Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BEHOV FOR EN NY ORGANISATION

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BEHOV FOR EN NY ORGANISATION"— Præsentationens transcript:

1 BEHOV FOR EN NY ORGANISATION
v. Adm. direktør Helene Bækmark, ÆHF, Odense Kommune

2 En solid platform giver et godt afsæt… Klar politisk retning og mandat
Fem hovedstrategier: Innovationsstrategi Økonomisk strategi Rehabiliteringsstrategi Velfærdstek.strategi Frivillighedsstrategi Fem støttestrategier: Ledelse (Fremtidens Forvaltning) Kommunikationsstrategi Digitaliseringsstrategi Nærværsstrategi Organisationsudvikling Klar politisk retning og mandat

3 Designparametre i den nye organisation
Vores nye organisation skal afspejle: At vi har fokus på borgerne (vi vil understøtte borgeren i at kunne skabe et meningsfuldt liv – egenmestring er et nøgleord) Et nyt syn på hvad god faglighed er (rehabilitering som bærende faglig metode) Smidighed og agilitet At vi tænker i nye incitamentsstrukturer

4 Vi vil skabe én fælles indgang og en fælles tilgang…
Afklaring og ikke behov for ydelser: KC afklarer og ”vender” borgere i døren, som kan henvises til gode (frivillige) tilbud uden for kommunen. Eks. forespørgsel om aktivitetstilbud (træning, bridge…) eller praktisk hjælp (rådgivning om køb af velfærdsteknologi – selvkørende støvsuger) Enkeltstående ydelser: Eks. fjerne sting efter syning af flænge, injektion af præparat en gang i kvartalet, tømning af blære.

5 … Og vi har høje forventninger til resultaterne
Blot for at nævne nogle få: Sammenhængende borgerforløb Mere tilfredse og selvhjulpne borgere Provenu på 300 mio. kr. (ex. TSH med ca. 30 mio. kr. 1. år) Kortere, bedre og billigere…

6 Det strukturelle greb - sådan ser den nye organisationen ud…

7 Krav til ledelse på vores nye vej…
Mod og risikovillighed Den man elsker, tugter man -den pligt der ligger i embedet Fra monofaglighed til tværfaglighed i teams omkring borgerforløb Insistere på effekt og eksekvering/opfølgning

8 Ledelsesmæssige greb Indstiftet to nye strategiske lederpositioner:
Sammenhængschef – sikrer afstemning og koordinering mellem afdelinger Programchef – sikrer overblik og fremdrift i ramme- og basisprojekter Implementeringsplan Provenuplan Netværksledelse Nye effektive løsninger Læring og personlig udvikling på jobbet - tværfaglighed og kreativitet

9 Vores forventninger til rehabilitering…
Mængden af ydelser Tid Ved at anvende hidtidige praksis Vores tese i forhold til anvendelse af den rehabiliterende tilgang Det vil komme til at svinge lidt – borgeren vil formentlig få brug for flere rehabiliteringsforsøg over tid

10 Foreløbige erfaringer med Træning Som Hjælp
Reduktion i leverede timer på ca. 10 % for personer over 66, svarende til ca. 30 mio. kr. For borgere over 66 år slutter 47 % af de afsluttede TSH-forløb med, at borgeren er helt selvhjulpen. Kvinder har 3 gange så stor sandsynlighed for at klare sig selv efter et TSH forløb med praktisk hjælp end mænd. Periode 1. marts 2011 – 31. marts 2012

11 Livskvalitet ved Træning Som Hjælp
Forandring per område Stikprøve på 124 borgere heraf 86 inkluderet Flere borgere uden problemer og færre borgere med (nogle) problemer Forbedring: Udføre sædvanlige aktiviteter, personlig pleje, mobilitet Om EQ-5D Formål: Måler selvvurderet sundhedsrelateret livskvalitet Egenskaber: Internationalt, standardiseret, ikke sygdomsspecifikt, pålidelighed, målesikkerhed Anvendelse: Få spørgsmål => let at anvende og ikke så tidskrævende. Forudsætninger: Kompetenceudvikling af medarbejdere (dataindsamling og dataanalyse), ressourcer (tid)

12 Kortere bedre og billigere løsninger skaber rum til mere af det nye…
Kvalitet/effekt Innovative løsninger Provenu på 300 mio. kr. til nye innovative løsninger og omfordeling Pris/ressourcer


Download ppt "BEHOV FOR EN NY ORGANISATION"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google