Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovation i AT/SO.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovation i AT/SO."— Præsentationens transcript:

1 Innovation i AT/SO

2 Innovation i bekendtgørelsen
I SO-læreplanen: …Uddannelsen skal træne elevernes kreative og innovative evner, deres kritiske sans, valgkompetencer og evne til at reflektere over eget arbejde. i AT-læreplanen: Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans

3 Hvad er innovation? ”Nytænkende forbedring af noget i verden”
(Michael Paulsen, lektor i læringsfilosofi, AAU) Ny løsning på et konkret problem Noget, som har værdi for nogen og kan tilføre den konkrete sammenhæng noget nyt Innovation i faget biologi

4 Elementer i innovation
Nytænk-ning Handling Proto-type Aftagere Nytænk-ning Handling Proto-type Aftagere Innovation i fuld skala

5 Produktkrav Der skal i AT stadig laves en synopsis.
Som svar på problemformuleringen laves en innovativ løsning, der vurderes under inddragelse af fagenes metoder Der kan laves en prototype/model af løsningsforslaget Der skal i SO fortsat arbejdes med portfolio. En løbende evaluering, refleksion og dokumentation.

6 Bedømmelseskriterier (AT)
Vurdering af eget løsningsforslag – relevans og konsekvenser Anvendelse af fag og metoder til at undersøge sagen Undersøgelse af problemet, udarbejdelse og vurdering af innovativt løsningsforslag (Behandle en problemformulering) Vurdering af fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelsen. Demonstrering af videnskabelige tankegange i behandlingen af problemet. Se vejledningen punkt 10

7 Forskellige fasemodeller
Åbne-lukke modellen (og KIE-modellen) Overblik Handle Udfordring Åbne Lukke Det innovative rum – hvor ideerne skabes Det innovative rum – hvor ideerne sorteres, bearbejdes og tilskrives værdi Det entreprenante rum - hvor ideerne føres konkret ud i livet med henblik på værdiskabelse Det kreative rum Det innovative rum Det entreprenante rum KIE-modellen Kilder: Moving Minds Irmelin Funch Jensen, m.fl.: KIE-modellen

8 Ulven kommer! - AT-projekt mellem biologi, historie og dansk
Problem: Hvad gør vi med ulven? Den bekymrede borger, bionørden, staten osv. Biologi: populationsøkologi, forvaltningsbiologi, fødekæder osv. Dansk: Formidling, storytelling, skriftlighed Histori: Kildeanalyse, historiesyn

9 Åbne-fasen Hvad ved vi? Hvad ved vi ikke? Hvad vil vi gerne vide?
Hvordan afbilledes ulven i litteraturen? Hvad ved vi? Hvad ved vi ikke? Hvad vil vi gerne vide? Historiske erfaringer Hvordan kan genetiske analyser anvende? Holdninger til ulven Hvilke økologiske krav stiller ulven? Ulven som skurken

10 Idégenerering Individuelle ideer Fællesarbejde om udvikling af ideer
Udvide ideer vha. associationer Billeder Roller Ting Tekster …?

11 Horisontal tænkning – hvorfor?

12 Horisontal tænkning – hvorfor?
Giver mere horisontal viden til rådighed, når man skal løse en opgave eller forstå noget nyt. I stedet for standard (kendte) løsninger finder man på nye løsninger. I stedet for (kun) at anvende fagets viden til at forstå noget nyt, kan man anvende AL sin viden.

13 Overblik 1. Systematiser ideerne 2. Del og stjæl
3. Udvælg den bedste idé

14 Ideen pakkes ud med faget
Ideen handler om: Den handler også om: Idé: Fag 1 Fag 2 Det skal vi finde ud af: Det skal vi finde ud af:

15 Eksempler på projekter
Vildtreservat på Lolland (BI-DA) Lav Lolland om til vildtreservat og safaripark. Pack-wolf (BI-DA) Computerspil, hvor ulven skal æde råvildt. Ulveskræmsel (BI-HI) Opsats, der kan sikre at ulvene ikke færdes steder, hvor de ikke er ønskede.

16 Evaluering Eleverne: Lærerne:
Det giver mening, når man kan se målet med aktiviteterne! Det gjorde det nemmere at anvende metoderne, og også at se på fordele og ulemper. Det gav et større ejerskab sammenlignet med andre AT-forløb. Lærerne: Der kommer andre elevtyper på banen. Eleverne rykker hurtigere end lærerne. Lærerne bliver konsulenter i stedet for alvidende undervisere.

17 Opgave B - innovationsopgaven
AT-eksamen Opgave B - innovationsopgaven Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor relationen mellem mad og mennesker spiller en central rolle Du skal udarbejde et forslag til en innovativ løsning af problemet. Løsningsforslaget skal begrundes, og dets konsekvenser skal vurderes. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

18 Bonusinfo: Nyttige links: Innovation i biologi:
Michael Paulsen, AAU: Værktøjer til de indledende faser kan bl.a. findes på: Gefion Gymnasium har samlet en masse energizere på deres hjemmeside:


Download ppt "Innovation i AT/SO."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google