborg Kommune


Download ppt "Skanderborg Kommune Temakonference - program - Velkomst v/Landsbysamvirket Helle Hagen Blæsbjerg - Opsamling på udviklingskatalogerne og rundbordssamtalerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google