Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen www.kk.dkSide Master titel: Gill Sans Regular 40pt (ALL CAPS) Gill Sans Light 40pt (ALL CAPS) Brug under titel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen www.kk.dkSide Master titel: Gill Sans Regular 40pt (ALL CAPS) Gill Sans Light 40pt (ALL CAPS) Brug under titel."— Præsentationens transcript:

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen www.kk.dkSide Master titel: Gill Sans Regular 40pt (ALL CAPS) Gill Sans Light 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans Regular 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Ligestilling i Københavns Kommune Oplæg til International konference i Kvinderaadet Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling i Danmark, Jordan og Marokko Mia Birk Hansen og Solveig Hvidtfeldt Ligestillingskonsulenter i Københavns Kommune

2 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 30pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans Light 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling nov. 20102 Københavns Kommune  500.000 indbyggere  45.000 medarbejdere  Politisk organisation opdelt i 7 forvaltninger  Stor spændvidde i faggrupper  Udfordrende demografiske udsigter 2

3 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 30pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans Light 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling nov. 20103 Ligestillingsmål og -politikker Målsætning:  Mindst 40 % af lederne skal udgøre det underrepræsenterede køn  Fædre ansat i KK skal i gennemsnit bruge 50 dages barsel og minimum 40 % af fædrene skal bruge alle 10 ugers orlov  Flere mænd i omsorgsfag Ligestillingspolitik:  Borgerrepræsentationen vedtog den seneste i 2003  Løbende handlingsplaner  Løbende ligestillingsredegørelser til københavnerne

4 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 30pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans Light 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling nov. 20104 Udfordringer i Københavns Kommune  Vi har en overvægt af kvindelige medarbejdere  Vi har meget kønsopdelte arbejdspladser  Vi undersøger om vi har lønforskelle blandt mænd og kvinder i visse faggrupper  Vi har kønsopdelte ledergrupper  Vi har mange kvinder på deltid  Fædre tager stadig for lidt barsel, selvom udviklingen går den rigtige vej

5 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 30pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans Light 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling nov. 20105 Landets første ligestillingsbarometer Københavns Kommune offentliggjorde ligestillingsbarometeret i marts 2010. Barometret kan ses på www.kk.dk/ligestillingsbarometer og giver bl.a. overblik over:  Fordelingen af mænd og kvinder inden for faggrupper og i forvaltningerne  Kønsfordelingen blandt lederne  Udvælgelsen til lederudviklingsprogram  Fædre på barsel  Andelen af mandlige ansatte i omsorgsfag  Kønsfordelingen i Borgerrepræsentationen og de 7 politiske udvalg

6 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 30pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans Light 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling nov. 20106 Hvad gør vi for at fremme ligestilling?  ’FAR forever’-kampagne  Målrettet indsats over for kritiske målgrupper  Ligestillingsvurdering  Ligelønsanalyse  Ny lønpolitik efter Lønkommissionens rapport.  Lederuddannelsesprogram  Tværgående mentorordning for ledere  ’Tjek lige lønnen’

7 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 30pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans Light 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling nov. 20107 FAR Forever  Fædre har ret til 14 ugers barsel  Kampagnesite – www.farforever.dk  Initiativer og arrangementer  Positiv profilering af Københavns Kommune som arbejdsplads

8 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 30pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans Light 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling nov. 20108 Kritisk målgruppe – mænd i omsorgsfag  Rekrutteringsstrategier målrettet mænd  Rekrutteringskonsulenter, der understøtter rekrutteringen af mænd  Stillingsopslag målrettet mænd  Netværksmøder for mandlige ansatte i omsorgsfag  Rollemodelkorps

9 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 30pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans Light 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling nov. 20109 Værktøj til ligestillingsvurdering  Værktøjet afdækker, hvilke ligestillingsmæssige konsekvenser politiske indstillinger og andre beslutninger har for københavnerne  Ligestillingsvurderinger er en del af Københavns Kommunes ’mainstreamingpolitik’  Værktøjet er elektronisk, ligger på kommunens intranet og kan bruges af alle ansatte i Københavns Kommune  Værktøjet blev testet og evalueret i en af forhandlingerne 2009  Næste fase er, at alle forvaltninger indenfor to områder skal lave ligestillingsvurderinger

10 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 30pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans Light 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling nov. 201010 Eksempler på områder der skal ligestillingsvurderes  Kultur og Fritidsudvalget ligestillingsvurderer alle ansøgninger til deres Klubhuspulje, således at politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget kan træffe beslutning også på baggrund af ligestillingsmæssige aspekter.  Økonomiforvaltningen vil ligestillingsvurdere politiske indstillinger vedr. Bynet 2018, der er en helhedsplan for optimering af byens kollektive trafiknet. F.eks. har mænd og kvinder forskellige behov og præferencer ift. kollektiv trafik.

11 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 30pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans Light 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling nov. 201011 Ligelønsanalyse  Lønforskellene mellem mænd og kvinder er beregnet som kvinders gennemsnitlige timeløn som en procentdel af mænds timeløn.

12 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 30pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans Light 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling nov. 201012 Kønsopdelte ledergrupper  63 % af alle ledere i Københavns Kommune er kvinder  Vi har nået målsætningen om ligestilling blandt kommunens direktører og direktionsmedlemmer: 43 % af kommunens direktører er kvinder  Vi er tæt på at nå målsætningen på de to andre lederniveauer: 36 % af kommunens kontorchefer er kvinder (lederniveau 2), og 34 % af kommunens institutionsledere er mænd (lederniveau 3)  Kvinderne er på fremmarch i Borgerrepræsentationen, hvor de udgør 49 %. På landsplan er gennemsnittet af kvindelige kommunalpolitikere 32 %  4 af Københavns 7 borgmestre er kvinder

13 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 30pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans Light 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kvinder, kommunalpolitik og ligestilling nov. 201013 ? Spørgsmål og kommentarer


Download ppt "KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen www.kk.dkSide Master titel: Gill Sans Regular 40pt (ALL CAPS) Gill Sans Light 40pt (ALL CAPS) Brug under titel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google