Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljø OK 2005. En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens § 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljø OK 2005. En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens § 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere."— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljø OK 2005

2 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens § 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens håndtering af stress SU skal koordinere indsatsen med Sikkerhedsudvalget

3 Stress ANSPÆNDTHED HØJ LAV LYST ULYST GladStresset AfslappetNedtrykt

4 Stress er kendetegnet ved: Er svær at måle Giver forskelligt udslag fra individ til individ Svært (umuligt?) at opstille standarder og grænseværdier for Har ingen vedvarende eller standardiserede løsninger Overskrider grænserne til privatlivet Hænger snævert sammen med ledelsesretten og institutionernes drift og strategi

5 Hvad indebærer stress? Stress er ikke en sygdom, men en almindelig fysiologisk reaktion Kortvarig stress giver os evnen til at håndtere udfordringer og kriser Langvarig stress er skadelig og kan få alvorlige konsekvenser for vores helbred og arbejdsevne

6 Stress opleves individuelt Stress opstår, når vi oplever, at kravene til os overstiger vores ressourcer Vi reagerer forskelligt på stress og grænsen for, hvornår vi føler stress ligger forskelligt Det kan være svært at skelne mellem arbejdsrelateret stress og anden stress

7 De nye udfordringer for SU Overvej, hvordan I vil håndtere opgaven og skriv ned hvad I vil gøre Beskriv aktuelle temaer og problemer Iværksæt konkrete indsatser i forhold til relevante risikofaktorer Hjælp stressramte personer og støt særligt udsatte personalegrupper

8 Idéer til at identificere problemer APV’s del om psykisk arbejdsmiljø kan give en bred ”tilstandsrapport” Medarbejdertilfredshedsundersøgelser kan give svar på udvalgte spørgsmål Stressmålinger kan sætte direkte fokus på medarbejdernes stressniveau Interviews med medarbejdere kan afdække udvalgte temaer i dybden

9 Idéer til at forebygge stress En stresspolitik kan skabe fælles forståelse, dialog og opmærksomhed En handlingsplan kan sikre prioritering af indsatsområder Konkrete aktiviteter og forandringer kan formindske vigtige risikofaktorer - afhængig af arbejdspladsens og arbejdets karakter

10 Hjælp til at håndtere stress Alle må kende de generelle symptomer og signaler på stress Arbejdspladsen må have klare linjer for, hvad du gør, hvis du selv eller en kollega har symptomer på stress I kan lave fælles kurser om stresshåndtering I kan etablere faste ordninger med tilbud om stress-coaching eller psykologhjælp

11 Der er støtte fra aftaleparterne Vi vil: sætte særlig fokus på SU’s opgaver med det psykiske arbejdsmiljø og stress udvikle værktøjer som SU’erne og de statslige medarbejdere kan anvende holde arrangementer for SU- og SiU- repræsentanter om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø

12 Fysiske symptomer på stress Hjertebanken Hovedpine Træthed Søvnløshed Indre uro Svimmelhed Mavesmerter Hyppig vandladning Øget/nedsat appetit Tørhed i mund og hals Rysten og nervøse ticks Kvalme Nedsat libido og potens Hyppige infektioner

13 Psykiske symptomer på stress Irritation Vrede Koncentrationsbesvær Rastløshed Angst Dårligt humør Nedsat humoristisk sans Nervøsitet Utålmodighed Evindelige bekymringer Ulyst Følelse af udmattelse

14 Adfærdsmæssige symptomer Manglende engagement Nedsat præstationsevne Manglende beslutningsevne Øget brug af stimulanser Social tilbagetrækning

15 Tegn på stress på arbejdspladsen Manglende overholdelse af tidsfrister Kvalitetsforringelse Faldende produktion Dårlig kommunikation Samarbejdsproblemer Aggressiv adfærd Fravær og stor personaleomsætning

16 Her kan du få mere at vide Hjemmesider www.at.dk Arbejdstilsynets hjemmeside: ”Gå til kamp mod stress” Artikel om arbejdsbetinget stress (http://www.at.dk/sw6958.asp)http://www.at.dk/sw6958.asp Stress, At-meddelelse nr. 4.08.3, marts 1996 Håndbog om psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet. 3. udgave – december 2004 www.godarbejdslyst.dk Arbejdsmiljørådets portal om psykisk arbejdsmiljø www.arbejdsmiljøweb.dk Arbejdsmiljøweb er en hjemmeside om arbejdsmiljø for alle i den offentlige sektor og i finanssektoren www.perst.dk Personalestyrelsens hjemmeside www.cfu-net.dk CFU’s hjemmeside Adresser Arbejdstilsynet Landskronagade 33 2100 København Ø Tlf.: 70 12 12 88 www.at.dk Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Park Allé 105 2100 København Ø Tlf.: 39 16 52 30 www.arbejdsmiljobutikken.dk Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) Lersø Park Allé 105 2100 København Ø Tlf.: 39 16 52 00 www.ami.dk


Download ppt "Arbejdsmiljø OK 2005. En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens § 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google