Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Annette Bering Klinisk sygeplejespecialist Lungemedicinsk Afdeling Y-701 Gentofte Hospital Marts 2011 Inhalationsmedicin.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Annette Bering Klinisk sygeplejespecialist Lungemedicinsk Afdeling Y-701 Gentofte Hospital Marts 2011 Inhalationsmedicin."— Præsentationens transcript:

1 Annette Bering Klinisk sygeplejespecialist Lungemedicinsk Afdeling Y-701 Gentofte Hospital Marts 2011 Inhalationsmedicin

2

3

4 Inhalationsmedicin der bruges ved vejrtrækningsbesvær
Afslappe og udvide bronchierne Lette mobiliseringen af sekret Forebygge og lindre symptomer

5 Medicinen inddeles på følgende måde:
Antikolinerge: Korttidsvirkende: 4-6 timer Langtidsvirkende: 24 timer Beta2- agonister: Korttidsvirkende: få timer Langtidsvirkende: 12 timer

6 Kombinationspræparater:
En kombination af en beta2- agonist og et antikolinergicum. Præparatet er korttidsvirkende. En kombination af steroid og langtidsvirkende beta2-agonist

7 Korttidsvirkende antikolinergikum
Atrovent: Virker afslappende på den glatte muskulatur i bronchierne (hæmning af parasympaticus) Letter sekret mobiliseringen Virkningen indtræder efter nogle minutter, virkningsvarighed 4-6 timer Dosering: X 4-6/ døgn Device: Portaneb med hudsonmaske og kammer Spray + spacer

8 Langtidsvirkende, antikolinergikum
Spiriva Virkning: som atrovent Dosering: X 1 dgl kl Device: Handy Hailer Respimat-inhalator

9 Bivirkninger for korttids- og langtidsvirkende antikolinergicum
Mundtørhed Bitter smag i munden Irritation i svælg og hals Hæshed Forsigtighed ved glaukom Forværring af bronchospasme kvalme Afførings- og vandladningsbesvær kan forekomme

10 Korttidsvirkende beta2-agonister Sympaticusstimulerende inhalationsmedicin
Bricanyl, ventoline Virkning: Virker specifikt på beta2-receptorerne som findes i den glatte muskulatur i bronchierne og skeletmuskulaturen Muskulaturen i bronchierne afslappes, derved mindskes spasmerne Letter vejrtrækningen Virkningen indtræder i løbet af få minutter og holder i 2-3 timer OBS: Virkningen kan nedsættes, hvis der samtidig gives Beta-blokker

11 Dosering Som inh.væske sammen med atrovent eller nacl ved behov x 4-6/ døgn. Som inh pulver eller spray 2-5 sug ved behov Device: Portaneb med hudsonmaske og kammer til inh. væske, Turbohaler, discos, spray + spacer

12 Langtidsvirkende beta2- agonist
Langtidsvirkende beta2- agonist. Sympaticusstimmulerende inhalationsmedicin Oxis, serevent Virkning: Svarer til korttidsvirkende beta2-agonist, men af forebyggende karakter Anvendes ikke som akut medicin

13 Dosering X 2 dgl. Kl 08.00 og kl 20.00 Device:
Turbohaler, discos, spray + spacer

14 Bivirkninger for korttids- og langtidsvirkende beta2-agonister
Indre uro Rysten på hænderne Krampe i fingrene Hjertebanken Hovedpine Kvalme Nedsat kraft i musklerne, kan være forårsaget af nedsat se k+,ses specielt ved samtidig indgift af diuretica Sønnforstyrelser pga indre uro Forværring af bronchospasmer

15 Kombinationspræparat korttidsvirkende Beta2- agonist og korttidsvirkende antiklinergicum
Duovent Virkning: Afslappende på den glatte muskulatur i bronchierne Bronchospasmen aftager vejrtrækningen lettes Letter sekretmobiliseringen

16 Virkning/dosering Virkningen indtræder i løbet af nogle minutter. Holder i 4-6 timer Doseres efter behov x 4-6/ døgn

17 Bivirkninger: Som bricanyl og atrovent Device:
Portaneb med hudsonmaske, kammer til inh. Væske Spray + spacer

18 Steroid som inhalationsmedicin
Flexotide Spirocort Virkning: virker forebyggende hæmmer irritation og ødem af slimhinden i bronchierne letter vejrtrækningen Virkningen indtræder i løbet af min., holder i 12 timer Dosering: x 2 dgl. Kl og kl.20.00

19 Bivirkninger: Svamp i mund,svælg og hals Hæshed Blå mærker I nogle tilfælde hyppigere pneumoni Device: Discos, turbohaler, inh. væske

20 Kombinationspræparater med langtidsvirkende beta2-agonist og steroid
Seretide Symbicort

21 Virkning forebyggende
hæmmer inflammation og ødem af slimhinden i bronchierne virker afslappende på den glatte muskulatur i bronchierne letter vejrtrækningen Virkningen indtræder i løbet af min. og holder i 12 timer Dosering : Doseres x 2 dgl. Kl og kl Det er vigtigt at medicinen tages som ordineret , for at opnå den ønskede effekt

22 Bivirkninger: Svamp i mund, svælg og hals hæshed
Indre uro, rysten på hænder, muskelkramper Hjertebanken Hovedpine Blå mærker Forstyrrelser i saltbalancen I nogle tilfælde hyppigere tilfælde af pneumoni

23 Device: discos, turbohaler, spray + spacer

24 Spacer Aero Chamber med maske eller næb Volumatic

25 Dokumentation Den faste dgl. Inhalationsmedicin dokumenteres i epm (elektronisk patient medicinmodul), når den er givet Den behovs bestemte inhalationsmedicin dokumenteres ligeledes i EPM( elektronisk patient medicinmodul) og eller egnede skemaer.

26 Information patienten informeres om medicinens virkning og bivirkning
Patienten informeres om vigtigheden af at tage medicinen som ordineret, også selvom der ikke for patienten er nævneværdige symptomer Patienten oplæres i korrekt inhalationsteknik Patienten oplæres i korrekt brug af device

27 Rengøring Der følger retningslinier mht. rengøring og vedligeholdelse til hvert device Portaneb med adult maske og kammer er der specielle retningslinier under indlæggelse. Disse forefindes i afdelingen Bruges portaneb i hjemmet, er der skriftlig information ved apparatet

28

29 Anbefalet KOL – behandling
Guidlines Gold Guidlines – 2006 Anbefalet KOL – behandling Omhandler anbefalet behandling til henholdsvis mild KOL moderat KOL svær KOL meget svær KOL Der udleveres retningslinier

30 Mild KOL Korttidsvirkende beta2-agonist som anvendes ved behov
Influenza vaccination Rygestop

31 Moderat kol Korttidsvirkende beta2- agonist som anvendes ved behov
Langtidsvirkende antikolinergicum Langtidsvirkende beta2- agonist, evt kombineret med steroid Influencavaccination Rygestop Rehabilitering

32 Svær KOL Korttidsvirkende beta2-agonist, som anvendes ved behov
Langtidsvirkende antikolinergikum Kombinationspræparat med steroid og langtidsvirkende beta2- agonist Rehabilitering Influenza vaccination Rygestop

33 Meget svær KOL Korttidsvirkende beta2-agonist
Langtidsvirkende antikolinergikum Kombinationspræparat med langtidsvirkende beta2-agonist og steroid Rehabilitering Influenza vaccination Rygestop Evt. iltbehandling i hjemmet

34 Global Initiative for Astma (GINA)
Omhandler behandlingsvejledning for astmapatienter Der udleveres behandlingsmatiale. Kan variere for de forskellige lungemedicinske afdelinger.

35 Trin 1 Korttidsvirkende beta2 agonist

36 Trin 2 Korttidsvirkende beta2-agonist Inhalationssteroid, lav dosis
Evt.tilføj: Leukotrienrecepter-antagonist

37 Trin 3 Korttidsvirkende bronchiedilaterende behandling beta2-agonist
Langtidsvirkende beta2- agonist Lavdosis inhalationssteroid Tilføj en: Stige til medium eller højdosis inh. Steroid Lavdosis inh. Steroid+ leukotrienrecepter-antagonist Lavdosis inh. Steroid + theofyllamin depottabletter

38 Trin 4 Korttidsvirkende beta2-agonist
Medium eller højdosis steroid og langtidsvirkende beta2-agonist Tilføj en eller flere: Leukotrienrecepter-antagonist Theofyllamin depottabletter

39 Trin 5 Korttidsvirkende beta2- agonist
Medium eller højdosis inh. Steroid og langtidsvirkende beta2-agonist Dertil er lagt en af nedennævnte: Theofyllamin depottabletter Leukotrienrecepter-antagonist Tilføj: steroid som tbl behandling Der kan være lindrende effekt af inh. med antikolinergicum

40 Konklusion Behandling med daxas
Overvej det ved flere eksacerbationer og betydelige bivirkninger af ICS, dvs. opstart DAXAS i stedet for steroid. Evt. Overvej det ved svær – meget svær KOL med flere eksacerbationer trods ICS + LABA + Thiotropium, Fx ptt. i vedligeholdelses beh. med prednisolon Ordiner - Sep. Inhaleret steroid? - Ct. LABA + Thiotropium Rp. Tabl. Daxas 500 μg x 1 Rp. Kontrol vægt/2 uger, udlever vægt kontrol skema til pt. Rp. Kontrol vægt, LFU, lægesamtale Y amb 1 mdr. derefter hver 3 mdr. + ved behov. Rp. Ansøg om tilskud

41 DAXAS Konklusion Ved moderat - svær KOL FEV1 stigning 5%
Eksacerbationer reduceres med 17 % Daxas + ICS -> mindre effekt på eksacerbationer (ikke signifikant effekt). + LABA el. Thiotropium -> + effekt på FEV1 og eksacebationer Bivirkninger hos 16 % især første uger Kvalme 4-5% Diarre 8-10% Vægttab 6-10% især BMI >30? Selvmordsforsøg 5 i roflumelast, ingen i placebo Søvnløshed ? Pris 17 kr/dag (Symbicort 19 kr, Spiriva kr/dag) Skal søges individuelt tilskud


Download ppt "Annette Bering Klinisk sygeplejespecialist Lungemedicinsk Afdeling Y-701 Gentofte Hospital Marts 2011 Inhalationsmedicin."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google