Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DugaBase – status og fremtid

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DugaBase – status og fremtid"— Præsentationens transcript:

1 DugaBase – status og fremtid
Ulrik Schiøler Kesmodel Ulla Darling Hansen Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-obstetrisk afd. D OUH

2 Disposition Formål Status Økonomi Validitet Fremtid

3 Formål – DugaBase Kvalitetsudvikling af behandlingen med udgangspunkt i data der ikke rutinemæssigt indsamles til LPR Kunne vise væsentlige bivirkninger ved (nye) operative behandlinger

4 Status – krav Databasekomplethed ≥90% Datakomplethed ≥90%
Opfylder krav til indikator (standard)

5 Databasekomplethed

6 Databasekomplethed 2010 Offentlige Private Urininkontinens 93% 22%
Prolaps 23%

7 Databasekomplethed

8 Databasekomplethed < 50%
2010 Inkontinens: 1 offentlig afdeling, 9 private Prolaps: 3 offentlige afdelinger, 19 private

9 Datakomplethed 2008-2011 Indikator Datakomplethed 2010 2011 Ventetid
72 82 Succes, pt-vurdering (I) 68 66 Obstruktion efter OP 36 22 Prolapsgrad efter OP (P) 62 46 65 55 Fortsat beh.behov 83 85

10 Status – 2010 Indikator Opfylder standard (%) % standard opfyldt
Ventetid 29 (≥90) Succes, pt-vurdering 70 (≥70) Obstruktion efter OP 80 Prolapsgrad efter OP 84 81 (≥80) Fortsat beh.behov 15 (≤10) 7

11 Status – 2011 Indikator Opfylder standard (%) % 95% CI standard
opfyldt Ventetid 30 (28-32) (≥90) Succes, pt-vurdering 75 (67-81) (≥70) Obstruktion efter OP 81 (67-91) Prolapsgrad efter OP 88 (83-92) (77-85) (≥80) Fortsat beh.behov 10 (7-16) (≤10) 5 (3-8)

12 Status Offentlige klinikker er gode til at indberette
For mange private klinikker/afdelinger indrapporterer ikke tilstrækkeligt Datakomplethed er generelt for lav Fremgang i målopfyldelse for indikatorer

13 Ugeskr Læger 2011;173:2971

14 ”Det bliver interessant at se, hvordan Sundhedsstyrelsen vil reagere over for de afdelinger/klinikker, som efter fem år ikke kan præstere en databasekomplethed til DugaBase på over 90% ” Ugeskr Læger 2011;173:2971

15 ”I løbet af 2012 opstartes en monitorering og opfølgning af specialeplanen, hvor både offentlige og private sygehuse og klinikker vil blive bedt om at indsende statusrapporter for varetagelse af specialfunktioner.” Sundhedsstyrelsen 14/

16 Volumen Bemanding Samarbejdsrelationer Forskning Kompetenceudvikling Indberetning af data til kliniske kvalitetsdatabaser

17 ”Ud fra et samlet billede vil Sundhedsstyrelsen løbende tage stilling til fortsat varetagelse af specialfunktioner, og en utilfredsstillende indberetning til godkendte kliniske databaser vil selvfølgelig indgå i overvejelserne.”

18 Ny struktur for databaserne
Økonomi Ny struktur for databaserne RKKP Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Model 1 Model 2

19 Økonomi Model 1 Begrundelse: Meget højt patientvolumen
Stort behandlingsbehov Variation i kvalitet mellem enheder Patientforløbsmæssigt lav kompleksitet

20 Økonomi 3-årig bevilling Bevillingen i 2012 er kr

21 Økonomi Støtten forudsætter: Databasekomplethed ≥90%
Datakomplethed ≥90% Løbende afrapportering Årsrapport Godkendelse fra Sundhedsstyrelsen Publicering af resultater på afdelingsniveau

22 Valideringsprojekt Rikke Guldberg OUH

23 Materiale Tilfældigt udtræk fra DugaBase (n=200)
Operationsdato – Offentlige sygehuse: 22 af 27 mulige afd. udtrukket Journal materiale: Journaler (papir/elektronisk), medicinmoduler, anæstesiskemaer, DugaBase-skemaer

24 Procentvis overensstemmelse

25 Nyheder Nye indikatorer Nye papirskemaer / online-skemaer
Opgraderet “webbaseret rammeværktøj”

26 Nye indikatorer Indikator
Blæretømningsbesvær efter kirurgisk behandling (I), selvrapporteret Recidivoperation efter 1. gangs-operation for inkontinens (I) Recidivoperation efter 1. gangs-operation for prolaps (P) Korttidskomplikationer efter operation (I+P) Langtidskomplikationer for 1. gangs-operation for inkontinens (I) Subjektiv patientfølelse af forbedring (PGI-I) (I+P)

27 Ændring af indikatorer
Indikator baseret på Patient Global Impression of Improvement (PGI-I) skala Standard: ≥ 90% af patienterne angiver bedring Recidivoperation efter slyngeoperation for urininkontinens Recidivoperation efter operation for prolaps Standard: 2 år: ≤ 5% af patientforløbene 5 år: ≤ 10% af patientforløbene Den nuværende indikator 4 (max. 50ml residualurin efter inkontinenskirurgi) udgår

28

29

30

31

32

33

34 Papirskemaer Nyt design /layout Revideret indhold
– især Operationsskemaet Bestilles i sekretariatet og fremsendes klar til brug

35

36

37

38

39 DugaBase – maskinrummet
Topica er den såkaldte webbaserede platform som DUGAbase bruger. D.v.s. at Topica er det underliggende webbaserede rammesystem som er brugt til at designe indtastningsmodulet så data samles og gemmes på den rigtige måde.

40 DugaBase – maskinrummet
TOPICA3 er et rammeværktøj, som er udviklet af CSC Scandihealth A/S. Værktøjet anvendes til udvikling af webapplikationer målrettet indsamling af kliniske kvalitetsdata i sundhedsvæsenet

41 Opgradering Topica 4 – videreudvikling af 3’eren
Væsentlig mere fleksibelt Bedre muligheder for integration med andre systemer Bedre muligheder for datavalidering Sikre fremtidig support fra leverandøren Stordriftsfordele

42 Rapporter Inhouse Kortere fra bruger til konstruktør
Større smidighed vedr. kommunikation og økonomi Bedre indsigt i historik, problematikker database tekniske og prioriteringer

43 Rapporter ”Stamrapporter” kan importeres i regneark og ”behandles” af den enkelte bruger I nuværende DugaBase findes bl.a: Henviste / henviste sum Opererede / opererede sum

44 Rapporter Mulighed for flere Bedre tilpasning til brugerens behov
Nemmere at gennemskue Nemmere at importerer til eget regneark / databaseprogram Forslag til hvordan den enkelte afdelings data præsenteres

45 Urogynækologi er svært

46 Sekretariatet Malene Kjærgaard Larsen Aarhus Universitetshospital
Træffes dagligt mandag – fredag kl. 8-15 Mobil:

47


Download ppt "DugaBase – status og fremtid"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google