Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hva er god klasseledelse ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hva er god klasseledelse ?"— Præsentationens transcript:

1 Hva er god klasseledelse ?
Lene Skovbo Heckmann

2 Når dette oplæg er slut…..
Så skulle du gerne have fået flg.: En viden om hvad klasseledelse er i teorien og i praksis Ideer til forskellige konkrete klasseledelsesværktøjer LeneHeckmann.dk

3 Klasseledelse ”En god lærer skal være dygtig til sit fag, men han
skal også uddannes til at kunne lede en klasse og etablere tætte bånd til den enkelte elev.” Sådan lyder anbefalingerne i et nyt systematisk review fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU. Læreren skal besidde flg. 3 kompetencer: Relationskompetence Ledelseskompetence Didaktisk kompetence LeneHeckmann.dk

4 Klasseledelse Hvad handler klasseledelse om?
1. Det handler slet og ret om, hvordan man kan holde styr på de urolige og ukoncentrerede unger, og hvordan man kan gen- oprette disciplinen. 2. Det handler om at skabe et læringsmiljø, hvor læreren gennem organisering, synlige regler og rutiner hjælper eleverne til at få en overskuelig og tryg skolegang med plads til udfordringer, hvor den enkelte elevs læring er i fokus. LeneHeckmann.dk

5 Klasseledelse Relationskompetence Ledelseskompetence
- Klasseledelse er lærerens evne til at skabe et positivt læringsmiljø, etablere arbejdsro og motivere til øget arbejdsindsats. - Klasseledelse foregår altid gennem en samhandling med eleverne, og derfor er relationerne til eleverne væsentlig. Relationskompetence Ledelseskompetence LeneHeckmann.dk

6 Relationskompetence Ressourcesyn frem for mangelsyn!
Hensyn til elevernes forskellige forudsætninger Motivere og anerkende eleverne Give eleverne indflydelse Udvise respekt, tolerance og empati Ressourcesyn frem for mangelsyn! LeneHeckmann.dk

7 Ledelseskompetence Kontrol og varme Inddrage eleverne
Tydelige og retfærdige regler Inddrage eleverne Have styr på ”banale” ting” Feedback Kontrol og varme LeneHeckmann.dk

8 Dimensioner i klasseledelse
Kontrol Autoritær Autoritet Varme Forsømmende Eftergivende LeneHeckmann.dk

9 De 3 P´er Privat Personlig Professionel - Egne behov
- Egne/Andres behov Professionel - Andres behov LeneHeckmann.dk

10 De 3 P´er Privat Professionel Personlig - Egne behov - Andres behov
- Egne/Andres behov LeneHeckmann.dk

11 Per Fibæk Laursen 2004 ”Den autentiske lærer”
Læreren som leder Ganske vist er det personen eller det personlige, der har betydning. Men det er ikke personligheden i sig selv, men hvordan man bruger sin personlighed professionelt, der er afgørende. Personligheden kommer til udtryk i undervisningen, som en del af lærerens professionelle instrumentarium. - Autenticitet kan læres! Per Fibæk Laursen 2004 ”Den autentiske lærer” LeneHeckmann.dk

12 Den professionelle voksen
Klasseledelse Asymmetrisk forhold mellem den voksne og eleven Den professionelle voksen Eleven LeneHeckmann.dk

13 Klasseledelse og læringsmiljøet - Gør læringsmiljøet fleksibelt
Kan skabe ro og tryghed Kan skabe fællesskab Fjerner unødvendig ”støj” på linjen Tydelige regler og aftaler ( De 2 B´er) Opstart og afslutning af dagen Aktivitets-skift Kommunikation LeneHeckmann.dk

14 Bærefri zone Børn skal lære at blive selvhjulpne!
Vi skal arbejde på at give børnene handlekompetence – om at kunne gøre selv. LeneHeckmann.dk

15 Tydelige regler og aftaler
Klasseregler Synliggørelse Tydelige Nummererede og med billeder LeneHeckmann.dk

16 Opstart af dagen Dagens program Synliggørelse og tydelighed struktur
motivation Inddrage eleverne LeneHeckmann.dk

17 Afslutning af dagen Taktil rygmassage Afslapning Synge Logbog
Dagens opgave LeneHeckmann.dk

18 Aktivitesskift Aktivitetsskift sker mange gange i løbet af
en dag. Her kan man bruge forskellige værktøjer fx: Klap Musik Tegn Billleder LeneHeckmann.dk

19 Ærlig, konkret og præcis
Kommunikation Positiv feed-back Øjen-kontakt Positiv omtale Jeg-budskaber Ærlig, konkret og præcis LeneHeckmann.dk

20 Alle børn skal lære mest muligt!
Lyst til læring Krav til læring LeneHeckmann.dk


Download ppt "Hva er god klasseledelse ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google