Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 1 EU-reform Planteproduktion 2004 Hvad indeholder EU-reformen, og hvilke tiltag må der forventes i forlængelse af reformen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 1 EU-reform Planteproduktion 2004 Hvad indeholder EU-reformen, og hvilke tiltag må der forventes i forlængelse af reformen."— Præsentationens transcript:

1 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 1 EU-reform Planteproduktion 2004 Hvad indeholder EU-reformen, og hvilke tiltag må der forventes i forlængelse af reformen v/ Svend Friis Bak, Dansk Landbrug

2 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 2 EU-reform EU-reform 2003 Tilpasning af markedsordningerne Cross compliance Støttereduktion Øget støtte til landdistriktsprogram Afkobling

3 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 3 EU-reform EU-reform 2003 Tilpasning af markedsordningerne Cross compliance Støttereduktion Øget støtte til landdistriktsprogram Afkobling

4 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 4 EU-reform Milepæle for reformen Politisk kompromis om reform den 26. juni 2003 Rådsforordningen vedtaget den 29. sept. 2003 Udarbejdelse af Kommissionens gennemførsels- bestemmelser - færdig forår 2004 ? Udarbejdelse af dansk bekendtgørelse – 2004 ? Landene skal senest den 1. aug. 2004 fastlægge afkoblingsmodel og -tidspunkt Afkoblingen fra 2005, men kan udskydes et eller to år

5 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 5 EU-reform Tilpasning af markedsordninger - planter Månedlige tillæg til interventionspris halveres Intervention af rug afskaffes Støtten til tørret grønt og kartoffelstivelse ændres Fastholde koblet tillæg til proteinafgrøder – 415 kr. pr. ha Fastholde omfanget af brak (rotation og non food bevares) CO 2 -præmie (energiafgrøder) 330 kr. pr. ha

6 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 6 EU-reform Cross compliance Obligatorisk og indføres gradvist fra 2005 til 2007 18 direktiver Miljøkrav, dyreregistrering kommer først Overholdelse af god landbrugs- og miljømæssig stand Betalingsbetingelse, at arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, bevares i god landbrugs- og miljømæssig stand. Fastlægges nærmere i det enkelte land, fx - Bekæmpelse af bjørneklo og flyvehavre - Etablering af fornuftig plantedække - Arealerne skal afgræsses eller slåes efter behov

7 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 7 EU-reform Støttereduktion - modulation 2005200620072008-12 1 kr. - 37.000 kr.0%0%0%0% over 37.000 kr.3%4%5%5% Støttereduktionen udgør ca. 300 mio. kr. heraf overføres ca. 240 mio. kr. til det danske landdistriktprogram

8 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 8 EU-reform Landdistriktspolitikken styrkes Vi arbejder for at sikre den nationale medfinansiering at støtten kommer landbruget til gode at sætte fokus på miljø og natur samt vækst og udvikling

9 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 9 EU-reform Afkobling To modeller – Fischler eller Regional Omfatter størsteparten af den direkte støtte Betalingsrettigheder tildeles personen Frit produktionsvalg under hensyn til mælke- og sukkerkvote samt særlige regler for grønsager Betalingsrettigheder kan omsættes Udbetaling af støtte forudsætter et støtteberettiget areal

10 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 10 EU-reform Afkobling efter dansk regional model Betalingsrettigheder til personen ud fra bedriftens areal i 1. afkoblingsår (2005?). Vedvarende græsarealer:500 kr. pr. ha Omdriftsarealer:2.376 kr. pr. ha(justeres) Brakkravet udjævnes til ca. 8 pct. af omdriftsarealerne. Mindre bedrifter (under 22 ha omdrift) og økologer er fritaget Kvægproducenter får forhøjet arealpræmien Oksekødpræmier i 2000-02 Mælkekvote i afkoblingsåret

11 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 11 EU-reform Betalingsrettigheder, kr. pr. ha Tillægs- støtte Enheds- støtte Kvægproducent

12 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 12 EU-reform Betalingsrettigheder, kr. pr. ha Kvægproducent

13 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 13 EU-reform Betalingsrettigheder, kr. pr. ha

14 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 14 EU-reform Markfrø Mulighed for kobling af den enkelte art Der kan ikke gives dobbeltstøtte Det vurderes, om der kan gives afkoblet enhedspræmie plus en koblet tillægspræmie Rødsvingel, Hundegræs, Timothe og Strandsvingel Det kræver en særskilt pulje på 32 mio. kr. Afhængig af andre landes valg

15 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 15 EU-reform Gartneriafgrøder og regional model Dyrke gartneriafgrøder på arealer med støtte Referenceareal 2000-02 De særlige gartneribetalingsrettigheder fordeles på grundlag af produktion i 2003 og evt. senere Gartneriafgrøder Grønsager samt spise- og læggekartoflerca. 27.000 ha Havefrø samt bær- og planteskolearealer ?ca. 8.000 ha Men ikke frugttræer og juletræer

16 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 16 EU-reform Opsummering vedr. afkobling Regional model udligner arealstøtte og fjerner tilfældigheder, men giver også en vis støtteomfordeling mellem afgrøder I Fischlers model skal strukturudvikling håndteres via national reserve. Det klares for arealdelen automatisk i regional model Støtte til gartneriafgrøder i regional model For kvæghold udligning mellem majs + helsæd og græs + foderroer i regional model

17 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 17 EU-reform Kommende tiltag Sukkerreform Opretholde kvoter og fuld kompensation for prisfald Vurdering af stivelseskartofler og tørret grønt samt grønsager Yderligere prisfald på mælk Degressivitet – støttereduktion Øget fokus på betalingsbetingelser noget for noget

18 H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 18 EU-reform


Download ppt "H:\OVH-DL\EU\0029sfb.ppt – 08-01-04 1 EU-reform Planteproduktion 2004 Hvad indeholder EU-reformen, og hvilke tiltag må der forventes i forlængelse af reformen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google