Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Anæstesiologisk Afdeling Flere ledere 30-09-2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Anæstesiologisk Afdeling Flere ledere 30-09-2011."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Anæstesiologisk Afdeling Flere ledere 30-09-2011

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk TULE Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man kan få et hurtigt overblik over resultaterne, ved at se på slide 25 - 28. Der er en liste over 5 spørgsmål som medarbejdere har vurderet vigtige, og som er besvaret særligt positivt – ligesom der er en liste over 5 spørgsmål, som medarbejdere har vurderet vigtige, og som er besvaret mindst positivt. INDHOLD: Slide 5 – 14:Resultater fra spørgsmålene om trivslen på arbejdspladsen Slide 15 - 24:Resultater fra spørgsmålene om den ledelse medarbejdere modtager Slide 25 – 28:En lister med spørgsmål, der er vurderet vigtige og som er besvaret særlig positivt, og en tilsvarende liste med spørgsmål, der er vurderet vigtige og besvaret mindst postitivt Slide 29 – 33: Resultater fra spørgsmålene til afdeling/klinik/institution/stab eller lignende enhed Slide 34 + :Resultaterne fra eventuelle ekstraspørgsmål, som arbejdspladsen kan have valgt at stille Anæstesiologisk Afdeling

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk På de næste slides følger en række figurer og tabeller. På hjemmesiden www.tule.dk kan man finde en vejledning i, hvordan man læser disse figurer og tabeller. www.tule.dk Overordnet kan det dog siges, at:  figurerne viser, hvordan svarene fordeler sig på de enkelte spørgsmål,  og tabellerne viser en score for svar på både evalueringsdelen og vigtighedsdelen af spørgsmålene. Scorerne er et gennemsnit, der er omregnet, så det går fra 0-100. En lav score er udtryk for, at et spørgsmål har fået en negativ evaluering/er vurderet mindre vigtigt i forhold til trivsel eller ledelse. Omvendt er en høj score udtryk for, at spørgsmålet har fået en positiv evaluering/er vurderet vigtigt. Ud over score for arbejdsenhedens resultater, indeholder tabellerne nogle score for andre enheder, hvilket giver mulighed for sammenligning. TULE

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Baggrundsdata for denne rapport

5 www.regionmidtjylland.dk Trivselsspørgsmålene Anæstesiologisk Afdeling

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tilfredshed med trivslen alt i alt Anæstesiologisk Afdeling

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Arbejdspladsens udvikling Anæstesiologisk Afdeling

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Arbejdspladsens udvikling Anæstesiologisk Afdeling

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Samarbejde og kommunikation Anæstesiologisk Afdeling

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Samarbejde og kommunikation Anæstesiologisk Afdeling

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forventninger og udviklinger Anæstesiologisk Afdeling

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forventninger og udviklinger Anæstesiologisk Afdeling

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Krav og tilrettelæggelse Anæstesiologisk Afdeling

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Krav og tilrettelæggelse Anæstesiologisk Afdeling

15 www.regionmidtjylland.dk Medarbejdernes evaluering af ledelse Flere ledere

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse alt i alt Anæstesiologisk Afdeling

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Anæstesiologisk Afdeling

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Anæstesiologisk Afdeling

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Anæstesiologisk Afdeling

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Anæstesiologisk Afdeling

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Anæstesiologisk Afdeling

22 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Anæstesiologisk Afdeling

23 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Anæstesiologisk Afdeling

24 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Anæstesiologisk Afdeling

25 www.regionmidtjylland.dk Vigtige spørgsmål, der er evalueret særligt positivt eller evalueret mindre positivt Anæstesiologisk Afdeling

26 26 ▪ www.regionmidtjylland.dk På næste slide vises 5 spørgsmål, der er vigtige for medarbejderne, og som er evalueret særlig positivt. Disse spørgsmål er udvalgt ved at lægge evalueringsscore og vigtighedsscore sammen for hvert spørgsmål, og derefter tage de 5 spørgsmål, der klarer sig bedst. På den efterfølgende slide er der på tilsvarende vis lavet en udregning af de 5 spørgsmål, medarbejdere har evalueret vigtige, men som har en mindre positiv evalueringsscore. For at et spørgsmål kan komme på en af de to lister, er der en række krav, der sikrer, at spørgsmålet reelt adskiller sig fra de øvrige (se læsevejledningen for flere detaljer). Hvis ikke der er tilstrækkeligt forskel på spørgsmålene, laves der lister på mindre end 5 spørgsmål. TULE

27 27 ▪ www.regionmidtjylland.dk Fem udsagn der er vigtige og som er evalueret særligt positivt Anæstesiologisk Afdeling

28 28 ▪ www.regionmidtjylland.dk Fem udsagn der er vigtige og som er evalueret mindre positivt Anæstesiologisk Afdeling

29 www.regionmidtjylland.dk 8 spørgsmål om trivsel på den overordnede enhed (afdeling/klinik/institution/stab eller lignende) Anæstesiologisk Afdeling

30 30 ▪ www.regionmidtjylland.dk På de næste 2 slides præsenteres 8 spørgsmål, som er stillet i alle landets 5 regioner. Spørgsmålene skal blandt andet bruges til at lave sammenligninger mellem de forskellige regioner. Spørgsmålene er taget fra et nationalt koncept, der hedder Trivselsmeter, og har derfor andre svarkategorier end de øvrige spørgsmål. Der er ikke blevet spurgt til vigtighed af de 8 spørgsmål. Derudover er spørgsmålene stillet til en mere overordnet enhed end det afsnit/kontor, som de øvrige spørgsmål typisk er målrettet. Således var der i spørgeskemaet følgende tekst over de 8 spørgsmål: De sidste 8 spørgsmål handler mere overordnet om din arbejdsplads, og du skal derfor ikke nødvendigvis tænke på den enhed, der står på forsiden af spørgeskemaet. Du skal i stedet tænke på din overordnede afdeling/klinik/institution/stab eller lignende enhed, når du svarer på spørgsmålene. Det er også din(e) leder(e) på dette niveau, du skal tænke på, når de næste spørgsmål handler om ledelse. TULE

31 31 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivsel på den overordnede enhed Anæstesiologisk Afdeling

32 32 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivsel på den overordnede enhed Anæstesiologisk Afdeling

33 33 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivsel på den overordnede enhed Anæstesiologisk Afdeling

34 34 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivsel på den overordnede enhed Anæstesiologisk Afdeling

35 www.regionmidtjylland.dk Ekstraspørgsmål, som er stillet på denne arbejdsenhed Anæstesiologisk Afdeling

36 36 ▪ www.regionmidtjylland.dk På de(n) sidste slide(s) præsenteres de ekstraspørgsmål, som afsnittet, afdelingen og/eller driftsenheden har besluttet, skal stilles på arbejdspladsen. TULE

37 37 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ekstraspørgsmål, som er stillet på denne arbejdsenhed Anæstesiologisk Afdeling


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Anæstesiologisk Afdeling Flere ledere 30-09-2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google