Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TESTERROLLEN OG SPØRGSMÅLSTYPER. Testerrollen  Testeren bør Tilpasse taletempo, ordvalg og struktur til niveauet for det givne modul Tilpasse spørgsmål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TESTERROLLEN OG SPØRGSMÅLSTYPER. Testerrollen  Testeren bør Tilpasse taletempo, ordvalg og struktur til niveauet for det givne modul Tilpasse spørgsmål."— Præsentationens transcript:

1 TESTERROLLEN OG SPØRGSMÅLSTYPER

2 Testerrollen  Testeren bør Tilpasse taletempo, ordvalg og struktur til niveauet for det givne modul Tilpasse spørgsmål til emne og niveau Tage udgangspunkt i kursistens oplæg Give testtageren tid til at svare

3 Testerrollen  Testeren bør ikke Rette på testtageren Tale for meget Tage ordet ud af munden på testtageren Simplificere sit sprog unødigt Lade som om han/hun forstår

4 Testerrollen  Forberedelse til modultest:  Analytiske bedømmelseskriterier (2006)  Den Fælles Europæiske Referenceramme s. 45-48  Optagelser af mdtl. modultest på UVMs hjemmeside

5 Spørgsmålstyper  De mundtlige danskprøver er ikke vidensprøver  Spørgsmålene skal stilles med udgangspunkt i det personligt oplevede (den episodiske hukommelse)  Spørgsmålene skal ikke stilles med udgangspunkt i (parat)viden (den deklarative hukommelse), dvs. der skal ikke stilles spørgsmål, hvis formål det er at tjekke viden

6 Spørgsmålstyper  Spørgsmålenes sværhedsgrad  Kognitivt kan spørgsmål gå fra høj til lav belastning Faktuelle spørgsmål (forholdsvis lav belastning) Faktuelle spørgsmål er spørgsmål der ofte inviterer til forholdsvis korte svar

7 Spørgsmålstyper  Eksempel: Mit arbejde Hvor arbejder du? Hvad laver du? Hvornår møder du på arbejde? Hvor mange er der i dit team? Har du fri i weekenden?

8 Spørgsmålstyper  Spørgsmålenes sværhedsgrad  Kognitivt kan spørgsmål gå fra høj til lav belastning  Holdningsspørgsmål (højere kognitiv belastning)  Holdningsspørgsmål er spørgsmål, der inviterer til længere svar om noget mere abstrakt

9 Spørgsmålstyper  Eksempel: Mit arbejde  Hvad er det bedste ved dit arbejde?  Er der noget ved dit arbejde, du ikke er så glad for?  Hvordan kan det være, at du har problemer med din chef?  Hvordan tror du, at problemerne kan løses?  Hvad synes du, ville være en god ide at gøre for at undgå den slags problemer?

10 Testerrollen A1 A2 Mundtlig produktion Jeg kan anvende ukomplicerede udtryk og sætninger til at beskrive, hvor jeg bor, og de mennesker jeg kender. Jeg kan med enkle begreber beskrive f.eks. min familie, leveforhold, min uddannelsesbag- grund og mit nuværende eller seneste arbejde.

11 Testerrollen B1 B2 Mundtlig produktion Jeg kan sammensætte udtryk på en enkel måde til at beskrive erfaring og begivenheder, mine drømme, håb og ambitioner og kort begrunde og forklare synspunkter. Jeg kan give klare og detaljerede beskrivelser af emner, der vedrører mine interesseområder og gøre rede for fordele og ulemper.

12 Testerrollen A1 A2 Mundtlig interaktion Jeg kan indgå i enkel mundtlig interaktion og stille og besvare enkle spørgsmål, hvis min samtalepartner hjælper mig med at formulere det, som jeg prøver at sige. Jeg kan kommunikere i enkle og rutineprægede hverdagssituationer, der kræver en enkel og direkte udveksling af oplysninger om hverdagsemner og hverdagsaktiviteter.

13 Testerrollen B1 B2 Mundtlig interaktion Jeg kan uden forberedelse indgå i samtaler om hverdagsemner, emner, der har personlig interesse eller vedrører hverdagslivet. F.eks. familie, arbejde og aktuelle begivenheder. Jeg kan interagere så tilpas flydende og spontant, at jeg kan indgå i almindelig interaktion med modersmålstalende og gøre rede for og forsvare mine synspunkter.


Download ppt "TESTERROLLEN OG SPØRGSMÅLSTYPER. Testerrollen  Testeren bør Tilpasse taletempo, ordvalg og struktur til niveauet for det givne modul Tilpasse spørgsmål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google