Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akademisk arbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akademisk arbejde."— Præsentationens transcript:

1 Akademisk arbejde

2 Præsentation Nanna Johanne Aude, 25 år
Bachelor i biologi 2014 – nu kandidatstuderende Underviser på Det Rullende Universitet Formidler på Naturhistorisk Museum Projektansat ved SubUniversity og Akademiet for Talenfulde Unge.

3 Program 16.15-16.30: Akademisk proces og videnskabelige problemer
: Idegenerering : Aftensmad : Ideudvikling (speeddating) : Problemformulering og den naturvidenskabelige opgaveform : Individuel skrivning / søgning

4 Målet med aftenen I skal arbejde med jeres egne ideer, alene og sammen med andre: Idegenerering, ideudvikling og problemformulering I kommer til at lave nogle forskellige øvelser som I måske også kan bruge i andre sammenhænge Slutprodukt: ½-1 hel side skitseret omkring jeres idé

5 Akademisk proces og videnskabelige problemer
Arbejdet foregår ikke lineært Processen kan ikke styres fuldstændigt Der vil opstå nye erkendelser undervejs Arbejdet foregår ofte i samspil med andre

6 Mit Bachelorprojekt

7 Mit Bachelorprojekt 3 måneders arbejde i samarbejde med et forskningscenter Vejledere til at hjælpe og rådgive Tværfagligt projekt – samarbejde med mange fagområder Videnskabsfolk og praktikere – biologi, teknologi, jura, økonomi Den oprindelige plan: At arbejde ud fra hypotesen om at tang har potentiale som fødevare. At arbejde ud fra hypotesen om at der kan være sundhedsmæssige risici relateret til at spise tang.

8 Mit Bachelorprojekt Problemformulering
Har Søsalat, Søl, Blæretang og Sukkertang et potentiale som fødevare i Danmark? Hvilke sundhedsrisici findes der i forbindelse med indtag af Søsalat, Søl, Blæretang og Sukkertang? Hvordan minimeres sundhedsrisici? Hvordan kan aktuel og fremadrettet forskning bidrage til fastsættelsen af klare retningslinjer ved indtag af tang som fødevare?

9 Min Bachelorproces 1: Læse en masse litteratur og forskningsresultater
Mine hypoteser viste sig ikke helt at holde stik 2: Snakke med ”praktikere” på området Oplever ”verden” anderledes – hvordan håndterer jeg det?

10 Konklusion Opgaven fik ikke det indhold jeg indledningsvist havde forestillet mig. Jeg var nød til at ændre min problemformulering undervejs, fordi jeg blev klogere. Resultat: Udbyttet af mit bachelorprojekt blev anderledes end forventet (men stadig godt og spændende )

11 Praktisk problem vs. videnskabeligt problem
Udspringer af omstændigheder i verden. Løsningen er en ændring af noget i verden. Videnskabeligt problem Udspringer af manglende viden eller forståelse. Løsningen er en bedre forståelse af verden.

12 Hvad kan vi bidrage med? ”Små sten til videnskabens store hus”

13 Idegenerering og ideudvikling

14 Øvelse 1: Idearket Mål: Idegenerering og udvælgelse af ”model-idéen”
Individuelt: Udfyld arket (5 min) 2 og 2: Præsenter 3 ideer for hinanden (3 min hver) Individuelt / 2 og 2: Udvælg én ide hver (3 min) evt. kombination/videreudvikling af de oprindelige ideer

15 Metode: Nonstopskrivning
Skriv i et på forhånd fastsat tidsrum Skriv hele tiden (gentag evt. en sætning eller skriv overskriften igen og igen) Undgå at være kritisk – ret ikke undervejs Bearbejd teksten efterfølgende Husk at nonstopskrivning i udgangspunktet kun er til eget brug.

16 Øvelse 2: Nonstop-skrivning
7 min: Individuel nonstopskrivning 3 min: Individuel gennemlæsning, udvælgelse af vigtige pointer, evt. videre skrivning / stikord / redigering 3 min: Refleksion 2 og 2 over, hvad de har fået ud af det Opsamling i plenum på metodens anvendelighed

17 Når vi mødes igen efter aftensmaden
Ideudvikling via speeddating Skal kunne præsentere sin ide for andre og få inputs

18 Aftensmad – vi mødes igen 17.45

19 Program 16.15-16.30: Akademisk proces og videnskabelige problemer
: Idegenerering og udvælgelse af ”idéen” : Aftensmad : Ideudvikling (speeddating) : Problemformulering og den naturvidenskabelige opgaveform : Individuel skrivning / søgning

20 Øvelse 3: ”IDE-Speeddating”
Formål: Høre hinandens ideer Stille spørgsmål Få udviklet sin egen ide via mange inputs Konceptet Person 1: Præsenterer sin ide Person 2: Lytter, stiller spørgsmål til ide / koncept / evt fagligt Efter 3 min bytter man roller Derefter taler man med en ny  Tilladt at udvikle sin ide undervejs

21 Opfølgning på speeddating
Hvad fik I ud af øvelsen? Hvad skete der med jeres ide undervejs?

22 Fra ide til problemformulering (og en opgave / et oplæg)

23 Problemformulering Summe-øvelse to og to: (3 min)
Hvad er en problemformulering? Hvad kan man bruge en problemformulering til?

24 Den gode problemformulering
Udspringer af din undren – er interessant for dig Et eller flere sammenhængende spørgsmål som skal besvares  Opgaven er en undersøgelse, ikke en lærebog Forventningsafstemning med læseren: Hvad, hvorfor og hvordan? Angiver det centrale i opgaven Følger dig gennem hele processen: Angiver retning, vælge metoder, teorier, disposition etc. Er sprogligt præcis

25 Taksonomi i problemformuleringer
Hvad – beskrivelse: Beskrivende, undersøgende, problemidentificerende, diagnosticerende, klassificerende. Hvorfor – forståelse: Forklarende, forstående, fortolkende. Hvordan – løsning (vurdering, diskussion): Problemløsende, normativ, handlingsanvisende, vurderende. Er bedst egnet til at producere viden

26 Blooms taksonomi

27 Øvelse 4: Taksonomi i din ide
Lav tre forskellige spørgsmål som kunne indgå i en problemformulering til din ide: Et indenfor hver af disse tre kategorier: Beskrivelse: Hvad …? Forståelse: Hvorfor… ? Løsning: Hvordan… ?

28 Den (natur)videnskabelige artikel / opgave
Videnskabelige artikler er generelt opbygget på denne måde (IMRAD): Introduktion: hypotese / formål Metode: Hvad og hvordan Resultater og Analyse: Hvad fandt man ud af? Diskussion: Hvad betyder resultatet? Perspektivering og perspektiv Konklusion Kan også bruges til oplæg

29 Problemformulering Fremgangsmåde Formål Teori/metode Empiri Analyse
Opgavens pentagon Problemformulering Fremgangsmåde Formål Teori/metode Empiri Analyse

30 Næste trin: Skrivning / litteratursøgning / læsning

31 Næste seminar: 28. Oktober
På seminaret: Arbejde i mindre grupper Læse hinandens beskrivelser og forberede spørgsmål Holde oplæg for hinanden (ca. 5 min hver) Give hinanden respons

32 Nu: Kvalitetstid med jeres ide
I kan fx bruge tiden på: At læse litteratur eller søge yderligere info Arbejde på problemformulering Vi mødes i Science kl I mellemtiden: Brug mig endelig


Download ppt "Akademisk arbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google