Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Slutkonference for 3. runde af Forsknings-, udviklings-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Slutkonference for 3. runde af Forsknings-, udviklings-"— Præsentationens transcript:

1 Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Slutkonference for 3. runde af Forsknings-, udviklings- og netværksprojektet Aarhus Universitet den 9. december 2013 Christian Winther Bech Christian Dalsgaard Hans-Peter Degn Claus Gregersen Helle Mathiasen Mette Brinch Thomsen

2 Program 9.30-10.00 Kaffe/te og udlevering af konferencemateriale i Vandrehallen 10.00-10.15 Forsknings- og netværksprojektet: Intention, rammer og proces 10.15-10.30 Oplæg fra Undervisningsministeriet 10.30-12.00 Skoleprojekter: Oplæg og diskussion Nye vejledningsformer / virtuel vejledning Nye undervisningsorganiseringsformer Samarbejde og netværk Spørgsmål fra salen mellem hvert tema 12.00-13.00 Frokost i Stakladen 13.00-14.15: Nedslag og resultater: Den empiriske undersøgelse Facebook: Faglig brug og forstyrrelser Digitale versus analoge materialer Fagligt niveau og fagligt udbytte Spørgsmål fra salen 14.15-14.45 Kaffe/te i Vandrehallen 14.45-15.45 Panelpræsentation og –diskussion Udvidet skriftlighedsbegreb Faglige og it-relaterede kompetencer hos elever/kursister Den organisatoriske udfordring ved skole- og netværksprojekter Spørgsmål fra panel og sal 15.45-16.00 Afrunding v/ Helle Mathiasen

3 Projektets fokus og formål, 3. runde Bidrage til en kvalificering af den fortsatte didaktiske udvikling på de gymnasiale uddannelser. Fokus på nytænkning, mulige nye veje, når digitale medier og netmedieret kommunikation inddrages elev-/lærerroller og –funktioner, nye kompetencer organisering af undervisning undervisningsformer undervisningsmedier/-midler/-materialer elevaktivering afsæt i praksiserfaringer og brug af digitale medier/netfora afsæt i tidligere forskning

4 Hovedrapport 2013 It-værktøjers anvendelse og brugbarhed i undervisningen Sociale medier i undervisningen: Facebook til deling, kommunikation og samarbejde mellem elever Digitale vs. analoge materialer i undervisningen, Skriftlighed og feedback Kompetenceudvikling ­­– et lærerperspektiv Fagligt udbytte Forstyrrelser Den perfekte undervisning

5 It-anvendelser i undervisningen – afsluttede forskningsprojekter De gymnasiale uddannelser: 1995-1998: Den elektroniske skole, stx 2000 : Fjernundervisningsforsøg på Aalborg Studenterkursus 1998-2001: Personlige bærbare computere i undervisningen, stx 2002-2005: Det virtuelle gymnasium, stx 2009-2010: Elevproducerede pod-/vodcast i gymnasiet (Pilot, et fag, hhx) 2010-2011: Ikraft: Gymnasier i samarbejde med virksomheder, stx, hhx, htx (it) 2010-2011: Clickers i undervisningen, sciencefag i gymnasiet (stx) 2010-2011: Pod-/vodcast i gymnasiet (flere fag, stx) 2010-2013: Nationalt forsknings,- udviklings og netværksprojekt, UV-org, -former, -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

6 Skoleprojekter – oversigt 2010- 2014 NYT KORT kommer

7 Rapporter (http://emu3.emu.dk/modul/runde-3-status ) Projektskolerne 1. rapport, efteråret 2012 Projektskolerne 2. rapport, foråret 2013 Projektskolerne slutrapport, Efteråret 2013 Følgeforskningsrapport 1, efteråret 2012 Følgeforskningsrapport 2, foråret 2013 Antologi: Nytænkning i praksis- lærererfaringer med it i de gymnasiale uddannelser, ultimo 2013 Følgeforskningens korte rapport, Læring, undervisning og præmisser, ultimo 2013, Følgeforskningens Hovedrapport, 2012-2013, primo 2014

8 Projektaktiviteter

9 Empirisk design Selektiv repræsentation af genstandsfeltet: Medieprodukter (elev/lærer) Observationer (hold/gruppe) Interviews (elevgruppe/lærergruppe) Net-kommunikation (Facebook, elevkommunikation) Fuld repræsentation af genstandsfeltet: Spørgeskema (2. skolebesøg)

10 Overordnet didaktisk perspektiv

11 Arkitektur, fysiske rum

12 It-anvendelser i undervisningen - optikker, udfordringer, indsatsområder, forandringsprocesser UV-organisering, UV-former (Diverse mix af F2F og net-fora) Administrative rutiner Generel information/materialedistribution (Konferencesystem, ”LMS”, ”CMS” etc.) Læreprocesfacilitator Individuel dimension (Færdighedstræning, fagprogrammer, podcast, vejledning etc.) Faglig formidling (i-/e-bøger, -tavler, podcast etc.) Redskab til produktion (Kontorpakke, pod-/vodcasts, simulerings-/”eksperimenterings”- programmel etc.) Samarbejdsfacilitator (Web 2.0, ”social software” etc.) ”Kommunikativ rettethed” – ”Studiekultur” – ”Forventningsafklaring”

13 Velkommen


Download ppt "Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Slutkonference for 3. runde af Forsknings-, udviklings-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google