Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksistentiel og Åndelig omsorg til døende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksistentiel og Åndelig omsorg til døende."— Præsentationens transcript:

1 Eksistentiel og Åndelig omsorg til døende.
Et aktionsforskningsprojekt i samarbejde med Hospice Limfjord. Projektansvarlig- Vibeke Graven8cand mag i samfundsfag og filosofi. Filosofisk praktiker. Tidligere lektor ved University College Lillebælt nu ph.d. studerende i humanistisk palliation på Ålborg Universitet.

2 Undersøgelsens formål
At søge en praksisbaseret forståelse af åndelig og eksistentiel omsorg til døende, der kan bidrage til en dialog om udvikling af den essentielle og åndelige omsorgs betydning i den palliative indsats.

3 Centrale delspørgsmål i projektet.
Hvordan kommer den eksistentielle og åndelige omsorg til udtryk i den konkrete praksis på hospice? Hvilke værdier og dyder finder hospicepersonalet betydningsfulde i mødet med den døendes/pårørende eksistentielle og åndelig behov. Hvilket syn har hospicepersonalet selv på eksistentielle og åndelige spørgsmål relateret til døden, og hvordan bruger de dette livssyn i omsorgen.

4 Hospice Limfjord en del af projektets dataindsamlingen.
Deltagergruppe i filosofisk praksis forløb. Deltagergruppe på 6 medarbejder med erfaring og interesse for åndelig og eksistentiel omsorg. Gruppe- individuelle samtaler 5-6 arbejdsdage pr person. ( 6-8),

5 Samtalerne tager afsæt i deltagerne konkrete oplevelser og eksempler på at imødekomme døendes/pårørendes eksistentielle/åndelige behov Beskrivelsen af oplevede eksempler følges af en refleksion af, hvad det særligt eksistentielle/åndelig er i situationen, og hvad der fremtræder som betydningsfuldt og vigtigt at være og gøre i situationen, og i den åndelige og eksistentielle omsorg i mere almen betydning. Rette fokus mod sammenhængen mellem formulerede idealer om den åndelige og eksistentielle omsorg og mulighederne/begrænsningerne i den praktiske hverdag, omsorgen udspiller i.

6 Samtalernes form. Sokratisk dialoggrupe.
Deltagergruppen med afsæt i et oplevet eksempel søger mod en fælles forståelse af et spørgsmål, de er enige om er aktuelt og betydningsfuldt i hverdagens eksistentielle/åndelige møder med den døende/ pårørende Individuelle filosofiske samtaler. En dialog om noget, du er optaget af ud fra dine erfaringer med eksistentielle/åndelige møder med den døende og pårørende. Samtalens for mål er at gæsten bliver mere afklaret med sin tilgang til sin praksis og måske livet i det hele taget. Samtalens fokus er ikke at nå til bestemte løsninger af specifikke problemer.

7 Etiske overvejelser. Det er frivilligt at deltage i projektet og man har til enhver tid ret til at træde ud af projektet. Samtalerne er personlige sags orienteret samtaler, der er rettet mod en tænkning om , men ikke vurdering af egen praksis. Samtalerne bliver optaget og vil udelukkende anvendes til forskningsbrug og da i anonymiseret form med mindre andet er aftalt.


Download ppt "Eksistentiel og Åndelig omsorg til døende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google