Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg ved faggrupperne Faggruppeformand Mikael Rørdam: Faggrupperne skal involveres mere i arbejdet. Dialogen skal forbedres. Faggrupperne har brug for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg ved faggrupperne Faggruppeformand Mikael Rørdam: Faggrupperne skal involveres mere i arbejdet. Dialogen skal forbedres. Faggrupperne har brug for."— Præsentationens transcript:

1 Oplæg ved faggrupperne Faggruppeformand Mikael Rørdam: Faggrupperne skal involveres mere i arbejdet. Dialogen skal forbedres. Faggrupperne har brug for bedre service fra FI. Medlemsflugten skal bremses.

2 Oplæg ved faggrupperne Faggruppeformand Mikael Rørdam: Impact factor bør bruges i højere grad. Der må findes en løsning på ’Science- problemet’, så de vigtige tværvidenskabelige tidsskrifter kommer på niveau 2.

3 Oplæg ved faggrupperne Faggruppeformand, Anne Marie Mai: Monografier og antologier er de mest prestigefyldte publiceringskanaler for HUM og bør derfor honoreres mere. Danske forlag skal også kunne komme på niveau 2, idet danske og nordisk er internationale forskningssprog inden for nogle fagområder. FU og FI må generelt tage mere højde for forskellene mellem faggrupperne.

4 Konklusioner fra stormødet Modellen ændres ikke i 2009. Åbnet for en debat om fx brug af citations men tidligst i 2010. Niveaudelingen skal gå om, så de påpegede problemer undgås Der skal søges en løsning på forlagsproblematikken Tidsramme: Ny niveaudelt liste, som forskerne bakker op, skal være klar oktober 2009 til anvendelse både for 2008 og 2009. Styrke kommunikation og samarbejde mellem FU og FG Øgede ressourcer i FI til at styrke kommunikation og bistand

5 Skitse til fremgangsmåde vedr. tidsskrifter Entydig placering af samtlige tidsskrifter –Kriterium: Den faggruppe, hvor tidsskriftet har størst betydning for danske forskere. –Tilstræbes størst mulig konsensus om placeringer. –I tvivlstilfælde foreslår FU, at der lægges vægt på danske miljøers aktuelle publiceringsvolumen i tidsskriftet. Er de omtrent lige store, gives fortrin til den gruppe, der vil nominere til niveau 2. –Egentlige tværgående tidsskrifter inden for hvert hovedområde placeres ikke i en faggruppe, men niveaudeles af FU efter høring af hovedområdets faggrupper. Niveau 2 forudsætter opbakning fra alle/hovedparten af faggrupperne. Niveaudeling – nu uden overlap.

6 Faggrupper med høj grad af overlap, SUND: Faggruppe 48: Medicin (Endokrinologi, Gastrologi og Hepatologi, Geriatri, Hjerte, Kar, Luftveje, Hæmatologi, Immunologi, Infektioner, Reumatologi, Nefrologi), faggruppe. 43: Medicinsk teknologi, faggruppe 49: Kirurgiske fag, faggruppe 50: Anæstesi (Intensiv og akut), faggruppe 52: Øre-næse-hals, øjensygdomme, faggruppe 53:Gynækologi og Obstetrik, gr. 54: Dermatologi og venerologi, faggruppe 55: Pædiatri, faggruppe 61: Retsmedicin og patologisk anatomi samt faggruppe 62: Medicinske basalfag. Faggruppe 51: Neurologi, Neurokirurgi og Psykiatri kunne udvides til at dække alle fag inden for Neurovidenskab. Faggruppe 56: Farmakologi og Toksikologi og faggruppe 35: Farmaceutisk videnskab.

7 Faggrupper med høj grad af overlap Faggruppe 1: Områdestudier i relation til Europa, Amerika, Oceanien (sprog, kultur, historie mv.) og faggruppe 3: Engelsk, Romansk, Tysk og Nederlandsk (inkl. Erhvervssprog, og oversættelse). Faggruppe 17: Pædagogik og Uddannelse, Didaktik og faggruppe 19: IT og humaniora. Faggruppe 18:Antropologi, Etnologi, Etnografi, Minoritetsstudier, Kultur- og Sprogmødestudier og faggruppe 9: Kulturvidenskab/Kulturhistorie/Kulturformidling. Faggruppe 38: Datalogi og gruppe 66: Digital Kommunikation (interaktive medier og design, medialogi) og faggruppe 67: Informationssystemer (IT og organisation, IT-ledelse og IT-forretning). Faggruppe 44: Bioteknologi, Molekylær- og cellebiologi (Genetik, Biokemi, Biofysik, Bioinformatik, Cellulær fysiologi og Evulotionsbiologi) og faggruppe 34: Molekylær- og cellebiologi (Genetik, Biokemi, Biofysik, Bioinformatik, Cellulær fysiologi og Evolutionsbiologi)

8 Skitse til fremgangsmåde vedr. bøger Fagligt udvalg og repræsentanter for de faggrupper, hvor bøger spiller en væsentlig rolle (bogfagene) undersøger på et fællesmøde mulige løsninger på niveaudelingen, som tilgodeser fagenes forskellige traditioner for henholdsvis internationale og danske udgivelser.

9 Skitse til fordeling af tid 24.4. Faggrupperne (FG) modtager udkast til entydig placering af tidsskrifter 24.4.-14.5. FG gennemgår udkast til entydig placering og indmelder forslag om ændringer til FI 18.5. FG modtager forslag om ændringer fra andre faggrupper 18.5.- 4.6. FG søger at opnå indbyrdes enighed om de fremsatte forslag til ændringer (evt. på hovedområdemøde) 11.6. FU drøfter evt. større udestående med de respektive faggrupper. 19.6. Stormøde mhp. placering af tidsskrifter, hvor der er uenighed. 1.7. De entydigt fordelte lister er klar til at påbegynde niveaudeling 1.7.-15.9. FG udarbejder forslag til niveaudeling 25.9. (ca.) FU udsender udkast til indstilling i skriftlig høring 1.10. FU afgiver sin endelige indstilling til styregruppen

10 Kommunikation i hovedtræk Elektronisk udveksling af ændringsforslag vedr. entydig placering via ”Hotline” i FI, der også kan konsulteres løbende med spørgsmål og kommentarer. Inddrager FU, hvis relevant. FI’s bemanding på opgaven udvides med en-to personer. Mulighed for hovedområdemøder for at aftale placeringer. FU vil så vidt muligt være repræsenteret, hvis I ønsker det. FI vil arrangere og yde sekretariatsbistand. FU mødes (sandsynligvis 2 gange – maj og august/september) med repræsentanter for ”bogfag” vedr. niveaudeling af forlag. FU mødes med faggrupperepræsentanter, hvis der er væsentlige uløste problemer med fordelingen efter hovedområdemøder. Stormøde m.h.p. at færdiggøre entydig placering. FU sender sit udkast til indstilling vedr. niveaudeling i skriftlig høring i faggrupper inden den fremsendes til styregruppen.

11 Spørgsmål til drøftelse for hvert af de fire hovedområder 1.Skitseret fremgangsmåde OK? 2.Fordelingen af tid OK? 3.Er der faggrupper, der ønsker at lægge sig sammen (arbejde som én gruppe)? 4.Behov for fællesmøde på hovedområdet til at forhandle entydig placering? 5.Skitse til kommunikation mellem FU/FI og faggrupper OK?


Download ppt "Oplæg ved faggrupperne Faggruppeformand Mikael Rørdam: Faggrupperne skal involveres mere i arbejdet. Dialogen skal forbedres. Faggrupperne har brug for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google