Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktionsmøde om bacheloropgaven 5. september 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktionsmøde om bacheloropgaven 5. september 2007."— Præsentationens transcript:

1 Introduktionsmøde om bacheloropgaven 5. september 2007

2 Dagens program: 13.00 Velkomst 13.15 Finn Tarp: Udviklingsøkonomi 13.30 Peter Norman Sørensen: Finansiering og investering 13.45 Pause 14.00 Carl-Johan Dalgaard: Makroøkonomi 14.15 Vibeke Ring: Litteratursøgning 14.45 Mich Tvede: Mikroøkonomi 15.00 Pause 15.15 Ismir Mulalic: At skrive "Den gode opgave" 16.00 Rikke von Müllen, Pædagogisk Center Samfundsvidenskab: Kurser og vejledningstilbud 16:10 Studievejledningen: Introduktion til KA

3 Kalender Tirsdag d. 10. september: Aflevering af foreløbig problemformulering –Kan downloades på BA-siden. Fredag d. 17. september: Offentliggørelse af vejledningsholdene Vigtigt: EKSAMENSTILMELDING i uge 38!!! Uge 38: 17.-21. september: Vejledningen begynder Fredag d. 23. november: AFLEVERINGSFRIST Uge 48: d. 26.-30. november: Uformelt forsvar D. 1.-11. december: Tidspunkt for mundtlig eksamen

4 Formkrav - Vær opmærksom på at overholde de officielle formkrav. En opgave afvises, hvis formkravene – herunder sidetalsbegrænsningen - ikke er overholdt. (Jf. studiehåndbogen afsnit 5.1.6) -Husk også det engelske resume, som beskrevet i Studiehåndbogen. -Opgaven skal BÅDE uploades som en fil i PDF-format på kursushjemmesiden OG afleveres i 2 eksemplarer på Studievejledningen

5 Finn Tarp: Udviklingsøkonomi

6 Peter Norman Sørensen: Investering og finansiering

7 Pause til kl. 14.00

8 Dagens program: 13.00 Velkomst 13.15 Finn Tarp: Udviklingsøkonomi 13.30 Peter Norman Sørensen: Finansiering og investering 13.45 Pause 14.00 Carl-Johan Dalgaard: Makroøkonomi 14.15 Vibeke Ring: Litteratursøgning 14.45 Mich Tvede: Mikroøkonomi 15.00 Pause 15.15 Ismir Mulalic: At skrive "Den gode opgave" 16.00 Rikke von Müllen, Pædagogisk Center Samfundsvidenskab: Kurser og vejledningstilbud 16:10 Studievejledningen: Introduktion til KA

9 Carl-Johan Dalgaard: Makroøkonomi

10 Vibeke Ring: Litteratursøgning

11 Mich Tvede: Mikroøkonomi

12 Pause til kl. 15.15

13 Dagens program: 13.00 Velkomst 13.15 Finn Tarp: Udviklingsøkonomi 13.30 Peter Norman Sørensen: Finansiering og investering 13.45 Pause 14.00 Carl-Johan Dalgaard: Makroøkonomi 14.15 Vibeke Ring: Litteratursøgning 14.45 Mich Tvede: Mikroøkonomi 15.00 Pause 15.15 Ismir Mulalic: At skrive "Den gode opgave" 16.00 Rikke von Müllen, Pædagogisk Center Samfundsvidenskab: Kurser og vejledningstilbud 16:10 Studievejledningen: Introduktion til KA

14 Ismir Mulalic: At skrive ”Den gode opgave”

15 Rikke von Müllen, Pædagogisk Center Samfundsvidenskab: Kurser og vejledningstilbud

16 Maria Klint, Studievejledningen: Introduktion til KA

17 Studievejledningen Ny på kandidatstudiet

18 Dagsorden: Optagelse på KA KA studiets opbygning Hvordan vælger jeg fag? Hvad er en øvelse og hvilke øvelser kan jeg vælge? Meritoverførsler og fag udenfor økonomi Hvad er en overbygningsopgave? Kurser, seminarer og andre tilbud af relevans Indskrivning på KA

19 KA studiets opbygning Indskrivning på 2004 studieordningen 8 fag og 2 øvelser eller 7 fag og 3 øvelser samt et speciale Dog mulighed for optil 2 frie seminarer, optil 60 ECTS meritoverførsel og overbygningsopgaver Aktivitetskrav

20 Hvordan vælger jeg fag? Frit valg bare du ikke overskrider 80 ECTS Spørg Studievejledningen eller en faglærer Kun tilmelding til eksamen (uge 36, 37 og 38 og vær opmærksom på sprog!) – dog få undtagelser!

21 Hvad er en øvelse? Lille studiegruppe på 7-15 studerende Mødepligt og forventet aktiv deltagelse Opgave på 8-12 sider + mundtligt forsvar og opponering Underviser bestemmer suverænt krav og struktur!

22 Hvilke øvelser kan jeg vælge, hvordan tilmelder jeg mig? Varierende udbud på basis af forslag – du kan selv foreslå en øvelse. Deadline i dette semester er d. 20. september. Tilmelding midt i semestret før – uge 41 Huske at bekræfte din tilmelding!!! – uge 44 Resttilmelding – uge 46 Aftalemøde – mødepligt!

23 Hvad er en overbygningsopgave? Opgave i forlængelse af et fag Find selv vejleder Indskrivning på Specialeadministrationen Under 4 ECTS – ingen censur eller karakter Aflevering tidligst 4 dage efter indskrivning 4 ECTS og op – censur og karakter - Aflevering tidligst 2 uger efter indskrivning

24 Optagelse på KA Alle med en bestået bachelor i økonomi på KU kan optages Optagelse sker via punkt.ku Kan godt tilmeldes KA selv om nogle resultater mangler Eksamensbekendtgørelsens § 18 stk. 2


Download ppt "Introduktionsmøde om bacheloropgaven 5. september 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google