Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digitale biblioteker og web 2.0

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digitale biblioteker og web 2.0"— Præsentationens transcript:

1 Digitale biblioteker og web 2.0
© Bo Gerner Nielsen & Tanja Svarre Intro til temakursus

2 Agenda Temakursus: Digitale biblioteker og web 2.0 Indhold
Pædagogisk form og undervisningsgrundlag Prøveform og mål for bedømmelse Spørgsmål

3 Temakursus: Digitale biblioteker og web 2.0
Temakurset i Digitale biblioteker og web 2.0: ligger i forlængelse af 5. semesterkurset ”Brugeradfærd og interaktive informationsrum” og 3. semesterkurset ”Digitale videnssystemer” kobler den viden, vi har om brugeres anvendelse af digitale biblioteker (brugerperspektiv) med designmæssige muligheder og karakteristika (IR-perspektiv) har som formål: at give de studerende en ramme for at kunne designe og evaluere digitale biblioteker med udgangspunkt i brugernes informationsadfærd og informationsbehov

4 Foreløbige temaer i kurset
Definition og afgrænsning af begreberne ”Digitale biblioteker” og ”web 2.0” Typer af digitale biblioteker Brugerperspektiv: Web informationsbehov og søgeadfærd Personalisering Evaluering af digitale biblioteker IR-perspektiv Organisering af dokumenter (f. eks. kategorisering ) Opmærkning af dokumenter (herunder tagging) Avancerede søgeteknikker

5 Pædagogisk form & undervisningsgrundlag
Mini-forelæsninger ved underviserne Dialogbaseret holdundervisning Vejledning Undervisningsgrundlag: Undervisningen er teoretisk, empirisk funderet, og tager udgangspunkt i eksisterende forskningslitteratur Eksempler på litteratur: Anttiroiko, A.V. and Savolainen, R. (2011). Towards Library 2.0: The Adoption of Web 2.0 Technologies in Public Libraries. LIBRI, 61(2), Pp   Bradley, P. (2007). How to use web 2.0 in your library. London: Facet. 212 sider. Maness, J. M. (2006). Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries. Webology 3 (2). Lokaliseret på WWW:

6 Prøveform & mål for bedømmelse
Prøven har form af en ”formidlende tidsskriftartikel” Den ”formidlende tidsskriftsartikel” bedømmes med intern censur Der gives karakter efter 7-trinsskalaen Mål: I den ”formidlende tidsskriftartikel” (prøveform) skal der demonstreres evne til at analysere, diskutere og perspektivere biblioteks- og informations-videnskabelige problemstillinger, herunder at kunne reflektere på en nuanceret måde over relationer mellem teori og praksis

7 Mere præcist om mål for bedømmelse
Viden og forståelse have viden om en række teoretiske og metodiske tilgange i forbindelse med en undersøgelse af digitale biblioteker med henblik på deres formidlingsmæssige formål, IR-interaktion og brugernes behov. kunne reflektere over de teoretiske og metodiske tilganges betydning og konsekvens. Færdigheder kunne redegøre for og reflektere over væsentlige problemstillinger inden for undersøgelse og vurdering af digitale biblioteker kunne analysere og formidle den teoretiske og metodiske tilgang på en sammenhængende og konsistent måde Kompetencer kunne planlægge og diskutere en evaluering af et eller flere digitale biblioteker med fokus på deres formål, brugernes behov og deres brugerinvolvering

8 Spørgsmål


Download ppt "Digitale biblioteker og web 2.0"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google