Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Vis Stedet”, fælleskomponenter og Open Source Thorben Hansen Kort & Matrikelstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Vis Stedet”, fælleskomponenter og Open Source Thorben Hansen Kort & Matrikelstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 ”Vis Stedet”, fælleskomponenter og Open Source Thorben Hansen Kort & Matrikelstyrelsen

2 Fælleskomponenter Fælleskomponent –En fælleskomponent er en it-løsning med en bruger- grænseflade, der kan udstilles via en portal –En fælleskomponent løser opgaver, som er fælles for en række andre komponenter Fælleskomponenter har en dobbelt målsætning: –at udviklingsomkostningerne hos myndigheder reduceres –at der for borgerne bliver større genkendelighed og sammenhæng på tværs af myndighedernes løsninger Fælleskomponenterne er et vigtigt element i at fremme udviklingen af velfungerende og sammenhængende digitale selvbetjenings-løsninger og ikke mindst sikre, at myndighedernes udvikling af løsninger er omkostningseffektiv » Den Digitale Taskforce

3 Fælleskomponenter og borger.dk

4 Fælleskomponenten ”Vis Stedet” Formål: –at give borgere og virksomheder en visuel service og lette adgangen til geografisk præsentation på tværs af myndigheder –at gøre det let at overlejre det fællesoffentlige geografiske kort- og geodatagrundlag med myndigheders egne informationer ”Vis Stedet” er et krydsplatformskompatibelt API bestående af komponenter til visning og søgning i geodata ”Vis Stedet” udvikles som et Open Source projekt med anvendelse af eksisterende Open Source projekter som byggeklodser

5 Status på ”Vis Stedet” Projektet afsluttet ultimo 2008 Ligger på ITST’s Softwarebørsen (Open Source) KMS ansvarlig for fremtidig udvikling af platform Styregruppen for SfG fungerer som følgegruppe ”Vis Stedet” API’et danner grundlag for andre geo-klienter: –”Vis Kort” applikationen fra ITST, der også tilbydes som Open Source baseret fælleskomponent –”Vis Planer” applikationen fra KL/BLST –…–…

6 Udfordring Er der brug for flere geo-klient fælleskomponenter? –Vis Stedet – Vis Kort – Vis Planer – … Hvordan sikres fortsat videreudvikling? –Er der et levende udviklingsmiljø Hvordan sikres bedst udnyttelse af udviklingsressourcer? –Kan vi fx bruge Open Source modellen Hvilken platform bruges hvornår? –Har vi en klar positionering af diverse komponenter

7 Afklaringsproces Påbegyndt efteråret 2009 Kreds af interessenter indbudt –KL, ITST, KMS, Rambøll, ATKINS, Grontmij | Carl Bro, Geodata Danmark, Geoforum To workshops og diverse afklaringsmøder afholdt Fokus på: –Geo-klient fælleskomponent(er) –Brug af Open Source forretningsmodel Nærværende præsentation er: –Statusrapport som problematikken ser ud fra KMS –Invitation til kommentering

8 Større problemstillinger Er der behov for en samarbejdskonstruktion? Hvad er genstanden for et eventuelt samarbejde? Hvordan skabes nødvendig finansiering? …

9 Mål Omkostningseffektiv udvikling af geoklienter til brug i offentlige myndighedernes løsninger Brugerdrevet vedligeholdelse og udbygning styret og finansieret af formaliseret brugersamarbejde Sikring af ressourcer til teknisk vedligeholdelse og udbygning af fælles platform Bredt samarbejde mellem brugersiden og udviklersiden

10 Samarbejdets genstand Et delt krydsplatformskompatibelt API, der kan anvendes som platform for geo-klienter – Vis Stedet –skal sikre samlet set lavest mulige udviklingsomkostninger hos offentlige myndigheder og størst mulig genkendelighed og sammenhæng på tværs af myndighedernes løsninger Udviklet som et Open Source projekt –kunde-/leverandørforholdet bliver et ”N-N”-forhold – fri konkurrence med rimelig prissætning Baseret på anerkendte Open Source projekter –OpenLayers er et centralt projekt Suppleret med relevant nationale tilpasning –fokus på integration af data fra eksterne og interne kilder Med en veldefineret og forstået positionering i forhold til geo-klient applikationer, herunder geo-klient applika- tioner etableret som fælleskomponenter –fx Vis Kort, Vis Planer, …

11 Principper Udvikles for offentlige midler generel funktionalitet i tilknytning til fælleskomponenten Vis Stedet, bør denne udbygges med den generelle funktionalitet Udvikling og drift finansieres i fællesskab af de offentlige parter, der har interesse i en funktionalitetsudbygning Funktionalitetsudbygning sker hvor det er mest hensigtsmæssigt fra en overordnet betragtning (dvs ofte i de underliggende Open Source projekter)

12 Governance – rollefordeling SfG er følgegruppe, hvor prioriteringer og ønsker til Vis Stedet fælleskomponenten drøftes med en forretnings- mæssig indgangsvinkel og finansieringen af større udviklingstiltag afklares Funktionelt forretningsudvalg i regi af OIO-udvalget for stedbestemmende referencedata er koordinerende for standarder, arkitektur og teknik samt for funktionelle prioriteringer og ønsker til den videre udvikling Funktionelt forretningsudvalg består af repræsentanter for større offentlige interessenter, evt. suppleret med udviklervirksomheder –fx KMS, ITST, KL, BLST og KEM evt. suppleret med ATKINS og Grontmij | Carl Bro

13 Kerne udvikler(e) Gatekeeper for Open Source kildekoden Består af 1-3 udviklere –fra KMS samt evt. fra netværket af udvikler-organisationer Støttefunktion til funktionelt forretningsudvalg med mandat til og ansvar for den tekniske effektuering af udvalgets vision og krav indenfor rammerne af og i respekt for open source konceptet Varetager vedligehold af kodebasen samt kvalitetssikring af eksterne kodebidrag Sikrer tilgængelighed af projektet på digitaliser.dk og softwarebørsen

14 Open Source Community Projekt Digital Forvaltning UDVIKLERE BRUGERE Interessent landskab for Vis Stedet Funktionelt forretningsudvalg Kerne udvikler(e) Servicefællesskabet for Geodata

15 Standardiserede grænsesnitmodel Vis Stedet som ”basis-motor” Vis KortKommercielt WebGIS Vis Stedet Åbne offentlige servicesKommercielle services

16 Finansiering Betaling af årligt medlemskab?? –til sikring af basisdrift og rådighedsbeløb –er det realistisk? Opgavespecifikke bidrag –aftales konkret med basis i konkrete udviklingstiltag –både forretningsudvalgets medlemmer og andre kan bidrage Det statslige koordinationsforum, det kommunale koordinations-forum samt KomBIT kan være beslutningsfora for den finansielle afklaring


Download ppt "”Vis Stedet”, fælleskomponenter og Open Source Thorben Hansen Kort & Matrikelstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google