Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 03-09-2013 3. september 2013 Workshop: ”Tal som viden” Muligheder og begrænsninger Jeanette Hounsgaard Center for Kvalitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 03-09-2013 3. september 2013 Workshop: ”Tal som viden” Muligheder og begrænsninger Jeanette Hounsgaard Center for Kvalitet."— Præsentationens transcript:

1 1 03-09-2013 3. september 2013 Workshop: ”Tal som viden” Muligheder og begrænsninger Jeanette Hounsgaard Center for Kvalitet

2 2 03-09-2013 Systemtænkningen Ethvert system er perfekt designet til at give de resultater, som det giver. George E. P. Box Kilde: Nelson E.C., Batalden P. B., Godfrey M. M.: Quality by design 2007; ISBN 978-0-7879-7898-3

3 3 03-09-2013 På denne workshop…… …skal vi få ”tal til at tale” til os: ”Tal” som fortæller os noget om vores system ”Tal” som er enkle, tidstro og meningsfulde ”Tal” som er hyppige og tæt på patienten ”Tal” som giver os viden til at handle på ”Tal” som fortæller om vi er blevet bedre ”Tal” som også rummer sygeplejen

4 4 03-09-2013 Workshop: Tal som viden 1.Systemtænkning 2.Tal der taler 3.Konkrete eksempler 4.Sammenhæng til akkreditering

5 5 03-09-2013 1. Systemtænkning

6 6 03-09-2013 Systemtænkningen Ethvert system er perfekt designet til at give de resultater, som det giver. George E. P. Box Kilde: Nelson E.C., Batalden P. B., Godfrey M. M.: Quality by design 2007; ISBN 978-0-7879-7898-3 Et system består af processer. Skal vi ændre systemet, skal vi forstå de enkelte processer, deres rækkefølge og samspil.

7 7 03-09-2013 7 InputOutput Styring Ressourcer Proces Lovgivning Vision, Mission og værdier Politikker, Strategier og mål Planer Retningslinjer og Instruktioner Formularer (papir/elektroniske) Ansvar, bemyndigelse og beføjelser Proces Data Budget Kompetent personale Bygninger og udstyr Materialer og værktøj Energi, Vand og Gasser Hardware/software Penge Behandlet patient Service Information og Data Registreringer Patient Information og Data Proces

8 8 03-09-2013 8 Fald i eget hjem 1. Skadestue Fald på anden afd. 2. Hofteunit C5 Præoperativt 3. OP4. Opvågning 6. Udskrivelse Primær sektor Anden afd. 5. Hofteunit C5 Postoperativt 7. Røntgen Processer i et patientforløb

9 9 03-09-2013 3. Tal der taler….

10 10 03-09-2013 Hvilket sprog taler de….. Kilde: Solberg LI, Mosser G, Mcdonald S: The three faces of performance: Measurement, improvement, accountability, Jt Comm J Qual Improv 1997; 23:135-147 ForskerenBogholderen Udvikleren

11 11 03-09-2013 ForskningBogholderiForbedring FormålTilvejebringe objektive, generaliserbare fakta Etablere evidens Dokumentere resultater Bedømme og sammenligne Optimere den praktiske anvendelse af faglig viden og evidens MetodeÉn hypotese testes i nøje defineret kontekst BogholderiDynamisk/cyklisk Hypotese og kontekst ændres hele tiden VariationUønsket Elimineres/kontrolleres Uundgåelig Søges beskrevet Ønsket Tilsigtet StikprøveSå stor som muligt Ensartet Randomisering, kontroller Rub og stub Årets patienter Helst høj datakomplethed Gentagne små stikprøver over tid Både proces og resultat TidsforløbHelst prospektivt Flere år fra start til slut Bagudskuende Kontinuerligt, årsrapporter Cyklisk, repetitivt Dage, uger, måneder StatistikHypotesetestningDeskriptivSPC Hvem skal bruge data? Andre forskere Det faglige miljø Offentligheden, politikere Konkurrenterne, os selv Os selv i et lukket system

12 12 03-09-2013 Har indsatsen medført en forbedring? Bogholderen

13 13 03-09-2013 Har indsatsen medført en forbedring? Udvikleren

14 14 03-09-2013 Variationer Ideel verden Den virkelige verden Uønsket, elimineres/kontrolleresØnsket, tilsigtet

15 15 03-09-2013 InputOutput Styring Ressourcer Proces Tid Forudsætninger Variationer Vaner Holdninger Antagelser Adfærd Kultur Tilpasninger

16 16 03-09-2013 Hvem er bedst? Skytte 1Skytte 2 Hvor rammer næste skud? Hvem vil du gøre til mester?

17 17 03-09-2013 17 Liggetid i dageSygehus 1Sygehus 2Sygehus 3 Antal målinger30 Gennemsnit3,033,073,13 Minimum1,001,901,10 Maksimum4,804,304,50 Er liggetiden ens for de 3 sygehuse?

18 18 03-09-2013 18 Sygehus 1 Sygehus 2 Sygehus 3 Hvor vil du helst indlægges? Er liggetiden ens for de 3 sygehuse?

19 19 03-09-2013 3. Konkrete eksempler

20 20 03-09-2013 20 Patientforløb: Hoftenære frakturer Mål: Reducere det gennemsnitlige antal af indlæggelsesdage til under 9. Indsats: Reducere antallet af fastetimer. Kortlægge vores processer Udarbejde retningslinjer (national referenceprogram) Træne og uddanne personalet i retningslinjerne Udarbejde en baseline Overvåge processens resultat og give feedback Hvad ønsker vi at opnå?Hvad kan iværksættes? Fald i eget hjem 1. Skadestue Fald på anden afd. 2. Hofteunit C5 Præoperativt 3. OP4. Opvågning 6. Udskrivelse Primær sektor Anden afd. 5. Hofteunit C5 Postoperativt 7. Røntgen

21 21 03-09-2013 Forbedringsprojekter Baseline Analyse af data

22 22 03-09-2013 Patientforløb: Hoftenære frakturer

23 23 03-09-2013 Medicinsk afd., KS Udarbejdet 19/09/2012 af J. Hounsgaard, Center for Kvalitet

24 24 03-09-2013 Medicinsk afd., KS Udarbejdet 19/09/2012 af J. Hounsgaard, Center for Kvalitet

25 25 03-09-2013 Tilfredshed sygeplejerskerne

26 26 03-09-2013 Tilfredshed lægerne

27 27 03-09-2013 Forbedring?

28 28 03-09-2013 Anæstesi Men hvad med patientens oplevelse? StolSeng

29 29 03-09-2013

30 30 03-09-2013

31 31 03-09-2013 4. Sammenhæng til akkreditering

32 32 03-09-2013 Input Output Styring Ressourcer At sikre koordinerede og effektive forløb Standard 3.12.3: Forløb Indikator 6: Kvantitative data, som analyseres og vurderes med henblik på opfyldelsesgrad Formål: At sikre koordinerede og effektive forløb Indikator 4: Mål for kvaliteten af udskrivelsesplanlægningen  Liggetid (LOS)  Ventetid på udredning/behandling  Genindlæggelse/Mortalitet  Patientoplevelse/livskvalitet  Utilsigtede hændelser/klager

33 33 03-09-2013 Anbefalet litteratur Artikel: Dixon-Woods M et al; 2012: Ten challenges in improving quality in healthcare; lessons from the Health Foundations’s programme evaluations and relevant literature Artikel: Dixon-Woods M et al; 2011: Explaining Michigan: Developing an Ex Post Theory of a Quality Improvement Program Artikel: Buckman J and M B; 2012: Improving on Excellence Håndbog i Kvalitetsforbedring, Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med forbedring af kræftafdelinger, Afdeling for Kvalitet, Kræftens Bekæmpelse, 2012, www.cancer.dk/kvalitetshaandbog www.cancer.dk/kvalitetshaandbog Håndbog i SPC – Statistisk Proces Kontrol, Introduktion og håndbog, SPC diagrammer og analyse med brug af EpiData, Lauritsen J, Packness Aa, 2010, www.centerforkvalitet.dkwww.centerforkvalitet.dk

34 34 03-09-2013 34 Tak fordi I lyttede med! Center for Kvalitet, Middelfart: www.centerforkvalitet.dk jeanette.hounsgaard@rsyd.dkwww.centerforkvalitet.dk


Download ppt "1 03-09-2013 3. september 2013 Workshop: ”Tal som viden” Muligheder og begrænsninger Jeanette Hounsgaard Center for Kvalitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google