Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At arbejde som repræsentant for DASYS

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At arbejde som repræsentant for DASYS"— Præsentationens transcript:

1 At arbejde som repræsentant for DASYS
Kræftpakker At arbejde som repræsentant for DASYS Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

2 Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet
Oplæg Opgave Udvælgelse Arbejde Forslag til fremtidige repræsentationer Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

3 Opgave - tværgående ”pakkepapir”
Generelle indsatser vedr. psykosocial omsorg, pleje og symptomlindring, rehabilitering og palliation i relation til sundhedsfaglige elementer i pakkeforløb for kræft. Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

4 Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet
Opgave – er sagen klar? Arbejdsgruppens papir skal beskrive rehabiliteringsopgaven igennem patientforløbet om end den kan være forskellig fra patient til patient, forskellig fra kræftdiagnose. Der skal være opmærksomhed på problemstillinger, som ligger udenfor arbejdsgruppens kompetencer, herunder de forskellige sektorers opgaver og så vidt mulig skal der foreligge og anvendes evidens på området! Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

5 Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet
Der kom en mail fra SST… 21. Dec 2007 sendes mail til DASYS, Danske Regioner, KL, KB, Faglig selskab for kræftsygepl., Dansk Selskab for Palliativ Medicin og Dansk Selskab for Almen Medicin (deadline 7. Jan. 2008) 27. Dec 2007 – kender I nogen? Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

6 Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet
Udvælgelse – hvordan? Ansøgningsskema Udvalgte til notatet blev: Udv. spl. Onk. Birgith Pedersen, Aalborg Sygehus (palliation?) Udv. spl. Onk. Afd. Lena Ankersen, Rigshospitalet (pleje og omsorg) Kræftrehabiliteringsspl. Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet (kræftrehabilitering) Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

7 Kræftrehabilitering – i DK
Kræftplan I (2000) Skrift om kræftrehabilitering (2003) Hvidbog om rehabilitering (2004) Kræftplan II (2005) Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

8 Arbejdsgruppe - kræftrehabilitering
Konsulent Majbritt Winther, KL Projektleder Vivian Grønfeldt, Gladsaxe Kommune (sygepl.) Centerchef rc Dallund, Steffen Malik Høegh (psykolog) SST - 6 repræsentanter (afd.læge, fuldmægtig, to ass. læger, ergoterapeut, chefsygepl. ) Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

9 Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet
Fælles fodslag! Kræftrehabilitering er på dagsorden! Evidens? Guidelines, def. af senfølger… Regioner og kommuner – hvilken rehab.krav/opgaver har de? (hhv. specialiserede og generelle) Målepunkter i pakkeforløb– det kan kan og vil vi nå! Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

10 Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet
Fordeling af opgaver Steffen – evidens Vivian og Majbritt – kommunalt regi Lise – regionalt regi, behovsafdækning Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

11 Arbejdsmøder - rehabilitering
1. Møde den 11. Januar (orientering) (2. Møde den 29.1) Deadline den 1. Februar! Afsluttende møde for alle tre grupper mhp. fælles notat (21. Februar) Notat – godkendt den 21. April 2008 Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

12 Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

13 Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet
Afdækning af behov Psykiske behov Sociale behov Patient (og pårørende) Eksistentielle behov Fysiske behov Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

14 Behovsafdækning i pakkeforløb
Præhospitalsfasen Udredningsfasen Behandlingsfasen Fasen efter pakkeforløbet Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

15 SST møder og korrespondance
Interesse og lydhørhed for at forstå og inddrage synspunkter, viden og erfaringer Kompetent mødeledelse – tid, rammer, referater, imødekommenhed mm. Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

16 Udfordringer - generelt
Definering af begreber Tidsramme Værdi, formål og sammenhæng af notat med det øvrige indhold i kræftpakkerne (sundhedsfaglige indhold, tværgående notat om kommunikation og information, komorbiditet mm.) Litteratur – evidensbaseret retningslinier Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

17 Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet
Notatets fremtid? Vanskeligt for arbejdsgrupperne med kræftpakkernes sundhedsfaglige elementer at få rehabilitering, palliation, pleje og omsorg med pga. manglende evidens og tidspres (ifølge SST) – og andet? Navne på notatet! Ønske om videre arbejde - for og af hvem? Eksemplarisk udarbejdelse af notat? Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

18 Overvejelser for DASYS
Udvælgelse – hvem? Hvilken interesse er på spil i arbejdsgruppen? Hvilke andre sygepl. er også i gang i andre arb.grupper? Erfaringsudveksling på tværs af specialer! Mundtlige, pædagogiske og skriftlige formuleringsevner, IT kundskaber hos repræsentant/er Fleksibilitet iht. arbejdstider Forsknings-/evidensarbejdende sygeplejerske Effekt ? Tid og ressourcer iht. produkt Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

19 Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet


Download ppt "At arbejde som repræsentant for DASYS"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google