Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær.“

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær.“"— Præsentationens transcript:

1 ”Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær.“
Hosekræmmeren ”Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær.“ 

2 Steen Steensen Blicher (1782-1848)
Romantikken Poetisk realisme Steen Steensen Blicher ( )

3 Hvad er romantikken? Video
Et opgør med oplysningstidens overdrevne betoning af forstand og fornuft En længsel efter organiske sammenhænge i tilværelsen En dyrkelse af følelser, fantasi og æstetik Video

4 Periodens tre underkategorier
Universalromantikken Grundtanke: enhedsbånd. Alt hænger sammen, historien ånder, guldalderen er tabt (for en stund) Nationalromantikken Grundtanke: nationens identitet. Fædrelandet, idyl og harmoni, Saxo, nordisk mytologi og historien Romantismen Grundtanke: Verden er meningsløs. Splittelse, det dæmoniske, det psykologiske og det interessante dyrkes

5 Man lukker sig om det nationale som en
Danmarks nedtur Overgang fra feudal til borgerlig stat Økonomisk krise (Englandskrigene) Københavns bombardement i 1807 Statsbankerotten i 1813 Tabet af Norge 1814 (Napoleonskrigene) Man lukker sig om det nationale som en konsekvens heraf.

6 Det nye borgerskab Handelsborgerskabet voksede i byerne og borgerne var forbrugere af kunst og litteratur Den første børnelitteratur viser sig H.C. Andersen får sig gennembryd i 1830’erne Biedermeierkulturen opstår: Stilen var præget af en vis realisme og småborgerlig idyl, særligt inden for hjemmets fire vægge. I stilen lå en tilbageholdt romantik. Familien udgjorde centrum, efterfulgt af nære venner, bekendte, nærmeste samfund osv. Den søgte harmonien, det overskuelige og det trygge, og undsagde eller undgik konflikten. (Alt dette kaldes Biedermeierkulturen.) Nøgleordene i Biedermeier er en fokusering på det private og det hjemlige. Det var på mange måder en modreaktion mod bådeoplysningstid og en radikalisering af det politiske. En Biedermeier blev karakteriseret som en filister, en småborger, der passede sig selv, lykkeligt ligeglad med verden udenfor.

7 På sporet af den tabte tid
Kirken og kongen begynder at miste deres betydning og magt Mennesket søger nye sammenhænge Længsel mod ’det tabte paradis’ eller ? I litteraturen viser denne længsel sig som drømme, anelser, fantasier og i kærligheden som en søgen efter helhed…

8 Mennesket i romantikken
Dannelsesromanen/begyndende individualisering Mennesket søger at realisere sig selv gennem en personlig dannelsesproces (hjem/ude/hjem-struktur)

9 Romantikkens verdener
Den materielle, forgængelige verden > < en usynlig, åndelig og guddommelig verden Den person som var i stand til at sanse og fatte denne dybere bagvedliggende verden var kunstneren… 

10 Romantikkens filosofi
Idealisme Tanken om at verden består af fænomenernes verden og ideernes verden (ny- platonisme). Ideernes verden = den tabte guldalder Dominerende træk: Adskillelse Organismetanken Tanken om en fælles ånd (ofte udtrykt i naturen) der binder alt sammen. Ånden slumrer i stenen, drømmer i planten, vågner i dyret og bliver sig bevidst i mennesket (Friderich von Schelling) Dominerende træk: Sammensmeltning

11 Poetisk realisme Retning som søger at skildre afstanden mellem romantikkens idealer og realiteternes verden St. St. Blicher ( ) bliver en forløber for det moderne gennembrud Præsteembede, folketaler og personligt kaos Novellen som form Blicher skildrer tragedier, kaos og det ustyrlige driftsliv i et fatalistisk lys. Menneskets skæbne (og ulykke) er bundet til seksualitet og sociale omstændigheder. Det er dér Blichers modernitet viser sig

12 Hosekræmmeren

13 Analyse Ekstra Får vi gennem novellen noget at vide om Blicher?
Karakteriser alle personerne– hvem er skurk, hvem er helt? Hvorfor? Giv en personkarakteristik af alle personerne. Er de beskrevet direkte af Blicher selv eller indirekte gennem deres ord og handlinger, eller begge dele? Begrund med eksempler fra teksten. Er personerne sammensatte eller kun gode og kun onde? Hvordan er de forskellige personer over for hinanden? Beskriv miljøet, samt tiden novellen foregår i. Hvor lang tid strækker handlingen sig over? (se bla. på novellens indledning.) Slutningen – kunne det være gået anderledes? Hvordan? Vær opmærksom på, at I skal kunne beskrive følgende: Genretræk, handling, personer, miljø, tid, symbolik Hvad er tekstens overordnede tema og konflikt? Hvem er skyld i denne konflikt? Hvad kan du sige om de verselinjer, der indleder og afslutter novellen? ”Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær.“  Ekstra Får vi gennem novellen noget at vide om Blicher? Giv eksempler fra teksten der understreger, at Blicher kaldes “hedens digter”. Novellen er en rammefortælling - hvad er det, der danner rammen? (I en rammefortælling er der flere historie inden i hinanden. En af historierne er rammen for de andre historier. Rammehistorien kan fx foregå i nutiden, hvor en person fortæller en historie, der foregår tidligere.) Hvordan passer ”Tre aks modellen” ind i novellen?

14 Tre akts modellen: Eksposition - hjemme, udrejse, problemet skabes Transformation - ude, mulighedsfelt, krise, problemet viser sig Konsekvens - Den onde eller gode lykke, problemet afsluttes (hjemme)


Download ppt "”Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær.“"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google