Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunale Parkeringsfonde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunale Parkeringsfonde"— Præsentationens transcript:

1 Kommunale Parkeringsfonde
Hvad går moderniseringen af de kommunale parkeringsfonde ud på? Kontorchef Ella Blousgaard Erhvervs- og Boligstyrelsen

2 Kommunale parkeringsfonde
Pligt til at tilvejebringe parkerings-arealer på egen grund Kommunerne kan vælge at dispensere mod indbetaling til en kommunal parkeringsfond Kommunen overtager grundejers pligt til anlæg af parkeringspladserne mod betaling Ydelse for modydelse - ellers afgift

3 Kommunale parkeringsfonde
Pengene i P-fonden skal anvendes til anlæg af nye p-pladser P-pladserne skal være anlagt senest 7 år efter indbetalingen

4 Kommunale parkeringsfonde
P-pladserne skal have en hen-sigtsmæssig placering Zoneinddeling: Terræn P-anlæg Blandet terræn og p-anlæg Offentlig bekendtgørelse

5 Kommunale parkeringsfonde
Bidragets stør-relse: Grundværdi pr. m2 i zonen Udgifter til terræn p-plads Udgifter til p-plads i p-anlæg Gennemsnitspris i blandede zoner Forfalder ved dispensationen

6 Kommunale parkeringsfonde
P-fondens midler skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra kommunen øvrige virksomhed Regnskab for P-fonden skal aflægges og revideres i forbindelse med kommunens øvrige regnskabs-aflæggelse

7 Kommunale parkeringsfonde
Opfylder kommunen ikke sine pligter i en zone, skal bidraget tilbagebetales med evt. forrentning Det samme gælder, hvis pligterne kun delvist er opfyldt i en zone - de resterende bidrag skal tilbagebetales forholdsmæssigt Bidragene skal derfor kunne specificeres på de enkelte bidragydere Ved opløsning af P-fonden skal formuen udbetales til bidragyderne

8 Kommunale parkeringsfonde
Der kan op-kræves afgift for benyttelsen til driften og opsyn Nedlægges en P-plads, skal der etableres en erstatnings p-plads i samme zone

9 Kommunale parkeringsfonde
Kommunerne kan indgå aftaler med private Grunden kan erhverves eller en kommunal grund indskydes og p-fondens midler anvendes

10 Kommunale parkeringsfonde
P-fondens midler kan indskydes i et selskab efter lov nr. 355 af , som kommunen deltager i Kommunalt ejede grunde kan indgå uden offentligt udbud Regnskab skal føres

11 Kommunale parkeringsfonde
Ved offentligt/privat samspil stadig afgift for benyttelsen vedr. drift og opsyn Der skal tinglyses deklaration om, at p-pladser kun må nedlægges, hvis der etableres erstatnings p-plads Kommunen har fortsat ansvaret for, at reglerne opfyldes Der må ikke ske sammenblanding med de tidligere regler, der fortsat gælder for allerede indbetalte bidrag


Download ppt "Kommunale Parkeringsfonde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google