Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens regulativer Envina-møde oktober 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens regulativer Envina-møde oktober 2014"— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens regulativer Envina-møde oktober 2014
Torben S. Bojsen Gitte Urhøj

2 Disposition Hvorfor regulativrevision? Fremtidens regulativer
Dynamiske digitale vandløbsregulativer Klik på et sted på vandløbet  Vandløbsnavn og stationering fremgår Stationeringen passer! Nemt at lave forskellige temakort med forskellige stationeringsintervaller  Digitale åkort 

3 ”Bevarende” regulativrevision
Med- og modstrøms regulativer Intet behov/ønske om ændringer Ikke vedtagne regulativer Opmålt skikkelse svarer til regulativskikkelse Forskellige regulativer fra forskellige kommuner/amter Tillægsregulativer Årsager til ”Bevarende” regulativrevision DVFI opfyldt Restaureringer/reguleringer og vådområder ikke indarbejdet Forskellige kotesystemer Vandløb samles i systemer

4 ”Ændrende” regulativrevision
Regulativets vandføringsevne ikke overholdt Opmålt skikkelse højere og smallere end regulativskikkelse DVFI ikke opfyldt Ulovlig regulativtype (naturvandløb) Kontrolpraksis er forskellig fra regulativets krav Årsager til ”Ændrende” regulativrevision Grødeskæringspraksis er forskellig fra regulativets krav Ønske om ny regulativtype (Q/H, geometri, teoretisk skikkelse) Opmålt skikkelse dybere og bredere end regulativskikkelse Politisk ønske om besparelse på vedligeholdelsen

5 Fremtidens regulativ - hvad skal det?
Overholde loven. Være entydigt og gennemskueligt. Arbejde mod målopfyldelse i vandløb. Sikre vedtaget skikkelse eller vandføringsevne. Klare retningslinjer for kontrol. Klare aftaler for lodsejere og myndighed. Særlige ønsker: Evt. indeholde ”tålegrænser” for regnbetingede udløb. Let tilgængelige for borgere og kommunefolk. Digitale – gerne på WEB. Lettere revisionsproces Fortløbende opdatering ved ændring af dimensioner (reguleringsprojekter/restaureringer), ændret vedligeholdelse (målopfyldelse).

6 Fremtidens regulativ - restaureringer/reguleringer- hvordan?
Cirkulæret, 1985: Regulativerne skal indeholde revisionsbestemmelser,…, så det sikres, at det med jævne mellemrum vurderes, om ændring i forudsætningerne herunder i plangrundlaget bør medføre justering af regulativet. I fremtidens regulativer bør ”jævne mellemrum” være oftere end hvert 10 . år” Behov for løbende opdateringer med godkendte projekter (Reguleringer, restaureringer, krydsninger mv) ”dynamiske” regulativer.

7 Fremtidens regulativ – målopfyldelse - hvad indebærer det?
Smådyr Planter Fisk Vedligeholdelsen må ikke hindre målopfyldelse Behov for løbende justering af vedligeholdelse ”dynamiske” regulativer. – Periodevis justeringer af regulativvedligeholdelse

8 Fremtidens regulativ – digitalt og dynamisk -Visionen
Digitalt vandløbsregulativ (DVR) Dynamisk Ikke flere tillæg på tillæg til det enkelte regulativ, systemet kan præsentere det til enhver tid vedtagne regulativ inkl. tillæg Alle godkendte reguleringer og restaureringer præsenteres i DVR, det kræver ikke en fuld regulativrevision at ændre stationering på hele vandløbet (regulativtillæg). Ændret vedligeholdelse håndteres løbende i DVR med implementering af regulativtillæg.

9 Fremtidens regulativ – digitalt og dynamisk -Visionen
Digitalt vandløbsregulativ (DVR), nu: Gemt i en struktureret datamodel, og ikke ”blot” et dokument Baseret på skabeloner Sikrer entydighed i tekst Procesoptimering Ensartethed inden for kommunen Fuld historik, -understøtter arbejdsgange sikrer en tilgang til tidligere regulativstatus-dokument Alle data og tekstdele er koblet til stationeringer og GIS koordinater Rettet mod senere WEB løsning

10 Digitalt Vandløbsregulativ - delsystemer
Det digitale regulativ bygger på VASP og VandløbsGIS Kan overføre relevante regulativ-informationer fra VASP og lægge nyt regulativ ind i VandløbsGIS Det digitale vandløbsregulativ består af Digital regulativadministration Program til at udarbejde regulativer, se historik, sende regulativer i høring mm. Digitalt regulativ WebGIS Udpeg en vandløbsstrækning og se netop de dele af regulativet, der gælder for den givne strækning Præsenterer regulativer i nyeste vedtagne version, samt regulativer i høring

11 Digitalt Vandløbsregulativ – standard skabeloner

12 Udarbejdelse af regulativ - grundinformation og geokodning fra VASP

13 Udarbejdelse af regulativ - data fra VASP

14 Udarbejdelse af regulativ - teksttilretning

15 Regulativstatus

16 Udarbejdelse af regulativ - visning og eksport til PDF

17 Skitse - Digitalt vandløbsregulativ WebGIS

18 Opsamling - fremtidens regulativ
Nye målsætninger – nye udfordringer Indtænke nyt regulativrelevant indhold, f.eks. i relation til regnbetingede udløb/klimahåndtering Behov for oftere revision – Godkendte projekter/vedligeholdelse Effektivisering af regulativproces Entydighed og ensartethed Let tilgængelig for brugere DVR og WEB løsning DVR med WEB - letter udarbejdelsen af regulativer/tillægsregulativer og giver mulighed for at hente målrettede regulativinformationer på det vandløb eller den lokalitet, der ønskes. WEB - Målrettet søgning og mulighed for en lettere høring af nye vandløbsregulativer, hvor borgerne digitalt kan komme med indsigelser


Download ppt "Fremtidens regulativer Envina-møde oktober 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google