Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens program 2.02.11 Præsentation af os Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af kompendium, eksamen m.m.) Præsentation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens program 2.02.11 Præsentation af os Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af kompendium, eksamen m.m.) Præsentation."— Præsentationens transcript:

1 Dagens program 2.02.11 Præsentation af os Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af kompendium, eksamen m.m.) Præsentation af jer Kort gennemgang af semestret Evt. Introduktion til metode v. Anders

2 Anders Kragh Jensen 32 år Uddannet Cand. Scient. Pol. Fra Århus Universitet Senior Consultant i Capacent indtil september 2009. Forretningsudvikler/ansvarlig for Capacents meningsmålinger Kunder: DR, Information, Kristeligt Dagblad andre medier. Utallige forskellige holdningsundersøgelser og meningsmålinger og også fokusgrupper og kvalitative interviews I dag: Senior konsulent på Mandag Morgen Laver kommunikation og analyser for ministerier og styrelser

3 Paul R. Metelmann Cand.comm., journalist: (kommunikation og forvaltning, efteruddannelse som projektleder og målgruppeanalyse, fortid i DSB og Sikker Trafik) Ekstern lektor og projektvejleder på RUC, COK og ITU, indehaver af Media4masses Har udgivet bogen: Hvem spiser boller i karry? En introduktion til samfundsvidenskabelig metode i teori og praksis (KL/COK forlag, 2010) Medforfatter på

4 Formidling og metode - målsætning Målet med dette kursus er at give dig færdigheder i klar mundtlig og skriftlig præsentation for ledelse, medarbejdere, kunder, presse mv. Desuden lærer du at planlægge og gennemføre en undersøgelse, herunder opstille hypoteser, vælge analysemetode samt vurdere undersøgelsens resultater.

5 I detaljer…metode Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet. Du skal kort kunne redegøre for relevante videnskabsteoretiske, logiske og etiske aspekter og problemer i informationsindsamling, - bearbejdning og -analyse. Du skal kunne gennemføre en undersøgelse og vurdere resultatet. Du skal være i stand til at fremstille et notat om problemstillingen og resultaterne og mundtligt redegøre for dem på en situationstilpasset måde. Du skal kende de grundlæggende metodiske tanker og kunne benytte dem i praksis. Du skal kunne reflektere og være selvkritisk over for egen undersøgelse og resultat (især til eksamen)

6 I detaljer…formidling Du skal være i stand til at fremstille et notat om problemstillingen og resultaterne og mundtligt redegøre for dem på en situationstilpasset måde. Du skal kende de grundlæggende formidlingsmæssige tanker og kunne benytte dem i praksis. Du skal kunne gennemskue budskab, målgruppe, relevant m.m, Du skal kunne tilpasse en kommunikativ henvendelse til en specifik modtagergruppe.

7 I korte træk Kommunikation; teori og praksis Undersøgelses- og metodevalg, dataindsamling; kvalitativ og kvantitativ

8 Praktiske ting 14 kursusgange (inkl. vejledning og spørgetime) Teori, praksis, midtvejsevaluering, vejledning og diskussioner - eksamensopgave Mundtlig eksamen med skriftligt arbejde, ingen forberedelsestid ved eksamen http://formidlingogmetode.wordpress.com/

9 Projekt og eksamen Eksamensopgave udleveret i næste uge – I arbejder løbende med den i kombination med den teori og praksis, vi gennemgår på kurset – efter oplæg Aflevere opgave i maj. 25 sider pr. gruppe (hvis to personer 15 sider, en person 10 sider). Gruppearbejde, men individuel eksamen og bedømmelse Eksaminator: Anders og Paul

10 Hvorfor er formidling og metode SÅ vigtig? Bruges i mange andre sammenhænge: Overbevisning/argumentation Samarbejde Lederskab Forandringer Personlige mål Andet??

11 Hvad har folk skrevet om i F&M? Hvordan inkorporeres værdier i en større it-virksomheder? Fyringskommunikation Hvordan implementerer man et nyt it-system hos garvede folk? Hvordan effektiviserer man kommunikationsvejene i en større virksomhed? Hvordan bruger medarbejderne de sociale medier i deres daglige arbejde? – og hvordan kan man gøre det mere effektivt? Indførelse af wiki i en mindre virksomhed Hvordan sikrer man en succesfuld forandring, når der skal indføres ISDH? Hvordan kan man lave en sammenlægning af to afdelinger tilfredsstillende (forandringskommunikation)


Download ppt "Dagens program 2.02.11 Præsentation af os Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af kompendium, eksamen m.m.) Præsentation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google